دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > طرحهای تحقیقاتی 
 
 

طرحهای پژوهشی

بررسی اثربخشی لواتیراستام به عنوان داروی همراه دردرمان صرع مقاوم کودکانمجریان: دکتر محمد رضا قضاوی، دکتر سید حسن تنکابنی.

بررسي رابطه سلياك واپي لپسي در مراجعه كنندگان به بيمارستان مفيدمجریان: دکتر پراونه کریم زاده، دکتر سپیده طبرستانی.

مقايسه ریسک فاکتورها ، اختلالات همراه و سیر بیماری در مبتلایان به همی پلژی همراه با تشنج و بدون تشنج مراجعه کننده به بخش اعصاب بیمارستان کودکان مفید . مجریان: دکتر مهران آقا محمدپور، دکتر پروانه کریم زاده.

مقايسه اثرات ميدازولام بوكال و ديازپام داخل وريدي در كنترل تشنج حاد كودكانمجریان: دکتر سعید انوری، دکتر فرهاد محولاتی.

مقايسه اثرات پروفيلاکتيک توپيرامات و پروپرانولول در کودکان 3-15 ساله مبتلا به ميگرن دربيمارستان مفيدمجریان: دکتر علی خواجه، دکتر سید حسن تنکابنی.

مقایسه اثر درمانی دو داروی دفلازاکورت و پردنیزون در بیماران مبتلا به دیستروفی عضلانی دوشنمجریان: دکتر احد قضاوی، دکتر پروانه کریم زاده.

مقایسه اثر دیازپام متناوب و میدازولام وریدی دردرمان تشنجهای سریال در بیمارستان مفیدمجریان: دکتر افشین فیاضی، دکتر پروانه کریم زاده.

بررسی تأثیر رژیم غذایی کتوژنیک در کودکان مبتلا به صرع مقاوم به درمانمجریان: دکتر سید علیرضا میر جوادی، دکتر سید حسن تنکابنی.

مقایسه تأثیر رژیم اتکینز و کتوژنیک در کنترل تشنج کودکان مبتلا به صرع مقاوم به درمانمجریان: دکتر احد قضاوی، دکتر سید حسن تنکابنی.

بررسی میزان آگاهی دستیاران اطفال از معیارهای تکامل طبیعی کودکانمجریان: دکتر آزاده کیومرثی، دکتر پروانه کریم زاده.

بررسی اپیدمیولوژی سندرم گیلن باره در کودکان ایران در سالهای 2008-2006مجریان: دکتر سید محمد رضا میر کریمی، دکتر سید حسن تنکابنی.

بررسی تأثیر رژیم اندکس گلیسمیک پایین در صرع مقاوم به درمانمجریان: دکتر مصطفی صدیقی، دکتر پروانه کریم زاده.

اندازه گیری و مقایسه سطح پلاسمایی پیریدوکسال فسفات در کودکان اپی لپتیک مراجعه کننده به بیمارستان مفید در دوگروه کنترل شده و مقاوم به درمانمجریان: دکتر زهرا پیرزاده،دکتر محمد غفرانی.

بررسی چند مرکزی یافته های تصویربرداری مغزی در کودکان با اولین تشنج بدون عامل برانگیزندهمجریان: دکتر محسن ملامحمدی، دکتر سید حسن تنکابنی.

 - بررسي اثر بخشي پره گابالين به عنوان داروي همراه دردرمان صرع مقاوم کودکان. مجریان: دکتر محسن ملامحمدی، دکتر سید حسن تنکابنی.

- بررسی رابطه درمانی داروهای ضد تشنج و سطح ویتامین D، کلسیم در کودکان مبتلا به صرع در بیمارستان مفید. مجریان: دکتر امید یقینی، دکتر سید حسن تنکابنی.

- بررسی رابطه درمان با داروهای ضد تشنج و کاهش تراکم استخوانی در کودکان مبتلا به صرع در بیمارستان مفید. مجریان: دکتر امید یقینی، دکتر سید حسن تنکابنی.

- بررسی کیفیت زندگی کودکان مبتلا به صرع مراجعه کننده به مركز پزشكي آموزشي درماني کودکان مفید در سال 1389. مجریان: دکتر احمدرضا فرسار.

- بررسي نتايج درمان مبتلايان به هيدروسفالي براساس نمره ارزيابي موفقيت ETV(ETVSS). مجریان: دکتر پریسا عظیمی، دکتر حسن رضا محمدی.

