سه شنبه 21 مهر 1394 - 0:0
اجلاس معاونان آموزشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور با حضور دکتر هاشمی وزیربهداشت-21-7-94
روابط عمومی