شبکه بهداشت و درمان قرچک

این شبکه در آذرماه سال 93 به ریاست دکتر رسولی افتتاح شد که شامل چهار مرکز شهری، دو مرکز روستایی و هفت پایگاه بهداشتی بوده است. به همت مدیریت و سایر پرسنل در شهریور ماه سال 1394 مرکز بهداشتی و درمانی شهری، آزمایشگاه مرکزی، مرکز طب کار و مرکز مشاوره قبل از ازدواج به صورت رسمی افتتاح شد. دندانپزشکی مراکز شهری امام زمان (عج) و فردیس و مرکز روستایی فردیس نیز فعال شد. واحد زنجیره سرما و واحد هاری نیز راه‌اندازی شد.

این شبکه در نظر دارد در راستای طرح تحول در حوزه بهداشت هشت پایگاه مشارکتی را نیز راه‌اندازی کند.

مراکز تحت پوشش این شبکه شامل موارد زیر است:

نام مركز

نشاني

تلفن

مرکز بهداشتی و درمانی امام خمینی

قرچک،خ مخابرات انتهای آزاده 5، روبروی دادگاه

36127040

مرکز بهداشتی و درمانی فردیس

قرچک، انتهای خیابان مسجد جامع

36123936

مرکز بهداشتی و درمانی ولی آباد

قرچک،روستای ولی آباد

36193004

مرکز بهداشتی و درمانی داوود آباد

قرچک، روستای داوود آباد جنب امامزاده

36105961

مرکز بهداشتی و درمانی زیباشهر

قرچک، زیباشهر خیابان فتح 2

36114726

مرکز بهداشتی درمانی امام زمان (عج)

قرچک، خ محمد آباد نبش مهدیه 30

36430564

مرکز بهداشتی و درمانی با قرآّباد

قرچک، باقرآباد، خ اصلی جنب مخابرات 15 خرداد

36132321

 

نشاني: شهرستان قرچک، خیابان اصلی، جنب مخابرات 15 خرداد باقرآباد

تلفن:36136210