- بررسي تغييرات الكتروانسفالوگرافي زودهنگام و دیر هنگام بيماران مبتلا به تشنج همراه با تب مراجعه كننده به بيمارستان مفيد شهر تهران سال 1391-1389. مجریان: دکتر پروانه کریم زاده، دکتر علیرضا رضایی.

- بررسي اثرپروفيلاکتيک پرگابالین و پروپرانولول در کودکان 15-3 ساله مبتلا به ميگرن دربيمارستان مفيد. مجریان: دکتر مصطفی صدیقی، دکتر پروانه کریم زاده.

 - بررسی واکنش های منجر به بستری نسبت به داروهای ضد تشنج وعوامل همراه در بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به بیمارستان مفید در سالهای ١٣٩٠- ١٣٨٩مجریان: دکتر پروانه کریم زاده، دکتر وحید بکرانی.

بررسي ژنتيك بيماران نيمن پيك سي ايرانيمجریان: دکتر علیرضا رضایی، دکتر سید حسن تنکابنی.

بررسی رابطه موتاسیونهای شایع ژن در (MECP2 METHYL CPG PROTEIN2)شدت بیماری در سندرم رت در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب بیمارستان مفید.مجریان: دکتر امید یقینی، دکتر پروانه کریم زاده.

بررسی موتاسیونهای شایع ژن(MECP2در بیماران با سندرم رت در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب بیمارستان مفید. مجریان: دکتر پروانه کریم زاده، دکتر امید یقینی.

مقایسه اثر سدیشن اطفال هنگام پونکسیون کمری بین میدازولام خوراکی و کلرال هیدرات خوراکیمجریان: دکتر حجت درخشانفر، دکتر پروانه کریم زاده.

- بررسی یافته های بالینی، بیوشیمیایی، تصویربرداری و مولکولی در بیماران گلوتاریک اسیدوری تایپ1 مراجعه کننده به بیمارستان مفید درسال 1390مجریان: دکتر زهرا پیرزاده، دکتر سید حسن تنکابنی.

بررسي عوامل تشديد کننده، کاهش دهنده، انواع و اختلالات همراه در کودکان مبتلا به ميگرن مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب بيمارستان کودکان مفيد در سالهاي 91-87. مجریان: دکتر حبیبه نژاد بیگلری، دکتر پروانه کریم زاده.

تعيين HLAB1502در بيمآرآن دچآر توکسيک اپيدرمال نکروزيس , ,هیپر سنستیویتی سندرم و over laping syndromثآنويه به مصرف دآروهآي ضد تشنج . مجریان: دکتر نرجس جعفری، دکترسید حسن تنکابنی.

بررسي اچ ال آ مرتبط با بروز استيونس جانسون با داروهاي ضد تشنج.مجریان: دکتر نرجس جعفری، دکترسید حسن تنکابنی.

بررسي تابلوي باليني و پاراکلينيکي بيماريهاي نرومتابوليک در ايران. مجریان: دکتر نرجس جعفری، دکتر پروانه کریم زاده.

بررسی اثر zonisamideبعنوان داروی کمکی در درمان کودکان مبتلا به صرع مقاوم در بيمارستان كودكان مفيد.مجریان: دکتر محمد کاظم بخشنده بالی، دکتر پروانه کریم زاده.

بررسي مقآيسه اثر زونيسامايد و پره گابالين به عنوان داروي همراه دردرمان صرع مقاوم کودکان . مجریان:دکتر محمد کاظم بخشنده بالی، دکتر محمد مهدی تقدیری.

بررسي عارضه بينايي در كودكان صرعي مصرف كننده داروي Sabrilبا روش Full Field ERG. مجریان: دکتر محمد کاظم بخشنده بالی، دکتر پروانه کریم زاده.

بررسی 100 مورد بیوپسی عضله در کودکان دچاراختلالات نوروماسکولار مراجعه کننده به بیمارستان كودكان مفيد. مجریان: دکتر فخرالدین شریعتمداری، دکتر سید حسن تنکابنی.

بررسی واکنش متقاطع بین فنوباربیتال و توپیرامات در کودکان صرعی مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید. مجریان: دکتر فخرالدین شریعتمداری، دکتر محمد غفرانی. 

بررسی تغییرات MRIدر بیماران مبتلا به فنیل کتونوری مراجعه کننده به بیمارستان مفید در سالهای 91-90. مجریان: دکتر فرزاد احمدآبادی، دکتر پروانه کریم زاده.

