اخبار

1402/07/08

معرفی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

  • 11:45 - 1402/07/08
  • 306 بازدید

رییس انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه، گفت: انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی فرصت ویژه‌ای را برای تبدیل ایده‌های کاربردی دانشجویان به عمل و در نهایت کسب درآمد را فراهم می‌کند.

نظر شما

  • نظرات شما دیده و بررسی می شود.