سه شنبه ٣٠ شهريور ١٤٠٠ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 
 

گردش کار :

1 - برگه مخصوص ارائه پیشنهاد ( برگه شماره  001/ ن پ ) از طرف دبیرخانه کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها و از طریق رابطین کمیته در واحدهای مختلف دانشگاه توزیع می شود تا در اختیار کارکنان گذاشته شود.
2 - پیشنهاد دهنده به صورت مشخص و مستدل پیشنهاد خود را بر روی برگه ارائه پیشنهاد نوشته ، به رابط کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها در واحد مربوطه و یا مستقیماً به دبیرخانه کمیته تحویل می نماید و رسید دریافت پیشنهاد را با ذکر موضوع پیشنهاد ، شماره ثبت و تاریخ وصول (  برگه شماره 002 / ن پ )  از تحویل گیرنده دریافت می نماید.
تبصره: پیشنهاد دهنده می تواند شواهد، توضیحات و یا ضمائم اضافی مورد نیاز را به برگه تکمیل شده پیشنهاد الصاق نماید.
3- پیشنهادهای دریافت شده ابتدا توسط دبیر کمیته از نظر دارا بودن شرایط عمومی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتیکه دارای نقص و یا هرگونه اشکالی در نحوه تکمیل و یا رعایت موارد لزوم در ارائه پیشنهاد باشد (طی برگه شماره 003/ن پ)  به پیشنهاد دهنده جهت انجام اصلاحات لازم عودت می گردد.
4- پیشنهادهای دریافت شده در اولین جلسه کمیته پذیرش و  بررسی پیشنهادها مطرح و مورد بررسی کارشناسانه قرار می گیرد.
5- در صورتیکه پیشنهاد دریافت شده جهت تصمیم گیری نیاز به نظر کارشناسی یا تخصصی خاصی داشته باشد، کارشناسان مورد نظر توسط کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها و در صورت لزوم با هماهنگی معاونت حوزه مربوطه انتخاب می گردند.
6- پس از بررسی پیشنهاد توسط کارشناسان تعیین شده وارائه گزارش کارشناسی به دبیرخانه کمیته طی برکه شماره 004/ ن پ پیشنهاد مورد نظردر اولین جلسه  مورد بررسی مجدد قرار می گیرد.
7- در مواردی که باید قابلیت اجرایی پیشنهاد در حوزه معاونت مربوطه تعیین گردد، از طریق کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها مستقیماً از معاونت مورد نظر استعلام بعمل می آید.
8- پس از انجام بررسی های مورد نیاز کارشناسی، دلایل پذیرش و یا رد پیشنهادهای دریافت شده در کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها باید به صورت واضح و مستدل تعیین گردیده، در برگه های اعلام نظر کمیته( برگه شماره 005/ ن پ) ثبت شود .
9- پیشنهادهای ردشده با دلایل مربوطه توسط دبیرخانه کمیته به پیشنهاددهنده اعلام می گردد.
10- پیشنهادهای پذیرفته شده در کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها جهت تصویب و تأیید نهایی در کمیسیون تحول اداری دانشگاه، به دبیرخانه کمیسیون اعلام می گردد تا در اولین جلسه کمیسیون مذکور مطرح شود .
11- پیشنهادهایی که در کمیسیون تحول اداری مورد تصویب قرار می گیرد ، جهت اجرا به واحدهای اجرایی و یا حوزه معاونت مربوطه که مسئولیت اجرای آن پیشنهاد بر عهده وی می باشد ، منعکس می گردد.
12- میزان پاداش و حق الزحمه پیشنهاد دهندگان براساس امتیازات مشخص شده توسط کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها و تصویب کمیسیون تحول اداری طبق دستورالعمل مربوطه تعیین می شود و توسط دبیرخانه کمیته به مبادی ذیربط جهت اعطای پاداش مذکور اعلام می گردد.
13- پیگیری و نظارت بر اجرای پیشنهادات و همچنین اعطای پاداش و حق الزحمه پیشنهاد دهندگان بر عهده کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها می باشد.
14- در صورتیکه پیشنهادی در کمیسیون تحول اداری مورد تصویب قرار گیرد و فعلاً قابلیت اجرایی نداشته ولی در آینده امکان اجرای آن وجود داشته باشد، مدت زمان انتظار جهت بررسی مجدد پیشنهاد توسط کمیسیون تحول اداری مشخص می گردد تا در زمان مذکور پس از بررسی کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها در صورت محقق شدن امکان اجرای پیشنهاد مذکور، مجدداً در کمیسیون تحول اداری مطرح گردد . بدیهی است چنین پیشنهادهایی به عنوان پذیرفته شده تلقی گردیده ، مشمول پاداش و حق الزحمه می باشند.
15- همه پیشنهادهای پذیرفته شده با ذکر خلاصه ای از محتوای پیشنهاد از طریق دبیرخانه کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها و با هماهنگی روابط عمومی دانشگاه به آگاهی کارکنان می رسد.
16- حق الزحمه کارشناسان ارزیابی کننده پیشنهاد توسط دبیرخانه کمیته براساس دستورالعمل مربوطه تعیین و پس از تصویب کمیسیون تحول اداری، جهت اقدام به مبادی ذیربط اعلام می گردد.
17- سوابق پیشنهادهای پذیرفته شده و امتیازات مربوطه از سوی دبیرخانه کمیته جهت ثبت و نگهداری در پرونده استخدامی کارکنان به مدیریت نیروی انسانی دانشگاه ارسال می گردد.

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.