معاونت درمان

 

از مهم‌ترین وظایف واختیارات معاونت درمان دانشگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

صدور پروانه بهره‌برداری و مجوز مسئولین فنی مراکز درمانی؛

انجام پژوهش‌های علمی در زمینه مشکلات، ارایه راهکار در جهت استقرار استانداردها؛

ارزیابی مراکز درمانی بر اساس استانداردها جهت ارتقای خدمات و مدیریت شکایت‌ها؛

نظارت بر توزیع بیماران در بین مراکز؛

تهیه آمار وگزارش مطابق با نیازها؛

ارتباط با موسسات خیریه، کمیته امداد؛

هماهنگی، سازماندهی و فرماندهی عملیات و توانمندسازی در ارایه خدمات فوریت‌های پزشکی، پیش بیمارستانی در منطقه تحت پوشش در حوادث و بحران در سطح دانشگاه؛

برنامه‌ریزی در جهت توانمندسازی علمی و عملی نیروهای کادر درمانی به منظور ارتقای کیفیت مراقبت‌های بالینی و آموزش به بیمار و خانواده؛

بررسی و پیگیری اجرای الزامات شبکه ارایه خدمت پیش بیمارستانی در حالت عادی و بحرانی با رویکرد پدافند غیرعامل؛

رسیدگی به شکایات مردمی و تخلفات بیمارستان‌ها، موسسات درمانی، مراکز درمانی، پایگاه‌های اورژانس 115 و مطب‌ها؛

بررسی و استقرار فناوری‌های نوین ارتباطی و درمانی در شبکه ارایه خدمت (بخش خصوصی و دولتی)؛

استقرار و توسعه نظام تعالی سازمانی در سطح ستادی و نظارت بر عملکرد واحدهای محیطی در این نظام؛

بهبود استاندارد، توسعه واحدها، تجهیزات پزشکی و ارتباطی، آمبولانس‌های بیمارستان‌ها و پایگاه‌های اورژانس 115 در جهت ارتقای کیفی و کمی خدمات درمانی تخصصی در منطقه تحت پوشش؛

پیگیری مسایل و مشکلات تعرفه‌ای و اقتصادی کلیه مراکز درمانی و رفع مششکلات با سازمان‌های بیمه‌گر؛

سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و نظارت بر امور پرستاری با توجه به نیازمندی‌های جامعه در راستای رسالت‌های دانشگاه و مقررات مربوطه؛

برنامه‌ریزی و پیگیری و نظارت تامین خدمات مربوط به امور بیماران خاص، نیازمند و گروه‌های آسیب پذیر در منطقه تحت پوشش.

 

مدیریت درمان، اداره صدور پروانه ها، اداره اقتصاد درمان، استاندارد و ارزیابی فناوری سلامت، اداره اعتباربخشی، اداره امور آزمایشگاهها، اداره پرستاری و مامایی، مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، مدیریت امور اداری و مالی، واحد پرتوها، واحد آمار و مدارک پزشکی، واحد مددکاری، واحد بیماریهای خاص، واحد توزیع نیروهای متخصص، ‌واحد طرح و برنامه، واحد درمان سوء مصرف مواد،‌ واحد IT،‌ اداره نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات در این معاونت به ارایه خدمات می‌پردازند.

 

 

نشانی:خیابان حافظ، تقاطع خیابان جمهوری اسلامی، ساختمان حافظ (ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سابق) طبقه ششم، معاونت درمان

تلفن:66761085                         66761098