صفحه اصلي > اخبار > اخبار سلامت 

آموزش اصولی تغذیه سالم به دانش آموزان در مدارس تحت پوشش دانشگاه

بازرسان واحد اطلاع رسانی و رسیدگی به شکایات غذایی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت آموزش چگونگی" انتخاب مواد غذایی سالم"، چهارشنبه 25 مهرماه در "دبیرستان دخترانه فضیلت" حضور خواهند یافت.