صفحه اصلي > اخبار > اخبار سلامت 

معاون امور بهداشتی دانشگاه از مراکز خدمات جامع سلامت لواسان و فشم بازدید کرد

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور در شهرهای فشم و لواسان، از بخشهای مختلف مراکز خدمات جامع سلامت، از جمله بهداشت خانواده، واكسيناسيون، بهداشت محيط، بهداشت حرفه ای، پزشک و دندانپزشک، بهداشت روان و تغذيه بازدید کرد.