ž          مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین(ع)

ž           

ž      مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین(ع) بعنوان یکی از بزرگترین بیمارستانهای جنرال شرق استان تهران با564 تخت مصوب و534 تخت فعال و حاصل ادغام سه مرکز درمانی جرجانی، هشتم شهریور و شهید سهامی می‌باشد.

ž      این مرکز نزدیک میدان امام حسین(ع) و در خیابان شهید مدنی قرار دارد. مساحت این مرکز حدود 53663 مترمربع و زیربنای آن 5246 متر مربع می‌باشد. این مرکز در اوایل سال1364راه‌اندازی شد و در زمان جنگ تحمیلی خدمات مطلوبی به مجروحین جنگ تحمیلی ارایه کرد.

ž      درحال حاضر نیز ایـن مـرکـز با بهره‌گیری از 126 عضو هیات علمی دارای تخصص و فوق تخصص‌های خون و آنکولوژی، عفونی، گوارش، جراحی عمومی، جراحی ترمیمی، جراحی قلب، جراحی عروق، عفونـی ، آنکولوژی زنان، پزشکی ورزشی، بیهوشی، نرولوژی، قلب، جراحـی عمومـی، اورولوژی، جراحـی مغز و اعصاب، زنـان و زایمـان، مامایی، اطفـال و نوزادان، NICU، جراحی ستون فقرات، داخلـی، چشم پزشـکی، ریه، کلیه، غدد، روماتولوژی، ارتوپـدی، روانپزشکی، دیالیز،ICU OH ،ICU ، CCU، POST CCU، رادیوتراپی، طب اورژانس وکلیه  واحدهای  پاراکلینیکی به ارایه خدمات می‌پردازد.

ž           

 

 

 

نام بخش

تعدادتخت فعال

نورولوژی

21

جراحی عمومی-جراحی عروق(فوق تخصص)

51

ICU1

10

ICU2

11

زنان-آنکولوژی زنان(فوق تخصص)

37

داخلی-روماتولوژی.خون.غدد.ریه.( فوق تخصص)

47

CCU1

8

CCU2

12

CS ICU

6

رادیوتراپی

36

ارتوپدی زنان

16

ارتوپدی مردان

48

جراحی اعصاب

35

چشم-(فوق تخصص)

21

اطفال-(فوق تخصص)

12

نوزادان-( فوق تخصص)

10

گوارش-( فوق تخصص)

16

روان زنان

30

روان مردان

30

روان اطفال-( فوق تخصص)

20

عفونی

14

NICU

12

post

27

اورژانس   وcpr

64

 

 

انژیوگرافی

4

بلوک زایمان

لیبروپستپارتوم : 3 تخت

تخت زایمان :3

تحت نظر :4

اورژانس زنان : 4 تخت

 

تعداد تخت  فعال بخش‌های تخصصی و فوق تخصصی

 

 

 

 

درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی

نام درمانگاه

روزهای فعالیت

داخلی

شنبه- یکشنبه-  دوشنبه- پنج شنبه (صبح) هر روز تا چهارشنبه (عصر)

گوارش

شنبه –دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه (صبح) یکشنبه(عصر)

نوزادان و اطفال

از شنبه تا پنجشنبه (صبح) از شنبه تا چهار شنیه (عصر)

داخلی اعصاب

شنبه  - -سه شنبه- چهارشنبه –پنج شنبه  (صبح) هر روز تا چهارشنبه (عصر)

عفونی

هر روز (صبح)

جراحی اعصاب

شنبه- یکشنبه- دوشنبه- چهارشنبه (صبح) یکشنبه- دوشنبه- سه شنبه(عصر)

انکولوژی زنان

شنبه- یکشنبه- دوشنبه- سه شنبه –چهارشنبه  (صبح)

زنان و مامایی

هرروز(صبح) شنبه- دوشنبه و چهارشنبه (عصر)

ارتوپدی

شنبه- یکشنبه- سه شنبه –چهارشنبه-  پنج شنبه(صبح) هر روز تا چهار شنبه(عصر)

جراحی عروق

شنبه- دوشنبه (صبح)

خون و انکولوژی

شنبه- دوشنبه- چهارشنبه (صبح)

قلب

شنبه- دوشنبه (صبح) شنبه- یکشنبه- سه شنبه - چهارشنبه (عصر)

بیهوشی

هر روز تا چهار شنبه (صبح)

جراحی

شنبه -  یکشنبه- سه شنبه- چهارشنبه –پنج شنبه(صبح) شنبه- دوشنبه-  سه شنبه- چهارشنبه (عصر)

