یک شنبه 19 مهر 1394 - 0:0
مراسم تقدیر از نفرات برتر آزمون دانشنامه و المپیاد علمی دانشجویان با حضور ریاست دانشگاه-19-7-94
روابط عمومی