پنج شنبه ٢٣ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2
 
صفحه اصلي > پژوهش > طرح های تحقیقاتی 
 
 

 

عنوان پیشنهادی نام محقق    
 • بررسي باليني واپيدميولوژي كاپوزي ساركوما در بيماران پيوند كليه وبرآورد ميزان پس زدگي پيوند
دکترعباس بصیری    
 • مقايسه دو روش درمان سنگ كليه از طريق پوست (PCNL) با و بدون گذاشتن سوند نفروستومي و كاتتر حالبي، از نظر بروز عوارض عمل جراحي و رضايت بيمار بطريقه كار آزمايي باليني
دکترعباس بصیری    
 • مقايسه عوارض و كارائي دو روش جراحي نفركتومي لاپاروسكوپيك ونفركتومي باز در اهداء كنندگان کلیه به روش کارازمائی بالینی
دکترناصر سیم فروش    
 • بررسي قدرت تشخيصي معاينه باليني بيضه، تستهاي هورموني و اولتراسونوگرافي بيضه در پيش بینی استحصال موفقیت آمیز اسپرماتوزوئید
دکتر سید امیر محسن ضیائی    
 • مقايسه اثرات درماني آلوپورينول با پلاسبو در درمان پروستاتيت مزمن غير باكتريال به روش كارازمائی بالینی
دکتر سید امیر محسن ضیائی    
 • مقایسه فراواني آلودگي با ويروس HPVدر بيماران مبتلا به تومور مثانه(به تفكيكLocal grade وstage ) 
دکترمحمد رضا برقی-
دکتر حسینی مقدم
   
 • تعیین انواع و پراکندگی ژنوتیب های مختلف ویروس هپاتیت C در بیماران همودیالیزی شهر تهران
سید محمد مهدی حسینی مقدم    
 • بررسي تاثير روزه داري بر فراواني كوليك كليوي در شهرستان ورامين در سال1379
دکترعباس بصیری-
دکتر حسینی مقدم
   
 • مقایسه دو روش درمان سنگ کلیه از طریق پوست tubeless and standard pcnl
 دکتر عباس بصیری    
 • مقایسه نتایج درمانی سنگ شکنی برون اندامی و از راه پوست در سنگهای جوش خورده و غیر جوش خورده لگنچه
 دکتر عباس بصیری    
 • مقايسه دو روش درمان سنگ كليه از طريق پوست(PCNL ) با وبدون گذاشتن سوند نفروستومي 
دکترعباس بصیری-
دکتر حسینی مقدم
   
 • بررسي نتايج PCNLدر بيماران با وبدون سابقه عمل جراحي نفروليتوتومي.
دکترعباس بصیری-
دکتر حسینی مقدم
   
 • بررسي نتايج درمان آندوسكوپيك سنگهاي حالب در اطفال.
 دکتر عباس بصیری    
 • بررسي نتايج  Augmentation Cystoplastyقبل وبعد از پيوند كليه.
دکترعباس بصیری-
دکتر حسینی مقدم
   
 • بررسی عوارض زودرس غیر ایمونولوژیک پس از پیوند کلیه در اطفال
دکترعباس بصیری-
دکتر حسینی مقدم
   
 • بررسي ژنوتيپ GSTM1I,GSTP1I,GSTA1I,GSTT1 در بيماران مبتلا به سرطان مثانه 
دکتربهرام یغمائی    
 • بررسي فعاليت گلوتاتيونS ترانسفرازها در بيماران مبتلا به سرطان مثانه ومقايسه آن با گروه كنترل
دکتربهرام یغمائی    
 • بررسي مقايسه اي نتايج حاصل ازعمل جراحي به روش Slingدر مقايسه با روش TVT)Tension free vaginal) در زنان مبتلا به بي اختياري ادرار در بيمارستان لبافي نژاد در سال 1379-1380.
دکترفرزانه شریفی اقدس    
 • بررسي شيوع كلاميديا تراكوماتيس در عفونتهاي مقاوم به درمان.
دکترسید جلیل حسینی    
 • مقايسه تاثير سونداژ متناوب توسط بيماران با وبدون تريامسينولون بعد از انجام اينترنال يورتروتومي.
دکترسید جلیل  حسینی    
 • مقايسه پروفايل بيان ژن Catsperدر بيماران نابارور با فقدان و كمي تحرك اسپرم و گروه عادي با
دکتر سید امیر محسن ضیائی    
 • بررسي وسنجش نيازهاي موجود در كشور در زمينه بيماريهاي كليوي.
دکترعباس بصیری-
دکتر حسینی مقدم
   
 • بررسي ناثير روي بر بهبود نروپاتي بيماران مبتلا به نارسائي پيشرفته كليه(ESRD) تحت همودياليز نگهدارنده مركز شهيد لبافي نژاد وشهداي تجريش.
دکترفاطمه پوررضاقلی    
 • تشخيص سرطان مثانه بوسيله Survivin (يك مهار كننده جديد آپوپتوز) موجود در ادرار.
دکتر سید امیر محسن ضیائی    
 • بررسي ميزان آگاهي ‏‏‏،نگرش وعملكرد كارگران شاغل در بخش هاي بيمارستان هاي آموزشي دانشكده شهيد بهشتي از هپاتيت B در سال 1381
دکترزیبنده احمدی-
دکتر حسینی مقدم
   
