پنج شنبه 9 اردیبهشت 1395 - 0:0
مراسم اختتامیه دومین دوره طرح داوطلبانه دستان بهشتی با حضور معاون اجتماعی وزارت بهداشت و ریاست دانشگاه- 9-2-95
روابط عمومی