دانشکده آموزش علوم پزشکی

دانشکده آموزش علوم پزشکی شهید بهشتی اولین دانشکده آموزش علوم پزشکی کشور است، که در بهمن سال 1391 با دستور رئیس دانشگاه و حضور وزیر بهداشت رسما افتتاح شد.

این دانشکده در راستای اولویت‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اهمیت روز افزون «آموزش پزشکی» به عنوان یک رشته‌ی علمی و همچنین نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به دانش آموخته‌های این رشته، شکل گرفت.

تربیت دانشجو در این رشته در مقطع کازشناسی ارشد و از میان مدرسینو اساتید علوم پزشکی کشور از سال 1372 در مرکز مطالعاتو توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهآغاز شد و با راه‌اندازی اولین دوره مجازی و همچنین مقطع Ph.Dاین رشته، گسترش یافت.

نیاز به توسعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، و ارایهخدمات در این حیطه مبنای تشکیل دانشکده مستقل آموزش علوم پزشکی در دانشگاه بوده است.

رشته‌ها و مقاطع تحصیلی در این دانشکده شامل موارد زیر است:

رشته آموزش علوم پزشکی در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

رشته آموزش جامعه‌نگر در نظام سلامت در مقطع کارشتاسی ارشد

رشته برنامه‌ریزی در یادگیری الکترونیکی در مقطع کارشتاسی ارشد

امکانات و فضای آموزشی:

فضای این دانشکده مشتمل بر سه طبقه می‌باشد که طبقه اول آن فضای آموزشی شامل سه کلاس با کلیه امکانات آموزشی مختص 104 نفر می باشد، طبقات فوقانی نیز برای سیستم اداری دانشکده در نظر گرفته شده است.

 

نشانی دانشکده:

خیابان ولی عصر (عج)، نرسیده به پارک وی، جنب داروخانه شهید کاظمی، دانشکده آموزش علوم پزشکی. تلفن: 93-26210092