 • مقايسه نتايج پيلوپلاستي لاپاروسكوپيك با پيلوپلاستي باز در بيماران  UPJO در بيمارستان شهيد لبافي نژاد.
دکترناصر سیم فروش    
 • بررسي ميزان تاثير گزيلوكايين بر ميزان جريان ادرار بعد از عمل در بيماران گيرنده كليه.
دکترمحمد رضا رزاقی    
 • طراحي و تهيه بانك اطلاعاتي روز آمد  فعاليت هاي پژوهشي مركز تحقيقات بيماريهاي كليوي ومجاري ادراري و اعضاي هيئت علمي آن.
دکتررامین خدام    
 • مقايسه مورد شاهدي بيماران مبتلا به سل پس از پيوند كليه ؛ به تفكيك ريوي و خارج ريوي با افراد گروه كنترل در سراسر كشور.
دکترعباس بصیری-
دکتر حسینی مقدم
   
 • بررسي ميزان كنترل ادراري با استفاده از انتقال بدون تغيير آپانديس براي انحراف ادراري با كنترل.
دکترناصر سیم فروش    
 • مقایسه تغییرات عملکرد جنسی بیماران مبتلا به هایپرپلازی خوش خیم پروستات پس از 2 عمل پروستاتکتومی سوپراپومیک و پروستاتکتومی از طریق مجرا (TURP).
دکترمحمد رضا رزاقی    
 • بررسی میزان تاثیر احتباس ادراری بر روی سطح سرمی PSA در بیماران مراجعه کننده با شکایت احتباس ادراری.
دکترمجید علی عسگری    
 • مقایسه اثر سیپروفلوکساسین تولید داخل با مشابه خارجی آن در درمان سیستیت حاد.
دکترسراج الدین وحیدی    
 • بررسی پایداری ریفلاکس وزیکویورترال به دنبال انجام سیستوپلاستی بدون رایمپلانت حالب ها در بیماران با مثانه نوروپاتیک وریفلاکس وزیکویورترال
دکتر طبیبی    
 • مقایسه تاثیر انجام دادن و انجام ندادن رتروگرادپیلوگرافی در پرکوتانئوس نفرولیتوتومی در 2 گروه شاهد و اصلی (کارآزمایی بالینی دو سویه کور اتفاقی).
دکتر طبیبی    
 • بررسی شیوع و الگو مصرف خدمات بهداشتی درمانی ناباروری در ایران.
دکترسراج الدین وحیدی    
 • بررسی تابع بقا در بیماران پیوند کلیه طی سالهای 1370-1382 در بیمارستان شهید لبافی نژاد با استفاده از مدل weibull
دکترسید محمد مهدی حسینی مقدم    
 • بررسی شیوع اعتیاد به تریاک در بیماران مبتلا به تومور مثانه و مقایسه آن با گروه کنترل.
دکترسید یوسف حسینی    
 • بررسی فراوانی آدنوکارسینوم پنهان پروستات در بیمارانی که به علت ترانزشینال سل کارسینومای مثانه از سال 82 لغایت 84 تحت عمل رادیکال - سیستوپروستاتکتومی قرار می گیرند.
دکترسید یوسف حسینی    
 • بررسی رابطه بین یافته های پاتولوژیک تومور مثانه و درگیری پروستات.
دکترعلی طبیبی    
 • مقایسه نتایج MRA با آنژیوگرافی  رایج   در اهدا کنندگان کلیه  که حداقل یکی از کلیه های آنها بیش از یک شریان دارد.
دکترمجید علی عسگری    
 • بررسی اثر prone position برفشار داخل چشم در عمل جراحی PCNL
دکترمهوش آگاه    
 • بررسی تاثیر تزریق داخل مثانه ای دوز واحد میتومایسین C بصورت فوری پس از رزکسیون ترانس یورترال تومور مثانه با پلاسبو در بیماران با کانسر کم خطر ترانزیشنال سطحی از نظر میزان عود کوتاه مدت تومور با روش کارآزمایی بالینی سه سوکور.
دکترمحمد رضا برقی    
 • طرح پیشنهادی طراحی سایت مرکز تحقیقات بیماریهای کلیه و مجاری ادراری.
دکترحمید رضا غلامرضائی    
 • بررسی بیان ژن Her2B ومقایسه آن با درجه بندی تومور در مبتلایان به کانسر پروستات مراجعه کننده به بیمارستانهای وابسته به دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی که در دو سال اخیر مورد عمل جراحی  رادیکال پروستاتکتومی قرار گرفته اند.
دکتربهرام مفید    
 • بررسی tفراوانی انواع تومورهای خوش خیم و بدخیم دستگاه ادراری - تناسلی در بیمارستان شهید لبافی نژاد طی سالهای 82-1364 به روش طراحی data base system
دکترمحمود پروین    
