دوشنبه ١١ مرداد ١٤٠٠ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > برنامه استراتژیک دانشکده 
 
 

برنامه استراتژيك دانشكده پيراپزشكي

 

 

چشم‌انداز (Vision):

                          دانشكده پيراپزشكي در نظر دارد از طريق ارتقاء كيفي سطح آموزش، توسعه
                          كمي و كيفيي پژوهش، توسعه
هدفمند تحصيلات تكميلي دانشکده برتر در زمینه پیراپزشکی شود.
                         


 

بيانيه رسالت  (Mission Statement):

 

رسالت دانشكده، تعليم و تربيت نيروي انساني كارآمد مورد نياز كشور وتوليد دانش و فناوري در زمينه علوم پیراپزشکی است. طی این برنامه با بکارگیری منابع و امكانات و توانمنديهاي نيروي انساني در راستاي سياستهاي كلان دانشگاه، در جهت توسعه كمي و كيفي آموزش از جمله ارتقاء كيفيت و جامعه نگر نمودن آموزشها، توسعه تحصيلات تكميلي و ايجاد رشته‌هاي جديد بر مبنای نیاز جامعه همچنین ارتقاء كمي و كيفي پژوهش بخصوص پژوهشهاي كاربردي، توسعه برنامه‌هاي فرهنگي و بهبود خدمات دانشجويي، رفاهي و اداري مالي مى‌باشد.

دانشكده پيراپزشكي با برخورداری از دانشجویان ممتاز، کارکنان متعهد و توانمند، اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی مجرب و برجسته و با بهره‌گیری از امکانات و منابع موجود در نظر دارد با تعلیم و تربیت نیروی انسانی کارآمد بخشی از نیازهای جامعه را در زمینه پیشرفت دانش، ایجاد محیط مناسب جهت تحقیق و اکتشاف، ارایه خدمت، آموزشی ، تولید علم، آگاهی و انتقال آن به منظور ارتقاء سلامت عمومی و افزایش کیفیت ارایه خدمات آموزشی، تحقیقاتی و درمانی را فراهم نماید.

به منظور تحقق اهداف ذکر شده بکارگیری تمامی توان دانشکده جهت ایجاد مرکز جامع تحقیقات علوم آزمایشگاهی، تأسیس آزمایشگاه تشخیص پزشکی، افزایش دوره‌های تحصیلات تکمیلی در سطوح کارشناسی ارشد و دکترای علمی، فراهم نمودن زمینه‌های تشویق اعضای هیئت علمی جهت انجام پژوهش، تداوم انتشار مجله علوم پیراپزشکی، گسترش و تعمیق باورها و ارزشهای فرهنگی و اخلاقی جامعه، تقویت مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشکده، همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی کشور، تقویت مدیریت مشارکتی، بهبود نظام مالی و رفاهی، گسترش خدمات رفاهی مورد تأکید است.

 

ارزشها (Values):

 

1 ـ توسعه فرهنگ تقوا و تكامل انسانها

2 ـ نهادينه كردن یادگیری، دانش پژوهي و فن‌آوري

3 ـ حفظ كرامت و حقوق انساني افراد

6 ـ رعايت عدالت و انصاف در امور و در بين كليه كاركنان (اعضاي هيأت علمي و كاركنان)

7 ـ تأمين رضايت كاركنان و اساتید و دانشجویان

 


 

بيانيه مأموريت

 

مأموريت دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي در راستاي گسترش سلامت عمومي، در ابعاد آموزشي، پژوهشي و فرهنگي به شرح زير مى باشد:

 

1 ـ آموزشي:

تربيت نيروي انساني متعهد، توانا از طريق ارايه آموزش با كيفيت و مبتني بر استانداردهاي حرفه‌اي و اخلاقي كه بتوانند به طور مؤثر در پيشرفت و گسترش آگاهي جامعه و توسعه سلامت عمومي مفيد باشند.

2ـ پژوهشي:

فراهم نمودن محيط پژوهش و انجام پژوهشهاي بنيادي و كاربردي در راستاي گسترش سلامتي و توليد دانش و تكنولوژي مورد نياز جامعه. همسويي اين تحقيقات با مأموريتهاي آموزشي و مديريتي مورد امعان نظر مى باشد.

3 ـ فرهنگي:

تلاش جهت تعميق ويژگيهاي احساس مسئوليت، نوعدوستي،‌ ارجح دانستن نيازهاي جامعه و حفظ ارزشهاي فرهنگي در اعضاي هيأت علمي، كاركنان و دانشجويان.

 

اهداف كلي (Goals):

 

1 ـ تأمين نيروي انساني مورد نياز كشور در رشته‌هاي تحصيلي موجود

2 ـ ارتقاء سطح كيفيت آموزش

3 ـ کاربردی نمودن  امور پژوهشي

4 ـ افزایش سطح خدمات امور فرهنگي

5 ـ ارتقاء كيفيت امور اداري و مالي و رفاهي

6 ـ توليد دانش و مهارتهاي عملي در دانش آموختگان

7 ـ مشاركت در بهبود نظام آزمايشگاهي كشور، كتابداري پزشكي، تكنولوژي پرتوشناسي و نظام اطلاعات بهداشتي درماني كشور

اهداف عینی (Objectives Goals) :

1 ارتقاء سطح كيفيت آموزشي

- ارايه طرحهاي ارتقاء كيفيت آموزش

- ارايه طرح جهت اصلاح نظام پرداخت طرح تمام وقتي به منظور بهره‌مندي تعداد بيشتر اعضاي هيأت علمي

