سه شنبه 20 بهمن 1394 - 0:0
مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور دکتر علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی،دکتر هاشمی وزیر بهداشت-20-11-94
روابط عمومی