بررسی تاثیر والپرویک اسید٬فنوباربيتال وکاربامازپين بر چربيهاي خون و تستهاي عملكردكبددربيماران مبتلا به صرع. مجریان: دکتر حمید نعمتی، دکتر محمد مهدی تقدیری.

بررسی ژنتیک بیماری پمپه در بیماران ایرانی. مجریان: دکتر ساسان ساکت، دکتر سید حسن تنکابنی.

بررسي تاثيردرماني وعوارض دارويي پريمتامين خوراكي بر روند بيماري در كودكان مبتلا به گانگليوزيدوز جي ام 2 . مجریان: دکتر فاطمه پژوهنده، دکتر سید حسن تنکابنی.

ارزيابي رابطه ی بین سطح سرمی دارو های ضدصرع و شکست درمانی در صرع دوران کودکی. مجریان: دکتر مهدی امید بیگی، دکتر محمد مهدی تقدیری.

بررسي بروزفلج شل حاد (AFP) بر حسب تشخيص هاي افتراقي آن و ارزيابي نظام مراقبت AFPدر ايران در سال هاي 2008 - 2013. مجریان: دکتر مائده مجیدی نژاد، دکتر سید حسن تنکابنی.

بررسی اپیدمیولوژی بیماری گیلن باره در کودکان 0-15 ساله ایران بین سال های 1392-1387. مجریان: دکتر حبیبه نژاد بیگلری، دکتر سید حسن تنکابنی.

پیشگوئی پاسخ به درمان بیماران مبتلا به صرع براساس فاکتورهای موثر در بیماری. مجریان: دکتر محمد مهدی ناصحی.

رابطه بین اختلا لات نوار مغز و رفتارهای اوتیسمی در کودکان اوتیسمی ایرانی. مجریان: دکتر پروانه کریم زاده، دکتر آزاده زاوه زاد.

بررسی داده های دموگرافیک ، علایم بالینی و اختلالات همراه در کودکان مبتلا به اوتیسم مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب بیمارستان مفید(سالهای 1390-1393)- مجریان: دکتر پروانه کریم زاده، دکتر فاطمه نظرپاک کندلوس.

بررسی سطح سرمی منیزیم در بیماران بستری شده با علت تب و تشنج در بیمارستان کودکان مفید و امام حسین در سال 1393- مجریان: دکتر پروانه کریم زاده- دکتر حجت درخشانفر.

رابطه فاجعه پنداری درد کودک توسط والدین با میزان اضطراب، افسردگی و شدت سر درد کودکان. مجریان: دکتر محسن جوادزاده- خانم غزاله اکبرزاده.

بررسی اثرات درمانی و تغییرات الگوی الکتروآنسفالوگرافی متعاقب دریافت پالس متیل پردنیزولون برصرع مقاوم کودکان در بیمارستان کودکان مفید تهران. مجریان: دکتر محمد مهدی تقدیری، دکتر حامد بیگدلی.

بررسی موتاسیون های ژنCHRNE (اگزون های 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10) در بیماران ایرانی مبتلا بهCongenital Myasthenic Syndrome. 

مجریان: دکتر پروانه کریم زاده، خانم سیما پرویزی عمران.

رابطه فاجعه پنداری درد کودک توسط والدین با میزان اضطراب، افسردگی و شدت سر درد کودکان. مجریان: دکتر محسن جوادزاده- سرکار خانم غزاله اکبرزاده.

  بررسی خصوصیات دموگرافیک، کلینیکی وپاراکلینیکی کودکان مبتلا به آتاکسی بستری شده در بیمارستان کودکان مفید از سال 94-1392مجریان: دکتر مسعود حسنوند عموزاده- دکتر پروانه کریم زاده.

 بررسی خصوصیات دموگرافیک و بالینی پایه کودکان مبتلا به اولین تشنج بدون علت مشخص و تاثیر داروی زونیزاماید در پیشگیری از عود تشنج در آنان. مجریان: دکتر محمد غفرانی-دکتر مسعود حسنوند عموزاده.

 بررسی بیماران هیپوتون کمتراز 2 سال مراجعه کننده به بیمارستان مفیداز مهرماه 1393-بهمن1394- مجریان: دکتر پروانه کریم زاده- دکتر سیمین خیاط زاده کاخکی.