 • بررسی نقش ویتامین  C در کاهش عوارض کلیوی سیس پلاتین
دکترحسینی شیرازی    
 • بررسی نقش ویتامین E در کاهش عوارض کلیوی سیس پلاتین
دکترحسینی شیرازی    
 • اندازه گیری آنتی ژن اختصاصی پروستات در سرم برای غربالگری سرطان پروستات در مردان بالای 50سال تهران
دکترسید یوسف حسینی    
 • تعیین میزان موفقیت و عوارض دو روش PCNL و یورترولیتومی لاپاروسکوپیک در سنگهای بزرگتر از 1 سانتی متر حالب پروگزیمال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش
دکترحسین کرمی    
 • نقش پلاسمافرز در درمان رد حاد همورال کلیه پیوندی
دکترمحسن نفر    
 • بررسی قدرت پیشگوئی کنندگی و تشخیص سطح سرمی CD30 در رد حاد پیوند کلیه آلوگرافت
دکترمحسن نفر    
 • مقایسه قابلیت ها و نتایج واریکوسلکتومی ترانس پریتونئال لاپاروسکوپیک با استفاده از الکتروکوتربای پولار با واریکوسلکتومی باز به طریقه سوپرااینگویئنال
دکترناصر سیم فروش    
 • بررسی مقایسه ای نتایج درازمدت نفرکتومی باز و لاپاراسکوپی در گیرندگان کلیه اطفال
 دکتر عباس بصیری    
 • اثر اسید فولیک بر ضخامت اینتیمای مدیای شریان کاروتید به عنوان میزان شاخص آترواسکلروز در بیماران پیوند کلیه
دکترمحسن نفر    
 • بررسی میزان موفقیت وعوارض پیلوپلاستی لاپاروسکوپیک در بین بیماران باupjo اولیه و ثانویه
 دکتر عباس بصیری    
 • بررسی اثر stem cell mobilization توسط تزریق GCSF بر بهبود ATN در رت
محسن نفر    
 • مقایسه ESWLویورتروسکوپی با لیزر هلیوم جهت سنگ شکنی در سنگهای حالب فوقانی
دکتر سید امیر محسن ضیائی    
 •  مقایسه 4 روش ESWL ،لاپاروسکوپی ،سنگ شکنی درون اندامی انته گرید و رتروگریددر درمان سنگهای حالب پروگزیمال با قطر بیش از 1.5 سانتی متر به روش کارازمایی بالینی
 دکتر عباس بصیری    
 • بررسی مقایسه میزان بهبودی و عوارض عمل جراحی پروستاتکتومی باز و TURPدر بیماران مبتلا به BPHبا وزن متوسط پروستات
دکترناصر سیم فروش    
 • بررسی شایستگیOCT4 به عنوان مارکر سلولی جدید در سرطان مثانه
دکترمولی-دکترضیائی    
hepatitis G viruses infection among hemodyalisis patient living in tehran ,considering previous hepatitis C virus infection and various hcv genotypes دکترحسینی مقدم    
 • بررسی بیان ژن EGFR  در مبتلایان به کانسر پروستات مراجعه کننده به بیمارستانهای وابسته به دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی که  مورد عمل جراحی رادیکال پروستاتکتومی قرار گرفته اند.
دکتربهرام مفید    
 • بررسی ژنوتیپی و فنوتیپی میکروارگانیسم های ایجاد کننده عفونت های ادراری بیمارستانی به تفکیک کاتتریزاسیون کوتاه مدت و بلندمدت
دکترحسینی مقدم -پورشفیع    
 • burden of urological disease
 دکتر عباس بصیری    
 • مقایسه پاپ اسمیر همسران بیماران مرد مبتلا به کانسر مثانه به تفکیک وجود یا عدم وجود آلودگی به HPV در نمونه تومور
دکتربرقی    
 • بررسی بالینی ،ازمایشگاهی واپیدمیولوژیک 120 بیمار مبتلا به سل پس از پیوند کلیه در سراسر کشور و مقایسه آن با گروه کنترل (فاز اول ودوم )
دکتربصیری -دکتر حسینی مقدم    
 • بررسی  سدیم ادرار 24 ساعته به عنوان مبنای سدیم رژیم غذائی در دهندگان کلیه نرمال مراجعه کننده به در مانگاه شفا
دکترتارا    
 • بررسی اثر montelukast در خارش بیماران همودیالیزی
دکتر نصرالهی    
 • بررسی میزان موفقیت و عوارض دو روش دسترسی ،سونوگرافیک وblind به ناحیه سنگ کلیوی در مقایسه با روش دسترسی فلوروسکوپیک در عمل جراحی نفرولیتوتومی از راه پوست به روش کارازمائی بالینی
دکترعباس بصیری-
دکتر حسینی مقدم
   
