دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١ - 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > درباره ما 
 
 

مجموعه گفتارهای راهبردی

در نظام سلامت

لینک فهرست زمانبندی گفتارها

حوزه رياست دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی و دانشکده آموزش علوم پزشکی


اهداف: گفتارهای راهبردی در نظام سلامت با هدف ايجاد فضای بحث و گفتگو و توسعه نظری در حوزه های کليدی نظام سلامت
طراحی شده است.
حوزه مباحث: موضوع اين گفتارها از حوزه های سياستگذاری سلامت، اقتصاد سلامت، پژوهش و نظام نوآوری، آموزش عالی
سلامت، و رفاه و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت انتخاب می شود.
مخاطبين: مديران، سياستگذاران، و کارشناسان وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه های علوم پزشکی، اعضاء هيات علمی و
دانشجويان علاقمند دانشگاه های علوم پزشکی
زمانبندی: گفتارهای راهبردی در نظام سلامت هر شنبه از ساعت 13 الی 15 برگزار می شود.
چارچوب جلسات: هر جلسه به مدت دو ساعت شامل موارد زير می باشد:
الف- يک سخنرانی اصلی به مدت يک ساعت با هدف توصيف و تبيين مبانی نظری
ب- سه ارايه کوتاه هر يک به مدت 10 دقيقه با هدف آشنايی با منظرها و ديدگاه های مختلف
ج- بحث و تبادل نظر حول موضوع به مدت 20 دقيقه
د- جمع بندی مباحث به مدت 10 دقيقه


اطلاع رسانی: فهرست موضوعات، تاريخ جلسات و هر گونه تغيير و بروز رسانی آن از طريق سايت دانشگاه اطلاع رسانی می
شود.
 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.