صفحه اصلي > اخبار 
 


  چاپ        ارسال به دوست

"خدمت" ماموریت اول؛ دانشگاه در مسیر تحول/ شماره جدید مجله نقل و نقد را بخوانید

نقل و نقد شماره 790 با رویکرد جدید برای معرفی خدمات مختلف و تلاش های شبانه روزی کارکنان تهیه و منتشر شده است. برای دریافت نسخه الکترونیک مجله به لینک پایان متن مراجعه کنید.
بار خدایا؛ توانی عطا فرما تا درگذر از لحظه های پرالتهاب زندگی هر انسان دردمندی، گام هایمان برای نشاندن لبخند امید استوار باشد و در پیشگاه تو سرافراز باشیم.
دکتر آقاجانی رئیس دانشگاه در دیدار پایان سال با گروه های آموزشی، روسا و مدیران دانشکده ها، مراکز و شبکه های بهداشت و درمان، بیمارستان ها و اعضای مختلف خانواده بزرگ دانشــگاه بر همدلی و تلاش جمعی در راستای توســعه خدمات تأکید کرد. وی در این دیدارها بهره وری و اســتفاده حداکثری و هدفمنــد و همچنین نگاه کاربردی به پژوهش های علمی را راهکاری ارزشــمند دانســت که باید در دســتور کار قرار گیرد. مشروح این دیدارها را در صفحات ابتدایی نقل و نقد بخوانید.
در این شماره از نقل و نقد، پای صحبت های حجت الاسلام و المسلمین فرهادزاده، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز نشستیم.
وی نبود اخلاق در جامعه را از جمله بزرگترین چالش کشورها و دولت ها در طول تاریخ دانست و توجه به ایجاد آرامش در جامعه و احترام به شان و جایگاه انسان را مورد تاکید قرار داد. مشروح این گفت و گو پیرامون اخلاق حرفه ای را در این شماره از مجله بخوانید.
پیشرفت های چشمگیر تحقیقات سلول های بنیادی طی سال های اخیر را از زبان دکتر آرش خجسته رییس شبکه طب بازساختی و تحقیقات سلول های بنیادی در این شماره از مجله بخوانید.
گوشه ای از تلاش های اساتید دانشگاه در ارائه یافته های علمی در صفحاتی از این شماره از نقل و نقد به رشته تحریر درآمده است.
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جایگاه پرافتخار امروز خود در حوزه پزشکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را مرهون تلاش های شبانه روزی کهن مردانی است که سال ها پایمردی کرده اند و تمام توان و تلاش خود را در این حوزه به خدمت گرفته اند. گفت و گو با دکتر عزیزی عضو هیات علمی دانشگاه و دانشمند یک درصد برتر جهان و دکتر سید علیرضا مرندی عضو هیات علمی دانشگاه و وزیر بهداشت دولت های چهارم و ششم را در این شماره از مجله بخوانید.
خیرین حوزه سلامت در این سال ها همراهانی بی مدعا در کنار ارائه دهندگان خدمات سلامت بودند. انسان های بی تکلفی که گاه معنای خیر را در ذهنمان تغییر داده اند. صفحاتی از این شماره از نقل و نقد به گفت و گویی با ماشاالله رنجبران، خیری که مردم را به مشارکت در حوزه سلامت دعوت می کند، اختصاص دارد.
در این شماره از مجله گفت و گوی سید امیرمحمد مرتضویان استاد تمام دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مدیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه درخصوص فعالیت های فرهنگی، هنری و بهترین پژوهش وی انجام شد. این مطلب را از دست ندهید.
گزارشی از فعالیت های گروه دانشجویی سفیران سلامت دانشگاه و کانون هلال احمر از جمله سفیران سلامت در نمایشگاه قرآن، پایش سلامت خبرنگاران، بازدید از شیرخوارگاه شبیر و ارائه خدمات پزشکی منتشر شده که شما را به مطالعه این مطلب دعوت می کنیم.
ارائه خدمات درمانی به اهالی روستایی دورافتاده در کرمانشاه با 36 خانوار، 154 نفر جمعیت و رسیدگی به وضعیت بهداشتی کودکان کار مناطق حاشیه ای تهران در کارنامه جهادی سال گذشته دانشجویان دانشگاه ثبت شد. مشروح این فعالیت ها در اولین نقل و نقد سال 97 منتشر شده است. 
زیر گوش همین پایتخت، چرخ زندگی به زور آتش کوره می چرخد. ساکنینی که قرعه محرومیت به نامشان افتاده  و از حداقل امکانات پایتخت هم عقب مانده اند، حتی امکان اشتغال. کوره ای سرپا می کنند و دست به دست خانواده آجر می پزند؛ کودکان قد و نیم قد، زنان چادر به کمر بسته و مردانی با پای آهنین. اما وضعیت بهداشتی این ساکنین در سال های اخیر زیر ذره بین گروه بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رفته است و به همین بهانه پای صحبت های رییس مرکز بهداشت شهرستان قرچک نشسته ایم.
