بیمارستان زعیم پاکدشت

ساخت اين بيمارستان در سال 1349 توسط فرد خيري به نام مرحوم حاج سيد حسن زعيم آغاز شد و درتاريخ 22/04/1353 پس از تكميل آن به سازمان شير و خورشيد سابق واگذارشده و قيد شد كه براي هميشه بيمارستان باشد.

مساحت كل زمين بيمارستان 29900 متر مربع قيد شده كه در زمان مرحوم حاج آقا زعيم مساحت بناي ساخته شده در آن به 3000 مترمربع رسيد كـه بعـــد ازآن ساختمان اورژانس در سال 1376 و ساختمان انبار و مدارك پزشكي در سال 1378 و ساختمان اداري در سال 1384 ساخته شد .

اين بيمارستان درحال حاضر وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي است و داراي زيربناي تقريبي 4000 متر مربع مي‌باشد.

بخش‌هاي تخصصي:

نام بخش

تعداد تخت

CCU

7

دیالیز

10

بلوک زایمان

4

 

 

 

 

درمانگاه‌ها:

نام درمانگاه

روزهاي فعاليت در هفته

فوق تخصص قلب

شنبه،دو شنبه،چهارشنبه

قلب

یکشنبه،سه شنبه،پنجشنبه

داخلی

یکشنبه،سه شنبه،پنجشنبه

عفونی

شنبه،دو شنبه،چهارشنبه

جراحی عمومی

همه روزهای هفته

زنان

همه روزهای هفته

اورولوژی

شنبه،دو شنبه،چهارشنبه

گوش،حلق وبینی

یکشنبه،سه شنبه

ارتوپدی

تخصصی

سه شنبه

فوق تخصصی

پنجشنبه

مغز واعصاب

یکشنبه،چهارشنبه

اعصاب وروان

همه روزهای هفته

پوست

یکشنبه،سه شنبه

 

 

كلينيك‌ها:

نام كلينيك

روزهاي فعاليت در هفته

تخصصی

شنبه تا پنچ شنبه

فوق تخصصی

شنبه،دوشنبه،چهارشنبه

 

 

پاراكلينيك‌ها:

نام پاراكلينيك

روزهاي فعاليت در هفته

آزمایشگاه

رادیولوژی

سونو گرافی

دارو خانه

شبانه روزی

 

 

نشاني: تهران، کیلومتر 35 جاده امام رضا (خاوران )،بعد از پاکدشت، اول شریف آباد، بیمارستان زعیم پاکدشت

تلفن: 36472121             36472040                      36472100

نمابر:36472447

پست الکترونیک: www.zaeemhospital@sbmu.ac.ir