مدیریت                                                                23872215-021

 

                                                                                       تحریریه خبر                                                         22439913-021

 

                                                                                       فکس                                                                    22439907-021

 

                                                                                       ایمیل                                                             pcu@sbmu.ac.ir

 

                                                                                       ارتباط پیامکی جهت ارسال پیشنهادات                       30007802

       

                                                                                       آدرس:

 

                                                                                       تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، خیابان اعرابی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره یک