شنبه 22 خرداد 1395 - 0:0
جراحی توده‌ای به وزن نیم کیلو از چشم راست کودک افغانی در مرکز پزشکی لقمان حکیم-
روابط عمومی