دوشنبه 13 مهر 1394 - 0:0
مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید مرکز پزشکی شهدای تجریش با حضور ریاست دانشگاه واعضای هیات رییسه دانشگاه-13-7-94
روابط عمومی