صفحه اصلي > اخبار 
 


فراخوان مزایده اجاره مکان داروخانه های مراکز تابعه دانشگاه منتشر شد

فراخوان مزایده اجاره مکان داروخانه های مراکز تابعه دانشگاه منتشر شد

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طی اطلاعیه ای مزایده اجاره مکان داروخانه های مراکز تابعه دانشگاه را منتشر کرد.

این مزایده به منظور فروش دارو،لوازم مصرفی پزشکی،آرایشی و بهداشتی منتشر شده است.

متقاضیان و واجدین شرایط می توانند از طریق لینک زیر اسناد مزایده را دریاف نمایند.

مزایده اجاره مکان داروخانه های مراکز تابعه دانشگاه به منظور فروش دارو،لوازم مصرفی پزشکی،آرایشی و بهداشتی