صفحه اصلي > اخبار 
 


حضور معاون پرستاری وزیر بهداشت و رئیس نظام پرستاری کشور در جمع کارکنان بیمارستان مفید

حضور معاون پرستاری وزیر بهداشت و رئیس نظام پرستاری کشور در جمع کارکنان بیمارستان مفید

دکتر حضرتی معاون پرستاری وزیر بهداشت و دکتر علی محمد آدابی رئیس سازمان نظام پرستاری به همراه دکتر عظیمی مدیر پرستاری دانشگاه در هفتمین روز از فروردین ماه از بخش های درمانی بیمارستان کودکان مفید بازدید کردند.

در این بازدید که با همراهی پروانی مدیر بیمارستان انجام شد، مسئولان ارائه خدمات در بخش های اورژانس، NICU، PICU و سایر بخش های بستری را بررسی کردند.