معاونت بین الملل

شخصیت حقوقی معاون بین الملل ،عطف به ابلاغ ریاست محترم دانشگاه مبنی بر انتصاب دکتر بیژن نقیب زاده جهت تصدی مسئولیت معاونت ایشان در امور بین الملل برای اولین بار در این دانشگاه به طور مستقل از تاریخ 93/3/13 شروع به کار نمود.   مجموعه وظایف محوله به این معاونت درحوزه فعالیتی سه مدیریت توزیع گردید و افراد مشروحه در موقعیتهای ذیل شروع به کار نمودند.

 اهداف

 • مشارکت در ارتقا سطح توانمندی های آموزشی و پژوهشی دانشگاه متناسب با شاخص های بین المللی (کلاس جهانی)
 • ارتقا جایگاه دانشگاه در بین موسسات و دانشگاههای خارجی و داخلی
 • افزایش تبادل دانش و تکنولوژی با دانشگاهها، موسسات و انجمن های بین المللی
 • معرفی توانمندی های مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه در سطح منطقه به منظور جذب توریست های درمانی

 

   ارزشها

 • نگرش بین المللی
 • بهبود مستمر فعالیتها
 • استانداردهای جهانی
 • رقابت پذیری

  ماموریتها

معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در راستای چشم انداز دانشگاه که خود متأثر  از چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران می باشد مأموریت های زیر را به عهده دارد

 • ایجاد تسهیلات لازم جهت پذیرش دانشجویان خارجی در مقاطع مختلف تحصیلی
 • توسعه تعاملات بین المللی با مراکز معتبر دانشگاهی، علمی و تحقیقاتی
 • حضور کارا و اثربخش در نظام رتبه بندی دانشگاه های بین المللی جهت کسب جایگاه برتر
 • بستر سازی جهت پذیرش بیمار با اولویت کشورهای منطقه