 • بررسی کارازمائی بالینی دوسوکور با استفاده از اترواستاتین قبل از پیوند در کاهش میزان میزان ردحاد پیوند کلیه در گیرندگان پیوند کلیه
دکترحسینی مقدم    
 • بررسی پلی مورفیسم سایتو کاین های پیش التهابی و ضد التهابی در رد حاد پیوند کلیه
دکترامیر زرگر -دکتر حسینی مقدم    
 • ارتباط بین ارولیتیازیکطرفه با وضعیت قرارگیری بدن حین خواب
دکتر سید امیر محسن ضیائی    
 • بررسی فراوانی انواع ژنوتیپ ها و سروتیپ های ویروس هپاتیت B در بیماران همودیالیزی الوده به این ویروس در شهر تهران در سال 1384
دکترحسینی مقدم    
 • بررسی عوامل اتیولوژیک باکتریال در بیماران تب دار پس از pcnl با بیماران بدون تب از طریق کشف 16srRNA در سرم
دکترسید امیر محسن ضیائی  
Burden of Nephrologic Diseases in Iran  دکترمحسن نفر    
 • بررسی فراوانی HHV8 در بیماران پیوند کلیه بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران و مقایسه آن با جمعیت عمومی -فاز اول و دوم
دکترحسینی مقدم    
 • ارزیابی حساسیت و ویژگی تشخیص واریانت surviving ∆EX3موجود در ادرار در شناسایی و پیش‌آگهی تومور مثانه
دکترضیائی -دکترمولی    
 • مقایسه موفقیت کشت سلولی یوروتلیال موش در سه ماده زمینه ای :غشا امینیوتیک انسانی ،پریتوئن حیوانی و کلاژن انسانی
دکترشریفی اقدس    
 • میزان شایستگی بیان ژن survivin به عنوان یک تومور مارکر اختصاصی در تعیین پیش آگهی سرطان مثانه
دکترضیائ -دکترمولی    
 • بررسی سطح سرمی RNA ویروس هپاتیت D توسط تست PCR کمی در بیماران همودیالیزی مبتلا به هپاتیت  B شهر تهران
دکترحسینی مقدم    
 • معرفی بیماران ارولوژی حاوی نکات جالب آموزشی مراجعه کننده بیمارستان لبافی نژاد از مهر 1383 الی اسفند 1384
دکترشریفی اقدس    
 • مقایسه روش جدید ایجاد access یک مرحله ای در بیماران با اسکار جراحی کلیه قبلی و بیماران بدون اسکار جراحی کلیه جهت انجام پرکوتانئوس لیتوتریپسی
دکتر سید امیر محسن ضیائی    
 • بررسی مقایسه ایی غلظت استروژن  سرم در بیماران سنگ ساز راجعه کلسیمی و افراد غیر سنگ ساز
دکتر ناصر شخص سلیم    
 • بررسی مقایسه ایی غلظت PTH سرم در بیماران سنگ ساز راجعه کلسیمی و افراد غیر سنگ ساز
دکترکبری روحی    
 • بررسی مقایسه ایی سطح سرمی تستوسترون در بیماران سنگ ساز راجعه کلسیمی و افراد غیر سنگ ساز
 دکتر عباس بصیری    
 • بررسی مقایسه ایی سطح سرمی کلسی تونین  سرم در بیماران سنگ ساز و افراد غیر سنگ ساز
پیمان تربتی    
 •  بررسی پلی مورفیسم  تک نوکئوتیدی ژن  Calcium sensing receptor در بیماران سنگ ساز و مقایسه آن با گروه غیر سنگ ساز
دکتر ناصر شخص سلیم    
 • بررسی مقایسه ای سطح سرمی   Dihydroxy Vitamine D 1,25 در بیماران سنگ ساز و مقایسه آن با گروه غیر سنگ ساز
دکترپروین    
 • بررسی پلی مورفیسم ژن گیرنده  تستوترون در بیماران سنگ ساز و مقایسه آن با گروه غیر سنگ ساز
دکترهوشمند    
 • بررسی پلی مورفیسم ژن گیرنده ویتامین D  فعال  در بیماران سنگ ساز و مقایسه آن با گروه غیر سنگ ساز 
 دکتر عباس بصیری    
 • بررسی پلی مورفیسم ژن گیرنده  کلسی تونین در بیماران سنگ ساز و مقایسه آن با گروه غیر سنگ ساز
دکتر ناصر شخص سلیم    
 •      بررسی و مقایسه عوامل خطر متابولیک موجود در ادرار و خون در بیماران سنگ ساز راجعه کلسیمی و افراد غیر سنگ ساز
دکترپروین    
 •       ، نسبی ادرار در بیماران  سنگ ساز راجعه کلسیمی و افراد غیر سنگ ساز  super saturation بررسی مقایسه ای 
دکتر ناصر شخص سلیم    
 • بررسی کریستالوری در بیماران سنگ ساز راجعه کلسیمی و افراد غیر سنگ ساز
 دکتر عباس بصیری    
 •    بررسی عوامل خطر متابولیک موجود  در نمونه ادرار صبحگاهی در بیماران سنگ ساز راجعه کلسیمی و افراد غیر سنگ ساز
دکترمیلادی پور    
 • بررسی اثر جراحی آنتی ریفلاکس قبل از پیوند کلیه در کاهش میزان بروز عفونت ادراری تب دار بعد از پیوند کلیه در اطفال
 دکتر عباس بصیری    
 • بررسی تمایل ارولوژیست های شاغل در ایران در مورد جراحی پروستاتکتومی باز وTURP
دکترطبیبی    
 • نفرکتومی لاپاروسکوپیک در اهداکنندگان کلیه - مدل ایرانی برای کشورهای در حال توسعه : یک روش مقرون به صرفه و بدون تعجیل در خروج کلیه 
دکتر ناصرسیم فروش    
 • مطالعه بیان برخی ژن های تنظیم کننده self-renewal سلول بنیادی در مثانه و بررسی اثرات مداخله در بیان با استفاده از تکنیک RNAi در رده سلولی سرطانی مثانه
دکترسید جواد مولی    
 • بررسی بیان ژن snail القا کننده تحرک و حیات سلول در سرطان پروستات
دکتر سید امیر محسن ضیائی    
 • بررسی بیان ژن slug در سرطان پروستات
دکتر سید امیر محسن ضیائی    
 • بررسی شاخص های آنتی اکسیدانی در بیماران پیوند کلیه که در بیمارستان لبافی نژاد Rapamune دریافت میکنند
دکترمیترا مهدوی مزده    
 • مقایسه میزان تاثیر واکسن هپاتیت B در بیماران مبتلا به نارسائی مزمن کلیه با سطوح مختلف GFR
دکترمیترا مهدوی مزده    
 • بررسی نقش OCT-4 در فرایند سرطان زائی مثانه از طریق تغییر مصنوعی بیان ژن
دکترسید امیر محسن ضیائی-
دکترسید جواد مولی
   
