سه شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٠ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 
 

اهداف :

1- تلاش برای جلب مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم گیری ها.
2- افزایش رضایت و انگیزه در کارکنان و تقویت روحیه همکاری و احساس مسئولیت در فعالیت های دانشگاه.
3- ایجاد بستر مناسب جهت شکوفایی و بهره مندی از اندیشه و تجارب کارکنان و افزایش میزان تعلق و دلبستگی آنان به محیط کار.
4- فراهم آوردن فضای سالم و سازنده برای طرح و نقد اندیشه و تقویت زمینه های ابتکار و نوآوری در کارکنان.
5- توسعه توانایی های فردی و گروهی و همچنین ایجاد خلاقیت در کارکنان از طریق ارج نهادن به پیشنهادهای ابتکاری و سازنده آنان.
6- بهبود مستمر امور و افزایش کیفی و کمی خدمات ارائه شده در دانشگاه از طریق توسعه مدیریت مشارکتی.
7- شناسایی توانایی و قابلیت های ویژه کارکنان جهت بکارگیری و توزیع بهینه نیروی انسانی در دانشگاه.
8- تقویت روحیه همکاری و کارگروهی جهت رسیدن به اهداف مشترک مادی و معنوی.
9- افزایش رضایتمندی مردم از خدمات و فعالیتهای دانشگاه با مشارکت کلیه کارکنان.
10- همسوسازی اهداف فرد و دانشگاه ازطریق فراهم نمودن منافع مشترک مادی و معنوی و تقویت روحیه مشارکت و همکاری جهت رسیدن به اهداف مورد نظر.
11- توجه به کرامت انسانی و افزایش سلامت و نشاط در روحیه کارکنان.

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.