سه شنبه ٢٨ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2
منو اصلی
 
 
 

شرح وظايف كارشناسان  گسترش شبكه

 

1_ تعيين پراكندگي و تطبيق شرايط جغرافيايي و جمعيتي منطقه با امكانات كافي و پوشش واحدها ي بهداشتي

2_ پيشنهاد اصلاح دفترطرح گسترش ،ايجاد،حذف ويا تبديل واحدها

3_ نظارت براجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي، ادغام خدمات و هماهنگي واحدها

4_ بررسي وتطبيق نيروي انساني منظورشده براي واحدهاي و پيشنهاد اصلاح تشكيل آنها

5_ بررسي و تعيين نيروي انساني مورد نياز واحدها وپيگيري تامين آنها

6_ توضيع نيرو بر اساس فرم سرانه مراجعه واحدها

7_ آموزش بدو خدمت و آموزش ضمن خدمت طبق فرم مربوطه

8_ نظارت بر وضعيت تجهيزات و جمع آوري نيازها و پيگيري خريد تا حصول نتيجه در صورت اعتبار

9_ نظارت بر نحوه ارايه خدمات واحدهاي تابعه

10_ برنامه ريزي آموزشي جهت بهورزان با هماهنگي واحدها و نظارت بر حسن اجراي آن

11_ بررسي زيج حياتي وتجريه وتحليل شاخص ها

12_ تهيه و تدوين برنامه جامع عملياتي و نظارت بر اجراي آن

13_ هماهنگي هاي درون بخشي و برون بخشي در جهت راه اندازي واحدهاي جديد ارائه دهنده خدمات

14_ نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي واحد گسترش شبكه

15_ انجام ساير امور محوله از جانب مقام مافوق

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : ورامین - میدان امام حسین (ع) - خیابان شهید بهشتی - روبروی فرمانداری - شبکه بهداشت و درمان ورامین

تلفن : 36254185 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.