اخبار

لیست اخبار صفحه :1
انتصاب دبیر و اعضای شورای عالی پیوند اعضای دانشگاه

انتصاب دبیر و اعضای شورای عالی پیوند اعضای دانشگاه

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعضای شورای عالی پیوند اعضای دانشگاه را منصوب کرد.
1403/02/30 - 11:44
رییس مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیه کودکان منصوب شد

رییس مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیه کودکان منصوب شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در حکمی دکتر معصومه محکم را به عنوان رییس مرکز تحقیقات بیماری‌های کلیه کودکان منصوب کرد.
1403/01/28 - 13:20
انتصاب سرپرست بیمارستان برکت شهید ستاری قرچک

انتصاب سرپرست بیمارستان برکت شهید ستاری قرچک

سرپرست شبکه بهداشت و درمان قرچک در حکمی دکتر مهدی رجب ترقی را به عنوان سرپرست بیمارستان برکت شهیدستاری قرچک منصوب کرد.
1402/12/27 - 20:09
انتصاب دبیر کمیسیون تخصصی سلامت، ایمنی غذایی و رفاه اجتماعی

انتصاب دبیر کمیسیون تخصصی سلامت، ایمنی غذایی و رفاه اجتماعی

در حکمی از سوی دکتر پیمان صالحی دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف)، دکتر سارا سهراب وندی به عنوان دبیر کمیسیون تخصصی سلامت ایمنی غذایی و رفاه اجتماعی منصوب شد.
1402/12/22 - 13:18
رییس دبیرخانه جشنواره دانشگاه بهره ور منصوب شد

رییس دبیرخانه جشنواره دانشگاه بهره ور منصوب شد

رییس دانشگاه در حکمی رییس دبیرخانه پنجمین جشنواره دانشگاه بهره ور را منصوب کرد.
1402/10/27 - 09:50
انتصاب مدیر گروه شیمی دارویی  و داروسازی هسته ای دانشکده داروسازی

انتصاب مدیر گروه شیمی دارویی و داروسازی هسته ای دانشکده داروسازی

در حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دکتر زهرا حاجی مهدی به عنوان مدیر گروه شیمی دارویی و داروسازی هسته ای دانشکده داروسازی منصوب شد.
1402/10/25 - 16:48
رییس مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی مولکولی منصوب شد

رییس مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی مولکولی منصوب شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در حکمی دکتر بهرام کاظمی دمنه را به عنوان رییس مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی مولکولی منصوب کرد.
1402/10/25 - 16:46
مدیر مرکز بهداشت شمال تهران منصوب شد

مدیر مرکز بهداشت شمال تهران منصوب شد

دکتر علیرضا زالی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، طی حکمی دکتر فریبا ملاجعفری به عنوان مدیر مرکز بهداشت شمال تهران منصوب کرد.
1402/10/19 - 13:49
دبیر هیئت اجرایی جذب دانشگاه منصوب شد

دبیر هیئت اجرایی جذب دانشگاه منصوب شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در حکمی دکتر محمد رحمتی را به عنوان دبیر هیئت اجرایی جذب دانشگاه منصوب کرد.
1402/10/18 - 10:06
دکتر مجتبی بنداد کرمانی سرپرست شبکه بهداشت و درمان دماوند شد

دکتر مجتبی بنداد کرمانی سرپرست شبکه بهداشت و درمان دماوند شد

دکتر مجتبی بنداد کرمانی با حکمی از سوی دکتر علیرضا زالی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند منصوب شد.
1402/10/05 - 11:10