 • بررسی نتایج pcnl در وضعیت lateral decubitus و عوامل موثر بر آن و مقایسه با نتایج pcnl همراه با فلروسکوپی د وضعیت prone
دکترحسین کرمی    
 • بررسی نتایج pcnl بصورت blind و عوامل موثر بر آن و مقایسه با نتایج pcnl همراه فلوروسکوپی
دکترحسین کرمی    
 • بررسی میزان و وزن اثر عوامل خطر سرطان مثانه در ایران
دکترسید یوسف حسینی    
 • بررسی مورد شاهدی هپاتیتهای B,C,D در بیماران همودیالیزی در سطح کشور
 دکتر حسینی مقدم    
 • بررسی فراوانی اختلالات جنسی و فاکتورهای خطر ان در زنان مبتلا به دیابت
شریفی اقدس    
 • بررسی روش نوین جراحی لاپاروسکوپیک اکستراپریتونئال trigonoplasty در درمان رفلکس مثانه به حالب
سیم فروش    
 • ایجاد آرشیو مجلات الکترونیکی  تخصصی رشته ارولوژی و پیوند برای سال 2006
ابراهیم سعادت جو    
 • بررسی تاثیر اریتروپوئتین در سیر بهبودی بیماران مبتلا به ARF به روش کارآزمائی بالینی
قانعی    
 • تعیین شیوع آلوتیپ های HLA کلاس II در بیماران نفروپاتی مامبرانویدیوپاتیک 
دکتر نوبخت- حیدرنژادیان    
 •  ارزیابی پاسخ ایمنی خونی و سلولی DNA واکسن pVaxfimH علیه اشریشیا کلی پوروپاتوژن در مدل موش آزمایشگاهی
دکتر حسینی مقدم    
 • مقایسه کیفیت زندگی در بین روشهای مختلف divesion ادراری (ارتوتویپیک، استومای پوستی با اختیار و استومای پوستی بدون اختیار در بیماران تحت عمل جراحی رادیکال سیستکتومی برای سرطان مثانه
دکتر مجید علی عسگری    
 • تمایز رده سلولهای بنیادی مزانشیمی بند ناف انسان(US-MSCs) به سلول توبولار کلیوی
دکتر ناصر شخص سلیم    
 • بررسی موفقیت کشت سلولهای عضلانی بالغ مثانه انسانی در دو محیط کشت پرده امنیوتیک و کلاژن
دکتر فرزانه شریفی اقدس    
 • بررسی تاثیر روزه داری بر عوامل موثر در سنگ سازی و Super saturation ادرار در افراد سنگ ساز کلیوی  و افراد غیر  سنگ ساز
دکتر امیرحسین میلادی پور    
 • بررسی اپیدمیولوژیک و ارائه پروتکل های پیشگیری از بروز سنگهای ادراری در سطح کشور
 دکتر عباس بصیری    
 • تغییرات لیپتین و برخی فاکتورهای تغذیه ای در نفروپاتی دیابتیک II بدنبال تجویز لوواستاتین
دکتر ارگانی    
 • ارزیابی میزان شیوع سوء تغذیه در بیماران دیالیزی
دکتر ارگانی    
 • بررسی اختلالات ژنوم میتوکندری در بیماران مبتلا به کارسینوم سلول ترانزیشنال مثانه و مقایسه ی آن با شاهد سالم
دکتر هوشمند 
دکتر شخص سلیم
   