- ارايه طرح جهت استفاده بهينه از توانمندي علمي پژوهشي اعضاي هيأت علمي

- بكارگيري روشهاي جديد و پوياي تدريس و نوآوری

- بهبود كيفي سيستم نظارت و ارزشيابي و اعتبار بخشی آموزش

- استفاده از شاخص هاي بین المللی آموزشي جهت اعتلاي كيفيت آموزش

- تربيت دانش آموختگان ممتاز و كارآمد

- بهبود رضايتمندي گيرندگان و دهندگان خدمات آموزشي

- افزايش فضاهاي فيزيكي آموزشي

- افزايش منابع الکترونیکی

- بهره روی بهینه از آزمايشگاه جامع به منظور فراهم كردن عرصه آموزشي مناسب براي دانشجو

- توسعه رشته‌هاي نوين مورد نياز

- افزايش امكانات و ابزارهاي كمك آموزشي و گسترش فن‌آوري اطلاعات در حيطه‌هاي آموزش

- افزايش همكاريهاي آموزشي با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي داخل و خارج كشور

- فراهم كردن زمينه‌هاي رشد علمي اعضاي هيأت علمي

 

2 ـ کاربردی نمودن  امور پژوهشي

- افزايش تعداد طرحهاي تحقيقاتي

- ارتقاء كيفيت و تداوم انتشار مجله علوم پيراپزشكي دانشكده

- توسعه تحقيقات كاربردي

- نهادينه كردن پژوهش در دانشكده

- توانمندسازي، حمايت و تشويق و ترغيب اعضاي هيأت علمي به پرداختن به كارهاي تحقيقاتي

- توسعه كاربردي و افزايش دسترسي به شبكه اينترنت

- حمایت از توسعه مراکز تحقیقاتی مرتبط و مورد نیاز

 

3 ـ افزایش سطح خدمات امور فرهنگي

- تدوين و اجراي برنامه‌هاي فرهنگي متناسب با سياستهاي كلان فرهنگي كشور

 

4 ـ ارتقاء كيفيت امور اداري و مالي و رفاهي

- افزايش تسهيلات رفاهي اعضاي هيأت علمي و كاركنان

- تفويض اختيارات ممكن جهت حذف مراحل زائد اداري

- بکار گیری بودجه‌بندي براساس شاخصهاي كمي

- فراهم نمودن زمينه‌هاي امكان دريافت بودجه براساس هزينه‌هاي واقعي دانشكده

 

استراتژيهاي

 

·         پذيرش دانشجو  در رشته‌هاي جديد و در مقاطع تحصيلات تكميلي با توجه به سياستهاي نظام آموزشي كشور و آمایش علمی

·         فراهم نمودن امكانات تربيت دانشجوي دکتری و  كارشناسي ارشد به طور مشترك با دانشكده‌هاي دیگر

·         تلاش در جهت توسعه پژوهشهاي بنيادي و كاربردي

·         تلاش در جهت جذب كمكهاي مردمي از سازمانها و ارگانهاي مختلف

·         برقراري ارتباط علمي با ساير دانشگاهها (در رشته‌هاي ذيربط) در سطوح بين‌المللي

·         توسعه و تعميق فرهنگ اسلامي از طريق برگزاري مراسم، سخنراني، اردوهاي فرهنگي دانشجويي

·         برقراري ارتباط با مراجع تصميم گيرنده در وزارت متبوع از طريق دانشگاه جهت اصلاح سياستهاي پذيرش دانشجو، تصويب رشته‌ها و مقاطع تحصيلي

·         تعامل با دانشكده‌هاي بهداشت، توانبخشي، پرستاري و مامايي و تغذيه به منظور بررسي و رفع موانع و مشكلات مشترك

·         تعامل  با ساير دانشكده‌هاي پيراپزشكي كشور به منظور بررسي و رفع موانع ذيربط بويژه در جهت ارتقاء علمي دانشجويان

·         اقدام جهت فراهم نمودن امكانات درآمدزايي

·         بكارگيري سياستهاي مناسب جهت افزايش ظرفيت فضاي سياسي فرهنگي مناسب در دانشكده

·         برقراري جلسات منظم با نمايندگان دانشجويان مقاطع و رشته‌هاي تحصيلي دانشكده در هر نيمسال تحصيلي جهت تبادل اطلاعات و كاهش مسائل و مشكلات آموزشي دانشجويان

·         بهره‌گيري از تجارب مديريتي و استفاده از توانمندي سيستم نظارتي و ارزشيابي دانشكده و هماهنگ‌سازي و بسيح اعضاي هيأت علمي و مدرسين دانشكده براي اجراي سياست استفاده از منابع علمي (اعم از مجله و كتاب) توسط دانشجويان

·         پيگيري از طريق مسئولين ذيربط جهت رفع نقصانهاي بودجه‌اي و فراهم كردن امكانات مالي لازم جهت دانشكده

 

·         استفاده از توان EDO و اعضاي هيأت علمي و تجارب ارزشمند مديريت دانشكده و نيز سيستم نظارت و ارزشيابي جهت روزآمد نمودن روشهاي تدريس، برنامه‌ريزي آموزشي و ارزشيابي و تأليف و تدوين منابع معتبر فارسي براي برخي از رشته‌ها و مقاطع تحصيلي

·         پيگيري برآورد نيروي انساني مورد نياز كشور از طريق مسئولين ذيربط جهت هماهنگي و تنظيم ظرفيت پذيرش دانشجو در سطح كشور

 

 

 

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی- دانشکده پیراپزشکی

آدرس : تهران - شمیران- تجریش- میدان قدس- ابتدای خیابان دربند- دانشکده پیراپزشکی

تلفن : 22718531 - 021

پست الکترونیک :
paramedical_school@sbmu.ac.ir

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.