ریه

دوشنبه- سه شنبه - پنج شنبه (صبح) شنبه- دوشنبه (عصر)

غدد

یکشنبه- سه شنبه (صبح)

کلیه

یکشنبه- چهارشنبه  (صبح) دوشنبه- سه شنبه –(عصر)

جراحی ترمیمی

دوشنبه (صبح)

ستون فقرات

چهارشنبه (صبح)

اورولوژی

شنبه –دوشنبه –چهارشنبه (عصر)

پزشکی ورزشی

پنج شنبه (صبح) یکشنبه –سه شنبه (عصر)

جراحی قلب

یکشنبه - سه شنبه (عصر)

روماتولوژی

دوشنبه (صبح)

چشم

همه ایام هفته بجز روز تعطیل

 

 

کلینیک‌های تخصصی و فوق تخصصی

نام کلینیک

روزهای فعالیت

کلینیک مشترک زنان

یکشنبه (صبح)

کلینیک مشترک پستان پستان

دوشنبه (صبح)

کلینیک مشترک گوارش

سه شنبه (صبح)

کلینیک MS

چهارشنبه (صبح)

کلینیک درد

هر روز تا چهار شنبه (صبح) شنبه (عصر)

کلینیک سردرد

یکشنبه (صبح)

کلینیکEMG

هر روز(صبح و عصر)

کلینیک مشترک درد

دوشنبه (صبح)

 

 

پاراکلینیک ها

نام پاراکلینیک

روزهای فعالیت

آندوسکوپی

همه روزه به جز پنج شنبه ها

برونگوسکوپی

همه روزه صبح تا ظهر انجام میشود

کلونوسکوپی

همه روزه به جز پنج شنبه ها وروزهای تعطیل

رادیوتراپی

همه روزه صبح از ساعت 8الی 14بعدازظهرروزهای یکشنبه،دوشنبه وسه شنبه بعدازظهرها

لیزرتراپی)چشم)

همه روزه صبح وبعدازظهر

کاتتریسم

فعلا نداریم

تست ورزش

همه روزه تاساعت 14بعدازظهر

دیالیز

همه روزه صبح وبعدازظهر

شیمی درمانی

همه روزه صبح از ساعت 8الی 14بعدازظهرروزهای یکشنبه،دوشنبه  بعدازظهرها

EMG

همه روزه صبح وبعدازظهر

الکتروآنسفالوگرافی

همه روزه صبحها

الکتروکاردیوگرافی

همه روزه صبح وبعدازظهر

اکوکاردیوگرافی

همه روزه تاساعت 16بعدازظهر

رادیولوژی

شبانه روزی

ماموگرافی

همه روزه صبحها

آنژیوگرافی

همه روزه صبح وبعدازظهر

سونوگرافی

شبانه روزی

MRI

شبانه روزی

ERCP

فعلاراه اندازی نشده است

پزشکی هسته ای

همه روزه صبح وبعدازظهر

سی تی اسکن

شبانه روزی

پیس میکر

شبانه روزی

آزمایشگاه

شبانه روزی

سنجش تراکم استخوان

همه روزه صبحهابه غیر ازروزهای تعطیل

پاتولوژی

همه روزه صبح وعصر تاساعت 16بعدازظهر

هولتر مانیتورینگ

همه روزه صبحها

ECT

همه روزه صبحهااز ساعت 8.5 الی 11 صبح به غیر ازروزهای تعطیل

اسپیرومتری

همه روزه صبح وبعدازظهر

آنژیوپلاستی

همه روزه صبح وبعدازظهر

لایت تراپی

فعلاراه اندازی نشده است

RT-MS

فعلاراه اندازی نشده است

TCD

فعلاراه اندازی نشده است

فیزیوتراپی

همه روزه صبح وبعدازظهر

بینایی سنجی

همه روزه صبح وبعدازظهرغیر از پنجشنبه

گفتار درمانی ، روان درمانی، روانشناسی

همه روزه صبح تاظهر انجام میشود

OCT

همه روزه صبح تاظهر انجام میشود

تغذیه

یکشنبه صبح وعصر، پنج شنبه صبح،سه شنبه عصر

TCCD

همه روزه صبح تاظهر انجام میشود

 

 

 

نشانی:تهران، خیابان شهید مدنی (نظامآباد سابق)، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین(ع)

تلفن:73430 * نمابر: 77557069

پست الکترونیک:info@ehmc.ir