چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2
منو اصلی
 
 
 

شرح وظایف کارشناس آمار ستاد شبکه

 

*    همکاری در اجرای برنامه استراتژیک معاونت امور بهداشتی

*    تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه واحد آمار بر اساس برنامه استراتژیک معاونت بهداشتی

*    برآورد جمعیت سالانه برحسب سن، جنس و مناطق تحت پوشش

*    همکاری در اجرای پرسشگری های آماری و طرح های تحقیقاتی

*    اجرا، نظارت و کنترل عملیات طرح های آمارگیری در شهرستان

*      تهیه و تدوین گزارش عملکرد

*      همکاری با دیگر واحدهای ستادی جهت پیشبرد برنامه های آماری

*    برگزاری جلسات آماری و نشست با مسئولین مراکز، کارشناس مسئولین ستاد، پزشکان، دندانپزشکان، مراقبین سلامت و

        بهورزان، آموزش نیروهای مشغول به کار و نیروهای بدو خدمت

*    بازدید و نظارت، پایش و ارزشیابی نحوه ارائه خدمات مرتبط با مراکز، خانه های بهداشت  و پایگاه های تحت پوشش شبکه

بهداشت و درمان شهرستان وبررسی صحت و سقم آمارهای ارسال شده

*    نظارت بر نیروی پذیرش مراکز درخصوص قبض های صادر شده و قبوض برگشتی

*    برگزاری و مشارکت در سمینارها، کارگاه ها و برنامه های آموزشی

*    جمع آوری اطلاعات مرگ و میر شهرستان طبق هماهنگی با بیمارستان های تابعه، پزشکان، ثبت احوال و پزشکی قانونی

*    ثبت اطلاعات مرگ جمع آوری شده در سامانه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ

*    هماهنگی با پزشکان بخش خصوصی و بیمارستان های تابعه شهرستان در راستای رفع نواقص گواهی فوت های صادر شده

*    استخراج میزان های مرگ شهرستان به تفکیک گروه های سنی و روند مرگ طی سال های اخیر

*    انجام سایر وظایف مربوط به شغل که برحسب پست مورد تصدی از سوی مقام مافوق ارجاع می شود

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : ورامین - میدان امام حسین (ع) - خیابان شهید بهشتی - روبروی فرمانداری - شبکه بهداشت و درمان ورامین

تلفن : 36254185 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.