صفحه اصلي > اخبار 
 


شرکت 87 داوطلب در دهمین دوره "آزمون صلاحیت بالینی"

شرکت 87 داوطلب در دهمین دوره

دهمین دوره "آزمون صلاحیت بالینی" با تعداد 87 نفر داوطلب، پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه در دانشکده پزشکی دانشگاه برگزار شد.
بنابراین گزارش تعداد ایستگاه های طراحی شده جهت آزمون 15 ایستگاه که شامل 12 ایستگاه سنجش مهارت و 3 ایستگاه استراحت بود. همچنین مهارت های ارزیابی شده توسط اعضای هیات علمی از دانشجویان شامل؛ مباحث اطفال، زنان، داخلی (دو ایستگاه)، جراحی، رادیولوژی، روانپزشکی، طب اورژانس، اعصاب، عفونی و ارتوپدی بود.
گفتنی است این آزمون با حضور جمعی از مسئولان، اعضای هیات علمی و کارشناسان دانشکده پزشکی راس ساعت 8 آغاز و 12:40 پایان یافت.