معرفی مجتمع

تاریخچه:

مجتمع آموزش عالی سلامت ورامین به استناد موضوع ابلاغیه شماره 3687/500/د مورخ 25/12/1393 براساس رأی صادره در دویست و چهل و پنجمین جلسه شورای محترم گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 16/12/1393 جهت تأسیس مورد موافقت قرار گرفت. باتوجه به سیاست های دانشگاه مبنی بر گسترش امور آموزشی و پژوهشی و ارتقاء کیفیت ، جناب آقای دکتر علی اصغر پیوندی –رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، طی حکم شماره  1174/د/ مورخ  27/12/1393  ، جناب آقای دکتر رضا خانی جزنی را به عنوان رئیس مجتمع آموزشی عالی سلامت ورامین منصوب نمود و اهداف ذیل در ابلاغ صادره منظور گردید.

1-    توسعه آموزش عالی در حوزه سلامت

2-   تربیت نیروی بومی در منطقه و تلاش در راستای تأمین و ارتقاء سطح سلامت منطقه

3-   برنامه ریزی و ارائه برنامه دروس با در نظر گرفتن نوآوری و ارتقاء مستمر و پاسخگویی به نیازهای ملی سلامت

4-   هماهنگی با مسوولان منطقه در جهت تأمین نیازها و ارتقاء جایگاه مجتمع آموزشی عالی سلامت

به منظور نیل به اهداف و سیاست های وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مطالعات و بررسی ها براساس سوابق موضوع از سال 1390، انتظارات منطقه ، شرایط حاضر ؛ جایگاه مجتمع از نظر حقوقی و چگونگی شکل گیری مورد توجه قرار گرفت.

از طرف دیگر؛

 الف- طی نامه شماره 1001/د/ع/آ مورخ 22/1/1394 اهداف و سیاست های کوتاه مدت و میان مدت دانشگاه به منظور دستیابی به برنامه ها و وظایف آموزشی از جمله تعیین نیازها، اخذ مجوز قانونی، پذیرش دانشجو در رشته ها، مقاطع تحصیلی، شروع دوره، تعداد دانشجو، گروه یا گروههای آموزشی مشارکت کننده ، شیوه پذیرش دانشجو و مشارکت و همکاری دانشکده تخصصی ذیربط با حوزه معاونت محترم دانشگاه و ریاست محترم دانشگاه ، روساء و معاونین محترم آموزشی دانشکده های پرستاری و مامایی ، بهداشت و دندانپزشکی و مدیران محترم ستادی و صاحبنظران تخصصی مورد بحث و تبادل نظر و اعلام راهبرد در ادامه فعالیت و اتخاذ تصمیم شد.

ب: تأمین منابع در کوتاه مدت اعم از :

انسانی -اعضای هیأت علمی، مدرسین، کارکنان و کارشناسان اداری، مالی ، خدمات آموزشی، دانشجویی، فرهنگی، پژوهشی و رفاهی و نیز مسئولین مورد لزوم ذیربط در حال و آینده به صورت مأمور، پاره وقت، استخدام جدید و یا هر روشی را که مسوولین محترم ذیربط دانشگاه صلاح می دانند، در جلسات اعلام راهکار و آمادگی گردید.

مالی تعیین رئیس امور مالی مجتمع و برآورد و تأمین هزینه های جاری برنامه ریزی و راه اندازی

فیزیکی-فضای مورد نیاز ستاد مدیریتی/ تحویل و تکمیل، بازسازی و بازپیرایی ساختمان تخصیص یافته آن براساس فضاهای فنی و تخصصی مورد لزوم مجتمع در میدان ولی عصر (عج) شهر ورامین

عمرانی -تأمین هزینه های عمرانی و جنبی و برنامه ریزی انجام کار

تجهیز و نگهداشت-تأمین منابع مالی، لوازم ، وسایل ، تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز امور آموزشی اعم از کلاس های درس، آزمایشگاه ها و کارگاه ها، بخش های فناوری اطلاعات، خدمات آموزشی، دانشجویی، اداری و مالی، رفاهی و ...

