صفحه اصلي > اخبار 
 


>پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی باعنوان «حقوق دارویی» برگزار می شود

پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی باعنوان «حقوق دارویی» برگزار می شود

پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی با عنوان «حقوق دارویی» 22 و 23 آذرماه سال جاری با همت مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در استان البرز برگزار می شود.
دکتر محمود عباسی رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رییس پنجمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی با عنوان «حقوق دارویی» با اشاره به برگزاری این کنگره در آذرماه سال جاری در استان البرز، تاکید کرد: این کنگره با همکاری و مشارکت برخی مراکز علمی داخلی و خارجی و با حضور اندیشمندان فقهی حقوقی اخلاقی و داروسازی و با هدف ایجاد زمینه همفکری همگرایی و تعامل سازنده اندیشمندان حوزه های یاد شده برگزار می شود. 
همچنین محورهای این کنگره عبارتند از: حمایت قانونی از ابداعات دارویی، حقوق و مسوولیت های داروخانه ها، سیاست جنایی ایران در قبال جرایم دارویی و حقوق و مسوولیت شرکت های تولید و توزیع دارو. 
وی ابراز امیدواری کرد که با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی زمینه همگرایی و همفکری به منظور دستیابی به اهداف دانشگاه فراهم گردد.