شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > شرح عملکرد 
 
 

شرح عملکرد:

برنامه های آموزشی مرکز جهت دانشجویان پزشکی در کلیه فازهای دوره پزشکی عمومی برگزار می گرددکه به شرح ذیل می باشد.

1- فاز علوم پایه :

 برگزاری معاینات فیزیکی برای کلیه دستگاهها (11 دستگاه )شامل دستگاه گوارش، قلب، ریه ، کلیه ، پوست، اسکلتی، بینایی،شنوایی،تولید مثل، غدد،اعصاب .

هرجلسه معاینه فیزیکی با تاکید بر آناتومی سطحی ( 2 ساعت ) در مرکز مهارتهای بالینی برگزار می گردد.

2- فاز مقدمات علوم بالینی:

در این فاز دانشجویان به آموزش دوره سمیولوژی در مرکز مهارتهای بالینی می پردازند.

این دوره شامل دو قسمت می باشد: آموزش مقدمات بالینی آموزش معاینات فیزیکی

آموزش مقدمات بالینی شامل:60 ساعت می باشد که مباحث بصورت تئوری و در خصوص 6 دستگاه گوارش –غدد –ریه –قلب –خون و کلیه می باشد.

آموزش معاینات فیزیکی شامل5/2 واحد کارآموزی می باشد که دانشجویان در ابتدای هر درس به فراگیری مباحث تئوریک معاینه فیزیکی دستگاه مربوطه می پردازند و سپس به گروههای کوچک تقسیم و سپس به آموزش عملی این معاینات در گروههای کوچک می پردازند.

در پایان دوره ارزشیابی بصورت OSCEاز دانشجویان بعمل می آید.

3- فاز کار آموزی :

در این فاز دانشجویان همزمان با حضور در بخشهای بیمارستانی به آموزش مهارتهای بالینی هر بخش در مرکز مهارتهای بالینی می پردازند که برنامه آنها به شرح ذیل می باشد.

 

Neurology& Neurosurgery

Urology

Respiratory

 

 

 

Lumbar puncture

Male&Female Catheterization

Adult CPR

Skill lab

Fundoscopy

Prostate  Examination

Transferring a patient with head trauma

1

1

2

day

 

 

 

 

 

 

Gynecology

Pediatrics

 

 

 

 

Pelvic examination

Intra osseous access

Skill lab

 

 

Effacement and Dilatation

 

Vaginal examination

 
 

Pap smear sampling

 
 

Management of NVD

 

Blood  sampling

 

Episiotomy

 
 

IUD insertion

 

CDH  exam

 

Leopold examination

CPR

 
 

4

5day

day

 
 

 

 

ENT

Surgery

 

 

 

Needle Cricothyroidectomy

Breast  exam

 

Skill lab

 

Local Anesthesia

 

Wound & burn dressing

 

NG tube insertion

Venous  cut down

Iv infusion system and vascular catheter management

Aseptic technique /Gown and scrub for surgery

Nasal pack for epistaxy

Control of gross external hemorrhage

Moving the injured patient

Injection technique (IM,IV,SC,ID)

Chest tube insertion

Ear  syringing

CVP Measurement and placement

Arterial puncture

Rectal exam

2 day

2day

day

 

 4- فاز کارورزی:

در این فاز کارورزان به آموزش احیاء بزرگسال پیشرفته (ALS  ) آموزش احیاء نوزادان (مرور کلی و اصول احیای نوزاد –گامهای نخستین احیاء –احیای نوزاد نارس –تهویه بابگ و ماسک –ماساژ قلبی- ایتتوباسیون به همراه کار عملی –تجویز دارو و ملاحظات ویژه  ) در مرکز مهارتهای بالینی می پردازند.

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.