صفحه اصلي > اخبار 
 


وب سایت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه آغاز به کار کرد

وب سایت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه آغاز به کار کرد

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه با هدف تسهیل دسترسی به سامانه های الکترونیکی از وب سایت خود رونمایی کرد.
این صفحه که با حضور شهریار جانبازی مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه رونمایی شد، از طریق آدرس اینترنتی Http://icts.sbmu.ac.ir در دسترس می باشد.