صفحه اصلي > اخبار > اخبار دانشگاه 

بررسی روند اجرای برنامه"ایراپن"باحضور ریاست دانشگاه/فعالیت بدنی و تغذیه، دو رویکرد مهم درپیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر

اولین "کمیته دانشگاهی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر" در سال 97 باحضور دکتر آقاجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سه شنبه 16 مردادماه تشکیل جلسه داد.