اهدای اعضا برای بیمار مرگ مغزی، یک پایان تلخ است در کنار بخشش شیرین، اما اگر  اعضا اهدا نشود یک تلخی بی پایان رقم خواهد خورد. بی هیچ جبرانی. لحظات پرالتهاب یک بخشش در جدال مرگ و زندگی پسری به نام "احسان" در بخش پیوند اعضای بیمارستان مسیح دانشوری در این شماره از مجله دانشگاه منتشر شده است.
غیر قابل انکار بودن نقش سینما در روح و روان و جسم تماشاگر و تاثیر گذاری سینما بر سلامت جامعه خصوصا در فعالیت در زمینه فرهنگ اهدای عضو را از زبان آرش معیریان کارگردان سینما در این شماره از مجله بخوانید.
دکتر افشــین یداللهی متولد21دی1347در اصفهان اســت. او تخصص اعصــاب و روانــش را از دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی اخذ کرد و ســالها در ایــن کســوت فعالیت کــرد.
دکتــر علیرضــا ناصری مدیر تعالی فرهنگی دانشــگاه و یار و رفیق افشــین یداللهی در این شــماره از مجله، درد فراق این شــاعر برجســته را در قالب نامه ای به او منتشر کرده است.
دیده هــا و شــنیده هایی ما را بر آن داشــت تا گفت وگویی بــا دکتر نوروزیان، دانشــیار دانشــگاه علــوم پزشــکی شهید بهشــتی داشــته باشــیم و از نزدیــک بــا خصوصیــات و خانواده ایشــان آشــنا شــویم. مشروح این گفت و گو را در صفحه مربوطه بخوانید.
در پی وقوع زلزله دلخراش 3/7 ریشــتری اســتان کرمانشاه در 21 آبان مــاه ســالجاری، دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی اقداماتــی از قبیــل انجــام حمایتهــای روانــی اجتماعــی، ارســال کمکهــای نقــدی و غیــر نقــدی، درمــان بیمــاران و ارائــه خدمــات مــددکاری صورت داد. شــرح ایــن اقدامات را در نقل و نقد بخوانید.
شــهید دکتر حبیب جریری، سال1311در شیراز متولد شــد و با ورود به ارتش موفق به اخذ دکترای داروســازی و پس از آن دکترای علوم آزمایشــگاهی شد.
وی در دهه50 به خدمت در درمانگاه تراب از مرکز بهداشت شمال تهران اشتغال داشت. دکتر جریری پــس از مبارزات انقلابــی، در آغاز جنگ تحمیلی وارد جبهه های نبرد شــد تا خدمــات درمانی به مجروحین ارائه کند و در همین مأموریت ها، اســیر و مفقود الاثر می شود.
دکتر آقاجانی رئیس دانشــگاه نیز به نظور تجلیل از مقام این شهید گرانقدر با حضور در منزل وی با خانواده جریری دیدار کرد. روایتی خواندنی از این دیدار را از دست ندهید.
در این شماره از نقل و نقد، دو منطقه جذاب اطراف تهران برای گذراندن ایامی خوش به هموطنان معرفی شده است.
مرنجاب
پایتخت نشینان تا تقی به توقی می خورد و در آستانه بین التعطیلین قرار می گیرند. باک بنزین را پر کرده و راهی شمال کشور می شوند. شاید تقصیر خودشان هم نیست، نزدیک است و با صفا. اما بدون شک خاک مطلق هم جاذبه های خودش را دارد. در صفحه ای از نقل و نقد جاذبه های کویر مرنجاب را معرفی کردیم.
شکر آب
بساط جوجه کباب و دورهمی های یکی دو روزه را همیشه هم نباید برای جاده چالوس، دریای خزر و جنگلهای شمالی آماده کرد. چه کسی باورش می شود پس از طی مسیر یک ساعته از تهران، به روستایی میرسیم که از زمین تا آسمانش جاذبه است. با روستای شکر آّب در این شماره از مجله آشنا شوید.
دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشــتی نیز در ســالهای اخیر قــدردان نیــروی انســانی فعال خــود در بخشهــای مختلــف اســت و در مناســبت ها و جشــنواره های مختلــف از آنها تقدیر میکند.
در این شــماره از مجله به ســراغ کارمنــدان نمونــه دانشــگاه در جشــنواره ســپاس رفتیــم تــا در گفتگویــی صمیمانــه حــال و هــوای فعالیــت آنهــا را جویــا شــویم.
نقل و نقد بهاری امسال علاوه بر این مطالب، بر مهمترین اهداف و عملکردهای معاونت های بین الملل، آموزشی، توسعه مدیریت و منابع، دانشجویی و فرهنگی، امور بهداشتی، درمان، غذا و دارو و تحقیقات و فناوری مروری داشته و تحولات و انتصابات در بخش های مختلف دانشگاه با آغاز به کار رییس و تیم مدیریتی جدید را نیز در بخشی از صفحات خود جای داده است.
همچنین می توانید مباحثی از جمله کیف نجات، تدابیر بهاری، اخبار کوتاه بهداشتی، بین الملل، پژوهش، تلاش، چشم انداز و رویدادها، معرفی سه کتاب از زبان استاد فرخ سعیدی، نگارخانه و نوستالژی در این شماره از مجله مطالعه کنید.
 
برای دریافت نسخه الکترونیکی نقل و نقد 790، کلیک کنید.


٠٩:٥٠ - دوشنبه ٢٠ خرداد ١٣٩٧    /    عدد : ٦٢٦٨٠    /    تعداد نمایش : ١٧٤٥