 • بررسی ژن BAXدر بیماران مبتلا به کارسینوم سلول ترانزیشنال مثانه در ایران و مقایسه ی آن با گروه شاهد
دکترشخص سلیم
 دکتر هوشمند
   
 • بررسی بیان ژنهای مسئول باز – برنامه نویسی OCT4-Nanog-Klf4 and Lin28 در سرطان مثانه
دکتر سید جواد مولی-
دکتر شخص سلیم
   
 • مقایسه دو روش درمانی ESWL و TUL از نظر موفقیت درمان و عوارض احتمالی در درمان سنگهای حالب تحتانی اطفال از طریق یک کارآزمائی بالینی تصادفی چند مرکزی
 دکتر عباس بصیری    
 • جدا سازی سلولهای بنیادی عضلانی از بیوپسی عضله رکتوس بیماران در حال عمل
دکتر فرزانه شریفی اقدس    
 • بررسی نتایج درمان لاپاراسکوپیک تنگی محل اتصال حالب به لگنچه ناشی از عروق نابجا
دکتر نورعلیزاده-
دکتر سیم فروش-
دکتر محمد حسین سلطانی
   
 • بررسی کارآیی تکنیک رادیکال پروستاتکتومی sutureless به روش باز و لاپاروسکوپی از نظر عملکردی و کنترل بدخیمی در بیماران مبتلا به سرطان لوکالیزه پروستات
دکتر سیم فروش-
دکتر جواهر فروش
   
 • مقایسه نتایج جراحی انحراف مسیر ادراری با استفاده از ایلئوم در بیماران با آمادگی روده ای( روش Golytely )و بیماران بدون آمادگی روده ای 
دکتر طبیبی    
 • بررسی اثر آتورواستاتین در بهبود پاسخ درمانی سیلدنافیل در مردان مبتلا به ناتوانی جنسی بدون پاسخ درمانی به سیلدنافیل به تنهایی
دکتر فرید دادخواه-
دکترسید یوسف حسینی -
دکتر صفری نژاد- دکتر لاشئی
 
 • ترمیم مثانه با استفاده از نانو ساختارهای زیست سازگار
دکتر ناصر شخص سلیم    
 • بررسي اثر تجويز امگا 3 بر فاكتورهاي خطرسرطان ناشي از مصرف سيگار 
دکتر ارگانی    
 •  بررسی سلامت بیماران دیالیزی در ارتباط با کیفیت زندگی آنان
دکتر ارگانی    
 • بررسی ارتباط مصرف اوپیوم با سطح سرمی آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA)
دکتر سید یوسف حسینی    
 • بررسی زمان تجویز انسولین با تاثیر برریباند سطح پتاسیم خون در بیماران همودیالیزی مبتلا به دیابت ملیتوس
دکتر حسن ارگانی    
 • طراحی و ساخت يک ابزار رباتیک انعطاف­پذير مارگونه در جراحی با حداقل تهاجم
دکتر ناصر سیم فروش    
 • بررسی نتایج درمان لاپاراسکوپیک  سنگ کلیه در بیمارستان شهید لبافی نژاد طی سالهای 86 تا 87
دکتر ناصر سیم فروش    
 • بررسی مقایسه ای موفقیت کشت سلولی یوروتلیال و عضله صاف بالغ مثانه انسان در ماده زمینه ای پلی گلیکولیک لاکتیک اسید-کلاژن و پرده آمنیوتیک
دکتر فرزانه شریفی اقدس    
 • Differential expression of survivin and its splice variants, survivin-∆Ex3 and survivin-2B, in bladder cancer
دکتر سید امیر محسن ضیائی    
 • مقایسه میزان تاثیر دو روش آموزش سخنرانی برنامه ریزی شده و روش اموزش همیاری از درمان و برخورد با بیماری پرفشاری خود در دانشجویان پزشکی دوره داخلی ترم دوم سال 88-87 بیمارستان امام خمینی تهران
خانم دکتر مهدوی    
 • بررسی یافته های یورودینامیکی در بیماران  زیر 40 سال با علایم تحریکی و انسدادی ادراری مزمن مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش در سالهای 88-89
آقای دکتر کرمی    
 • مقایسه فراوانی آلودگی با ویروس HPV در ادرار بیماران مبتلا به تومور مثانه  مراجعه کننده به بخش اورولوژی بیمارستان های تابعه دانشگاه شهید بهشتی به تفکیک آلودگی و عدم آلودگی نمونه بافتی تومور به ویروس HPVو مقایسه با stage و Grade تومور در سال 1388-1389
دکتر برقی    
 • بررسی تاثیر عصاره هسته انگور قرمز بر روی اسپرماتوگرام  مردان نابارور با علت ناشناخته مراجعه کننده به مرکز ناباروری رویان- تهران در سال 88
دکتر محمد سلیمانی    
 • بررسی نتایج و عوارض نفرکتومی لاپاروسکوپیک کلیه اهدایی برای پیوند ، در مقایسه با نفرکتومی باز در پیوندهای کلیه انجام شده در مرکز شهید لبافی نژاد از سال 77 13تا1387 
دکتر ناصر سیم فروش    
 • بررسی تغییرات بیان microRNA-302 در بافت سرطان مثانه
دکتر سید جواد مولی- دکتر ضیایی    
 • بررسی حضور و سطح بیان mir-21 و واریانت های  TGF     β    در نمونه های بافتی افراد مبتلا به سرطان مثانه و بافت حاشیه ای ( غیر توموری آن)
دکتر سید جواد مولی- دکتر ضیایی    
 •       بررسی موفقیت کشت سلولی عضله صاف بالغ مثانه انسان در ماده زمینه ای پلی کاپرولاکتون و کلاژن
دکتر ناصر شخص سلیم    
 • کشت سلول یورتلیال مثانه بر روی ماده زمینه ای نانو پلیمر
دکتر ناصر شخص سلیم    
 • بررسی پلی مورفیسم A\G  در ناحیه  ARE-Iژن PSAدر گروهی از بیماران ایرانی مبتلا به سرطان پروستات و مقایسه آن با بیماران مبتلا به بزرگی خوش خیم پروستات (BPH) که تحت عمل پروستاتکتومی باز قرار گرفته اند مراجعه کننده به بیمارستان شهید دکتر لبافی‌نژاد 
دکتر سید امیر محسن ضیائی    
 • کشت دو نوع سلول یورتلیال و عضله صاف مثانه برروی یک ماده زمینه نانو پلیمر 
دکتر مسعود سلیمانی -
 دکتر ناصر شخص سلیم 
   