سیستم ایاب و ذهاب و حمل و نقل -  دانشجویان ، کارکنان و اساتید در نیمسال اول

اساسنامه و اجرای مقتضی مطالعه ، بحث و تبادل نظر پیرامون مفاد اساسنامه مجتمع آموزشی عالی سلامت ورامین، افق بلند مدت ، ساختار بندی، برنامه ریزی و اجرای امور آن در کوتاه مدت و میان مدت با ملحوظ نمودن اهداف ، سیاست های دانشگاه، مصوبات و ابلاغیه های ذیربط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

هماهنگی و حمایت-در راستای انتقال اطلاعات، تعیین موضوعات، حمایت و پشتیبانی و هماهنگی با مسئولین محترم شهر ورامین در ارتباط با برنامه ریزی و اجرای امور و نحوه بازدید هیأت های ممتحنه و ارزشیابی (بوردها) رشته ها و اعلام نظر نهایی و اخذ مجوز پس از تأیید شورای محترم گسترش دانشگاه های علوم پزشکی جهت تسریع و راه اندازی زودتر از روال معمول و باکیفیت و نیز تشکیل جلسات همفکری، همدلی و همراهی مستمراً پیگیری و عملی گردید.

نامه شماره 498/301 مورخ 2/2/1394 معاون محترم آموزشی دانشگاه مبنی بر پیشنهاد راه اندازی رشته های بهداشت عمومی، پرستاری، هوشبری فوریت های پزشکی در مقاطع پیوسته و ناپیوسته به دبیر محترم شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت موافقت با صدور مجوزهای ذیربط ارسال گردید.

نامه شماره 1505/100 مورخ 22/2/1394 ریاست محترم دانشگاه به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تقاضای صدور مجوز پذیرش دانشجو در رشته های بهداشت عمومی، پرستاری ، هوشبری در مقطع کارشناسی پیوسته و رشته های بهداشت عمومی و فوریت های پزشکی در مقطع کارشناسی ناپیوسته در سال جاری، ارسال گردید و متعاقب این امر هماهنگی و پیگیری های مستمر صورت گرفت و تهیه و تنظیم گزارش وضعیت گروه های آموزشی علوم پایه پزشکی و بهداشت به همراه مستندات مربوطه ، سپس انجام بازدید و اعلام نظر موافق هیأت های ممتحنه و ارزشیابی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رشته هایی که تقاضا شده بود، رشته های مورد درخواست در دفترچههای آزمون سراسری پیوسته و ناپیوسته سازمان سنجش و آموزش کشور و وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی و پذیرش دانشجو با ظرفیت بیست(20 ) نفر در هر رشته منظور و انتشار یافت و برای بهمن ماه 1394 و نیمسال هم 95-1394 قطعی گردید.

باتوجه به ضوابط و مقررات ذیربط و انجام هماهنگ و منسجم تر امور براساس پیشنهاد رئیس مجتمع به ریاست محترم دانشگاه، شورای محترم راهبردی مجتمع آموزش عالی سلامت ورامین در تاریخ 17/3/1394 براساس ابلاغ های جداگانه به نمایندگان محترم تام الاختیار معاونین محترم دانشگاه بعنوان سرپرست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین به عنوان دبیر اجرایی و جناب آقای دکتر رضا خانی جزنی به عنوان رئیس شوراء تعیین تا انجام امور، در روال مطرح و پیشنهاد شده،  ادامه یابد.

 

اهداف و وظایف:

تربیت نیروی انسانی متخصص، آموزش مداوم ، پژوهش ، مشاوره و توسعه دانش سلامت جامعه نگر و فرهنگ سازی در بهداشت و نیز خدمات درمانی در محیط زندگی و کار به منظور صیانت از آحاد مردم در تحقق هر چه بهتر بند 12 اصل 3 و بند 1 اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهداف متعالی سند چشم انداز 1404 و نقشه جامع علمی سلامت کشور و بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با استناد آمایش سرزمین، مأموریت گرا و تمرکز زدایی به همراه ارتقاء توانمندی دانشگاه

اعضای شورای راهبردی، هیأت رئیسه همکاران امور اجرایی و برنامه ریزی آموزشی مجتمع:

دکتر رضا خانی جزنی –رئیس

دکتر بابک بختیاری جم –دبیر اجرایی و سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین

دکتر ایاد بهادری منفرد –عضو و مشاور اجرایی معاون آموزشی دانشگاه

دکتر سید احسان بلادیان و دکتر محمدحسین افجه ای- عضو و مشاور اجرائی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

دکتر سیدعبدالصمد طباطبایی نژاد –عضو  و مدیر آموزش دانشگاه

سید غلامرضا طغرایی –عضو و معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه  

دکتر نعمت اله محمدی نیا- عضو و معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه

مهندس کیارش میرابی –عضو مدعو اجرایی و مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

