چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2
منو اصلی
 
 
 

معرفی واحد :

بیماريهاي غیرواگیر مسوول بیش از 53% از بیماريها در سراسر جهان هستند و بیش از76 %  کل بار بیماريها در ایران به بیماريهاي غیرواگیر اختصاص دارد. پایه پیشگیري ازبیماريهاي غیرواگیر ، شناسایی عوامل خطر اولیه و پیشگیري و کنترل این عوامل است.

چهار بیماري دیابت، فشارخون بالا، سرطان وبیماريهاي مزمن تنفسی به همراه چهارعامل خطرکم تحرکی، تغذیه ناسالم، مصرف الکل و دخانیات مهمترین علل مرگ ومیر ناشی ازبیماريهاي غیرواگیر هستند که احتمال مرگ ناشی از بیماري هاي غیرواگیر را افزایش میدهند.

افزایش شیوع بیماريهاي غیرواگیر و ماهیت مزمن، پیشرونده و ناتوان کننده آنها باعث بوجود آمدن مشکلات عدیده اي میشوند و متاسفانه نیروي مولد جوامع را به طور مستقیم در معرض خطر مرگ و میر، معلولیت و ناتوانیها قرار میدهند.به دلیل هزینه هاي درمانی طولانی مدت و هزینه هاي بالاي ازجیب مردم،بیماريهاي غیرواگیر میتوانند منجر به هزینه هاي کمرشکن سلامت و فقر شوند. لذا بیماريهاي غیرواگیر از مهمترین موانع توسعه کشورها هستند و هزینه هاي

سرسام آور ناشی از این بیماريها هر نظام بهداشتی و درمانی را با چالشهاي عدیده اي روبرو مینماید.

به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت کنترل این بیماريها و عوامل زمینه ساز آنها را به عنوان حدفاصلی براي کاهش25 % مرگ و میر ناشی از بیماريهاي غیرواگیر تاسال2025 تعیین کرده است.

راه های ارتباطی با واحد بیماریهای غیر واگیر شبکه بهداشت و درمان ورامین:

تلفن مستقیم و فکس : 36278638-021

تلفن : 6-362541850 داخلی 154

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : ورامین - میدان امام حسین (ع) - خیابان شهید بهشتی - روبروی فرمانداری - شبکه بهداشت و درمان ورامین

تلفن : 36254185 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.