پنج شنبه ١٤ مرداد ١٤٠٠ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 
 
 
 

هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر آتش‌زاده شوریده، فروزان؛ دانشیار، گروه مدیریت ‌پرستاری، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر آسیم، نیلوفر؛ دانشیار، مرکز تحقیقات انرژی خورشیدی، دانشگاه ملی مالزی، سلانگور دارول احسان، مالزی.

دکتر ابوالفتحی ممتاز، یدالله؛ دانشیار، مؤسسۀ تحقیقات سالمندی مالزی، دانشگاه پوترای مالزی، سردانگ، سلانگور، مالزی.

دکتر بهاتیا، منجیت؛ استاد، گروه روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دهلی، دهلی نو، هند.

دکتر حسین‌دخت، محمدرضا؛ استاد، گروه شیمی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

دکتر حیدری، محمدحسن؛ استاد، گروه آناتومی و علوم تشریح، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر سلیم، محمد؛ دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشکدۀ پزشکی دی جی خان، دیره غازی خان، پنجاب، پاکستان.

دکتر شمسی گوشکی، احسان؛ استادیار، گروه اخلاق پزشکی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

دکتر عباس‌زاده، عباس؛ استاد، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر علیانسب، سید ضیاءالدین؛ دانشیار، گروه قرآن و حدیث، دانشکدۀ الهیات و علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

دکتر فانی، مهدی؛ استادیار، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

آقای فرهادزاده، علی‌محمد؛ مربی، گروه معارف، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر قدیانی، محمدحسن؛ استاد، گروه نفرولوژی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر ماستری فراهانی، رضا؛ دانشیار، گروه آناتومی و علوم تشریح، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر مرتضویان، سید امیرمحمد؛ استاد، گروه صنایع غذایی، دانشکدۀ تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر موفق، ابوالفضل؛ استاد، گروه ژنتیک، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر وطن‌پرست، حسن؛ دانشیار، دانشکدۀ داروسازی و تغذیه، دانشکدۀ سلامت عمومی، دانشگاه ساسکاچوان، ساسکاتون، کانادا.

دکتر هدایتی فیروزآبادی، روزبه؛ استاد، دانشگاه دارالحکمه کانادا، مونترآل، کانادا.

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.