 •  بازسازی مثانه با استفاده از نانو ساختار زیست سازگار به همراه کاشت سلول  در مدل حیوانی بزرگ
دکتر ناصر شخص سلیم    
 • مقایسه اثر داپوکستین با کرم املا در درمان انزال زودرس درمردان
دکتر محمد سلیمانی- دکتر لاشئی    
 • مقایسه کارکرد و عوارض پرکوتانئوس نفرولیتوتومی با وضعیت سوپاین وبا هدایت اولتراسونوگرافی با روش استاندارد 
 دکتر عباس بصیری    
 • بررسی ارتباط ویرال لود و موتاسیونهای کور و پرکور با شدت بیماری کبدی در بيماران مبتلا به عفونت مزمن هپاتيت Bو دريافت کننده پيوند کليه
دکتر احمدپور و دکتر واعظ جلالی    
 • بررسی پروتئومیکی ادرار  بیماران مبتلا به Focal Segmental Glomerusclerosis(FSGS)و بررسی ارتباط آن با پاسخ به درمان با استروئید
دکتر نفر    
 • بررسی شيوع موتاسيون  YMDDو مطالعه ارتباط آن با وضعیت بیماری کبدیدر بيماران مبتلا به عفونت مزمن هپاتيت Bو دريافت کننده پيوند کليه بدنبال مصرف طولاني مدت لاميوودين 
دکتر احمدپور و دکتر واعظ جلالی    
 • بررسی پروتئومهای ادراری بیماران در کلاسهای مختلف    Ig A nephropathy
دکتر نفر    
 • بررسی جامع پروفایل  micro RNA   موجود در خون مبتلایان به سرطان مثانه در مقایسه با  افراد سالم
دکتر سید امیر محسن ضیائی    
 • بررسی تغییرات estimated GFR پس از نفرولیتوتومی از طریق پوست در بیمارستان شهید لبافی نژاد از سال 1386 لغایت 1389
دکتر علی طبیبی    
 • بررسی عوارض حین عمل و پس از آن در عمل پاشیل نفرکتومی لاپاراسکوپی در توده های کلیوی بالاتر از 4cm و کوچکتر از آن
دکتر نورعلیزاده    
 • بررسی کارایی چرخش کلیه به میزان 180 درجه جهت پارشیل نفرکتومی لاپاراسکوپی در تومورهای فوقانی خلفی کلیه
دکتر نورعلیزاده    
 • بررسی سطح سرمی آنتی ژن اختصاصی پروستات (به عنوان معیاری برای Nadir PSA)در بیماران پس از جراحی رادیکال سیستوپروستاتکتومی
دکتر سید یوسف حسینی    
 • پروژه راه اندازی کلینیک سنگهای دستگاه ادراری
 دکتر عباس بصیری    
 • بهینه سازی چسبندگی سلولهای بنیادی عضلانی بر روی سطوح هیدروژلی زیست سازگار
دکتر فرزانه شریفی اقدس    
 •   ارزيابي اثر تزريق سلول‌هاي بنيادي عضلاني و فیبروبلاست های اتولوگ به بافت‌هاي اطراف مجراي پيشابراه زنان در درمان بي‌اختياري استرسی ادراري 
دکتر فرزانه شریفی اقدس    
 •  بررسی اثر N–استيل سيستئين بر روي بيومارکرهاي (IL18, NGAL)  عملكرد كليه پيوندي 
دکتر  محسن نفر 
دکتر سلام زاده-صحرایی
   
