صفحه اصلي > آرشیو رویدادها 
 
30 بهمن
چهارمین کنگره سلامت مردان 30بهمن ماه تا 2 اسفندماه98 | دانشگاه شهیدبهشتی
22 بهمن
2 دی
بیستمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی 2 دی ماه 1398 | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
21 آذر
دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین ۲۱-۲۳ آذرماه ۱۳۹۸ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
13 آذر