صفحه اصلي > اخبار > همایش ها 

برگزاری کنفرانس یک روزه مدیریت ریسک و ایمنی بیمار در بیمارستان شهدای تجریش

کنفرانس یک روزه مدیریت ریسک و ایمنی بیمار، 28 فروردین ماه در سالن آمفی تئاتر مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدای تجریش برگزار شد.