 • مقایسه تزریق اندوسکوپیک Vantrisدر مجاورت UVJبا تریگونوپلاستی گیلورنت در درمان VURاولیه با درجه متوسط دختران
دکتر فرزانه شریفی اقدس    
 • بررسي اثر ديابت مليتوس بر نتايج درازمدت جراحي TURPدر بيماران مبتلا به بزرگي خوش خيم پروستات 
دکتر سلیمانی    
 • بررسی مقایسه ای نتایج نفرکتومی لاپاراسکوپی در بیماران با و بدون سابقه اقدامات جراحیقبلی بر روی کلیه درگیر
دکتر نورعلیزده    
 • بررسی ارتباط بين سطح سرمي25 هیدروکسی ویتامین D3 و1و 25 دی هیدروکسی ویتامین D3 با بیماری های عروق کرونری قلب در بیماران دچار نارسایی کلیوی مراجعه کننده به بيمارستان مسيح دانشوري در سال 1389
دکتر احمد نصیری    
 • مقايسه نتايج درماني نفروليتوتومي از راه پوست (PCNL)در وضعيت لترال با گايد سونوگرافي و PCNLدر وضعيت سوپاين با گايد فلوروسکوپي با PCNLدر وضعيت پرون با گايد فلوروسکوپي
دکتر کرمی- پایان نامه رضا محمدی    
 • بررسی تاثیر  PCNL بر فیلتراسیون گلومرولی کلیه در چند روز اولیه پس از جراحی
دکتر نورعلیزاده    
 • بررسی تغییرات سدیم سرمی در 48 ساعت پس از عمل نفرولیتوتومی از طریق پوست
دکتر نورعلیزاده    
 • درمان سنگهای شاخ گوزنی کلیه با استفاده از پیلولیتوتومی ترنس پریتونئال لاپاروسکوپی
دکتر اکبر نورعلیزاده    
 • بررسی in vitro نانوذرات سیلیکا- گادولینیم  کنژوگه شده با آنتی بادی مونوکلونال C595  در تشخیص سرطان پروستات
دکتر ضیایی    
 • بررسیهای in vitro  دندریمر- گادولینیم کنژوگه شده با آنتی بادی مونوکلونال c595 در تشخیص سرطان پروستات
دکتر ضیایی    
 • بررسی سیگنالینگ نانوردیاب سیلیکا- گادولینیم  کنژوگه شده با آنتی بادی مونوکلونال C595  در تشخیص سرطان پروستات 
دکتر ضیایی    
 • سنتز نانوپروب سیلیکا- گادولینیم  کنژوگه شده با آنتی بادی مونوکلونال C595   به عنوان ماده حاجب جدید در MRIبه منظور تشخیص سرطان پروستات
دکتر ضیایی    
 • سنتز دندریمر- گادولینیم کنژوگه شده با آنتی بادی مونوکلونال C595به منظور استفاده در  تشخیص سرطان پروستات
دکتر ضیایی    
 • مقایسه کارآمدی و عوارض PCNL در بیماران تحت دو روش بیهوشی عمومی و بیهوشی  اسپاینال در بیمارستان لبافی نژاد در یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده
دکتر نورعلیزاده    
 • بررسی شیوع خونریزی تاخیری منجر به بستری شدن و تاثیر اثر بخشی روش های مختلف درمان در 2500 مورد PCNL انجام شده بین سال های 1387 تا 1390 در بیمارستان لبافی نژاد
دکتر نورعلیزاده    
 • COMPARISON OF THE EFFECTS OF DASH STYLE DIET WITH OXALATE RESTRICTED DIET  ON METABOLIC RISK FACTORS IN RECURRENT STONE FORMERS WITH HYPEROXALURIA 
دکتر نازنین نوری    
 • مقایسه اثر متوکسی فلوران و ژل لیدوکائین بر روی درد سیستوسکوپی
دکتر جعفری- دکتر شخص سلیم    
 • مطالعه ترکیب سنگ کلیه بیماران با استفاده از چندین روش آنالیز سنگ و مقایسه نتایج  با اختلال متابولیکی بیماران 
دکتر بصیری    
 • بررسی تاثیر تزریق بوپیواکائین از طریق کاتتر تعبیه شده در تراکت نفروستومی در میزان درد بیماران پس از عمل جراحی tubeless PCNL
دکتر شریفی اقدس    
 • بررسیوضعیت تکنیکهای آنالیز سنگ در سنگهای سیستم ادراری                                                                               What is the State of the Stone AnalysisTechniques in Urolithiasis
دکتر بصیری    
 
   
 

 

پیوندهای مهم
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سامانه نوپا

سامانه پژوهان

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir