یک شنبه 28 شهریور 1395 - 0:0
گزارش تصویری از راه اندازی اولیه بیمارستان شهدای پاکدشت-28-6-95
روابط عمومی