 
بررسی نقش آزمون Head-up Tilt Table در افتراق تشنج از سنکوپ وازوگال در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه فوق تخصصی اعصاب بیمارستان کودکان مفید طی سالهای 95-1394
 

بررسی عوامل مرتبط با ابتلای به تشنج به دنبال واکسیناسیون در کودکان 2 تا 24ماه مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان کودکان مفید

بررسی وضعیت یافته های آزمایشات متابولیک در کودکان دچار تاخیر تکاملی ̦̦ پسرفت تکاملی وتشنج مراجعه کننده به دپارتمان اعصاب بیمارستان مفید در سالهای 1393و1394

مروری بر بیماری های مغز و اعصاب کودکان بر مبنای معرفی بیمار

بررسی پیش‌آگهی و عوامل مرتبط با آن در کودکان مبتلا به سندرم گیلن باره بستری در بیمارستان مفید در 5 سال گذشته

ارزیابی اختلال شناختی و حرکتی در بیماران مبتلا به Acute disseminated encephalomyelitis مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طی سال های 13۹3 الی 13۹۶
بررسی صرع در بیماری های نورومتابولیک(بر اساس مطالعات جامع در کودکان با بیماری نورومتابولیک زمینه ای

بررسی ویژگی های دموگرافیک، نورورادیولوژی و نوروپاتولوژی در کودکان 1 تا 14 ساله مبتلا به تومور سیستم اعصاب مرکزی در بخش اطفال بیمارستان شهدای تجریش در سال 1393 تا 1395

سایت ثبت نام بیماران نورومتابولیک

بررسی خطاهای پزشکی دستورات دارویی توسط دستیاران وپرستاران در کودکان بستری شده از اورژانس ودرمانگاه در بخش اعصاب بیمارستان مفیددرسال 1397

جداسازی، کشت و ذخیره سلول های بنیادی مزانشیمال از نمونه های خون محیطی بیماران مبتلا به بیماریهای متابولیسمی لیزوزومال

بررسی ریسک فاکتورهای عود تشنج در کودکان

بررسی اثربخشی ریتوکسیماب در بیماریهای دمیلینیزان در جلوگیری از عود بیماریهای ایمونولوژیک CNS

تعیین فاکتورهای خطر تکرار تب تشنج درکودکان مراجعه کننده به بیمارستان مفیددر سال 1398

بررسی علل تشنج مقاوم به درمان در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه صرع مقاوم بیمارستان کودکان مفید

بررسی کیفیت زندگی کودکان مبتلا به اپیلپسی مراجعه کننده به بیمارستان مفید تهران

بررسی ژن های درگیر در سندرم میاستنی مادرزادی در یک خانواده ایرانی با استفاده از نسل جدید تعیین توالی

بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس سه سوالی درد مزمن(PEG)، در دو گروه بالینی و غیربالینی مبتلا به درد مزمن

بررسی کیفیت زندگی کودکان مبتلا به اپیلپسی مراجعه کننده به بیمارستان مفید تهران

کارایی توالی یابی کل اگزوم در تشخیص بیماریهای نورولوژیک پیچیده کودکان

رویکرد به اپی لپسی در بیماری های نورومتابولیک (بر اساس مطالعه گسترده در کودکان با بیماری نورومتابولیک زمینه ای)

مقایسه اثر بخشی پره گابالین و سدیم والپروات در پیشگیری از حملات میگرن کودکان مراجعه کننده به بیمارستانهای مفید و امام حسین در سال 98

سامانه ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به سندرم های پوستی- عصبی در ایران

بررسی موتاسیون های شایع ژنCHAT در خانواده ه ایرانی مبتلا به سندرم میاستنی مادرزادی

سایت ثبت نام کودکان مبتلا به اوتیسم

بررسی ویژگی ها و میزان پاسخ به درمان در بیماران مبتلا به سندرم اپسوکلونوس میوکلونوس مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طی سالهای 92 تا 97

الگوی تغییرات الکتروانسفالوگرافی در بیماری های نورومتابولیک:ایا الکتروانسفالوگرافی یک کلید تشخیصی در اختلالات نورومتابولیکد می باشد؟

سامانه ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به آتروفی نخاعی – عضلانی در ایران

برنامه ملی ثبت میگرن کودکان

رویکرد به کودک ADHD با الکتروانسفالوگرافی غیر طبیعی: مقایسه درمان با ریتالین به تنهایی در کودکان ADHD با ریتالین و داروهای ضد تشنج

سامانه ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به صرع مقاوم در کودکان ایران

ثبت موارد رژیم های کتوژنیک

 

کارایی توالی یابی کل اگزوم در تشخیص بیماریهای نورولوژیک پیچیده کودکان

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.