دانشکده پرستاری و مامایی

 

دانشکده پرستاری و مامایی یکی از قدیمی‌ترین مراکز تربیت پرستاری کشور می‌باشد. هسته اولیه این دانشکده در سال 1326 مدرسه عالی پرستاری تاسیس شد و با ساختار فعلی درسال 1365 از تعداد زیادی مدارس پرستاری و مامایی و بهیاری وابسته به وزارت بهداری، شیر و خورشید سـابق، دانشگاه شهید بهشتی و مجتمع علـــوم پیراپزشکی تشکیل شده و نام آن به دانشکده پرستاری و مامایی تغییر یافــت.

از مهم‌ترین اهداف این دانشکده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تربيت نيروي انساني كارآمد و مورد نياز جامعه در رشته‌هاي پرستاري، مامایي، هوشبري و اتاق عمل و توليد دانش در رشته‌هاي مذکور به منظور ارتقای سطح سلامت جامعه، ارتقای توانمندي‌هاي اعضاء هيات علمي،ارتقاینقش دانشكده در امور آموزشي، پژوهشي، توسعهارتباط با مراكز تحقيقات داخل و خارج كشور، تقويتخدمات آموزشي و پژوهشي به منظور ارتقای كيفيت علمي دانش آموختگان، رشد وتوسعه تحصيلات تكميلي، توسعهاطلاع‌رساني علمي و ارتباط با مراكز پژوهشي داخل و خارج كشور، توسعهفضاي فيزيكي دانشكده براي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي، تقويتسيستم نظارت و كنترل در ابعاد آموزشي و پژوهشي و باليني در سطح دانشكده، ارتقاینقش دانشكده در امور آموزش و پرورش و پژوهش و ارایه راهبردهاي ملي در پرستاري ومامایي، تقويتخدمات آموزشي و پژوهشي به منظور ارتقای سطح علمي دانش آموختگان، ایجاد مرکز تحقیقات پرستاری –مامایی هوشبری و اتاق عمل، توسعهفعاليت‌هاي فرهنگي به منظور بستر سازي فرهنگي ، اعتقادي، سياسي و اجتماعي.

تعداد دانشجویان این دانشکده 1473 نفر می باشد و  128 دانشجو جهت ورودی بهمن 94 ثبت­نام نموده­اند.

رشته‌ها و مقاطع تحصیلی در این دانشکده شامل موارد زیر است:

رشته پرستاری در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، کارشناسی ارشد اورژانس، کارشناسی ارشد سالمندی، کارشناسی ارشد داخلی جراحی، کارشناسی ارشد سلامت جامعه، کارشناسی ارشد کودکان، کارشناسی ارشد روان پرستاری،    دکترا؛

رشته مامایی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد؛

رشته بهداشت باروری در مقطع دکترا؛

رشته هوشبری در مقطع کارشناسی؛

رشته اتاق عمل در مقطع کارشناسی؛

رشته فوریتهای پزشکی در مقطع کارشناسی ناپیوسته؛

رشته پرستاری مراقبتهای ویژه در مقطع کارشناسی ارشد؛

رشته پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان در مقطع کارشناسی ارشد

معرفی امکانات فضای آموزشی:

12 کلاس درس، دو سالن آمفی تاتر، 10 کلاس تحصیلات تکمیلی، پنج کلاس درس در طبقه همکف، تمامی کلاسها مجهز به کامپیوتر و دیتاپروژکتور می­باشد. کتابخانه، سه آزمایشگاه، شش اتاق Skill lab، سایت تحصیلات تکمیلی و هفت دستگاه کامپیوتر که هر دستگاه به صورت مجازی به شش دانشجو سرویس می­دهد. سایت کارشناسی شامل 25 دستگاه کامپیوتر ، سایت دانشجویان دکترا شامل شش دستگاه کامیپیوتر از دیگر امکانات این دانشکده است.

نشانی دانشکده: بزرگراه نیایش، نرسیده به خیابان ولیعصر، روبروی بیمارستان شهید رجایی جنب خوابگاه الزهرا، دانشکده پرستاری و مامایی. تلفن :71-88655366