لیلا عظیمی- عضو و مدیر اداره پرستاری مامایی و اقتصاد درمان معاونت درمان دانشگاه

علی شهنازی –عضو مدعو اجرایی و مدیر امور پشتیبانی دانشگاه

یداله کچویی –عضو مدعو اجرایی و سرپرست امور اداری شبکه بهداشت و درمان ورامین

محمدرضا نظری –سرپرست معاونت پشتیبانی مجتمع

محمدرضا نریمانی –عضو مدعو اجرایی و مدیر امور دانشجویی دانشگاه

دکتر عباس عباس زاده –عضو مدعو برنامه ریزی آموزشی و رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر مریم رسولی –عضو مدعو برنامه ریزی آموزشی و معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر ملاحت نیک روان –عضو مدعو برنامه ریزی آموزشی و مدیر آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر علی رمضانخانی –عضو مدعو برنامه ریزی آموزشی و رئیس دانشکده بهداشت

دکتر احمدرضا یزدانبخش –عضو مدعو برنامه ریزی آموزشی و معاون آموزشی دانشکده بهداشت

دکتر جعفر اقبال- عضو مدعو برنامه ریزی آموزشی و رئیس دانشکده دندانپزشکی

دکتر محمد جعفریان –عضو مدعو برنامه ریزی آموزشی و معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

تحقق بسته آمایش سرزمینی، مأموریت گرایی، تمرکز زدایی و ارتقای توانمندی دانشگاه .

 باتوجه به سیاست ها و برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در راستای اهداف عالی دانشگاه، همچنین گسترش و توسعه هدفمند امور آموزشی و پژوهشی و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات سلامت، پروژه مجتمع آموزش عالی سلامت ورامین از 16 فروردین 1395 در راستای اخذ مجوز و پذیرش دانشجو در رشته های پرستاری، هوشبری، بهداشت عمومی، فوریت های پزشکی در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و نیز کاردانی سلامت دهان از طریق وزارت متبوع به صورت علمی، مورد بهره برداری قرار گرفت. در راستای تکمیل و آماده سازی ساختمان و تأسیسات این مجتمع در شهر ورامین ، اقدامات و تدابیر لازم از نظر آموزشی، اجرایی و برنامه های عمرانی از مرداد ماه 1394 آغاز شد و در مجموع پژوه های مذکور در فرصت و اقدامی کم نظیر، با تلاش های رئیس و شورای راهبردی مجتمع و باحمایت های ریاست محترم دانشگاه، معاونین ارجمند، مدیران و همکاران ستادی و مسئولین شبکه بهداشت و درمان ورامین ظرف مدت کمتر از یکسال اجراء و آماده بهره برداری شد.

 این مجتمع با امکانات قابل قبول، کیفیت و رضایتمندی قابل اقبالی، در زمینی به مساحت حدود 7500 متر مربع، بیش از 3450 متر مربع فضای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اداری را به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است مجتمع مذکور با 8 کلاس درس، 8 فضای آزمایشگاهی و کارگاهی، نمازخانه ، سایت رایانه، اتاق اساتید، سلف سرویس و فضاهای اداری و خدماتی به صورت شکیل، زیبا و امکانات مطلوب ، ظرفیت خوبی را برای عزیزان دانشجو مهیا نموده است.

در اولین نیمسال تحصیلی این دانشکده تعداد 131 دانشجو ( مشتمل بر 87 دختر و 44 پسر) از طریق کنکور سراسری سال 1394، با اولویت بومی گزینی و به منظور توانمند سازی علمی منطقه ورامین و حومه، در این مجتمع آموزش عالی پذیرش شدند که پس از مراحل ثبت نام، صدور کارت دانشجویی، انتخاب واحد، تنظیم برنامه های دروس هر رشته و تعیین اساتید، تنظیم برنامه های آموزشی در بهمن ماه 1394 ، این دانشجویان از 16 فروردین ماه 1395 در کلاس های درس حضور پیدا کرده و آموزش آنها آغاز شد. لازم به ذکر است در تدوین و برنامه ریز آموزشی ای مجتمع از حضور اساتید توانمند و برجسته، روسای گرامی، معاونین محترم آموزشی و مسئولین ذیربط در دانشکده های پرستاری و مامایی، بهداشت ، دندان پزشکی، پیراپزشکی و گروه های آموزشی معارف اسلامی و زبان و نیز دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست بهره گرفته شده است. گفتنی است باتوجه به ظرفیت موجود، اقدامات صورت گرفته است، فضای ایجاد شده و کیفیت انجام امر، افق آینده این مجتمع در آموزش و سلامت جامعه، بالاخص مردم منطقه می تواند جایگاه ویژه ای را داشته است.6/م

رشته های مورد پذیرش:

. کارشناسی پیوسته پرستاری

. کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

. کارشناسی پیوسته هوشبری

. کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

. کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی

. کاردانی (تکنسین) سلات دهان