يکشنبه ٢٦ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2 3 4 5
 
بلایا
صفحه اصلي > واحدهاي فنی و تخصصی > مدیریت و کاهش خطر بلایا 
 

مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام سلامت را می توان  بدینگونه تعریف کرد:

"مدیریت و کاهش خطر بلایا در نظام سلامت فرآیندی است منظم به منظور بهره مندی حداکثری از ظرفیت های سازمانی، اجرایی و مهارتی نظام سلامت با هدف به حداقل رساندن پیامدهای سوی سلامتی مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در سطح جامعه و تسهیلات و منابع بهداشتی درمانی از طریق پیشگیری از مخاطرات و کاهش آسیب، ارتقای آمادگی، پاسخ به موقع و بازیابی با رویکرد توسعه پایدار".

بر اساس تعریف فوق نظام سلامت بر بستر نظام شبکه چهار گروه هدف ذیل را در بر می گیرد:

1) جمعیت عمومی

2) ارایه دهندگان خدمت

3) تسهیلات و منابع

4) برنامه ها

شرح وظایف کلی

قبل از وقوع بلایا:

                     ارزیابی آسیب پذیری و آمادگی تسهیلات و منابع نظام شبکه

                     اجرای اقدامات کاهش آسیب پذیری و ارتقای آمادگی تسهیلات و منابع نظام شبکه

                     جلب مشارکت عمومی برای اجرای برنامه های سلامت محور کاهش خطر بلایا

                     آگاه سازی عمومی درباره راهکارهای ارزیابی و کاهش خطر بلایا

                     تدوین برنامه پاسخ هماهنگ و موثر با مشارکت سایر بخشها

                     ذخیره سازی لوازم و ملزومات ارایه خدمت در فاز پاسخ

                     اجرای برنامه های آموزش تخصصی برای مدیران و کارکنان نظام شبکه

                     اجرای تمرین های آمادگی بلایا در تسهیلات نظام شبکه و جامعه

در زمان وقوع بلایا:

                     ارزیابی سریع آسیب ها و نیازهای تسهیلات نظام شبکه و جامعه

                     ارزیابی مستمر نیازهای سلامتی جمعیت آسیب دیده

                     ارایه مراقبت های سلامتی هماهنگ، به موقع و موثر

                     پایش و ارزشیابی اثربخشی ارایه مراقبت های سلامتی

پس از وقوع بلایا:

                     تدوین برنامه بازیابی تسهیلات نظام شبکه با رویکرد توسعه پایدار

                     بازسازی تسهیلات و بازیابی برنامه های آسیب دیده نظام شبکه

                     مشارکت در تدوین و اجرای بازیابی روانی-اجتماعی جامعه

                     پایش و ارزشیابی اقدامات فاز بازیابی بلایا

 

دسترسی ها

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری اسلامی- طبقه پنجم-معاونت امور بهداشتی

تلفن : 66707636-66700512- 021
پست الکترونیک : doh.feedback@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.