یک شنبه 5 مهر 1394 - 0:0
همایش بزرگ دانشجویان جدیدالورود با حضور وزیر بهداشت، رییس دانشگاه ، اساتید پیشکسوت، جمعی از مسوولان و دانشجویان ورودی مهر(94)-5-7-94
روابط عمومی