پنج شنبه ١٤ مهر ١٤٠١ - 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > گروه علوم پایه > دانشجویان تحصیلات تکمیلی  

نام و نام خانوادگي

محي­الدين جعفري

872433001

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

Systems Biology & Proteomics

عنوان پايان نامه

بررسي تحليلي  و مقايسه اي شبکه اندرکنش پروتئيني ميتوکندري در موجودات يوکاريوتي چند ياخته اي منتخب: موش، مگس سرکه، سي الگانس و انسان

پست الکترونيک

jafareem@gmail.com

نام و نام خانوادگي

حکيمه زالي

872433002

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

سلول درماني

عنوان پايان نامه

مطالعه پروتئوميكي اثر عصاره گياه اسطوخودوس

 ( Lavandula angustifolia)بر بهبود حافظه موش صحرايي مدل بيماري آلزايمر

پست الکترونيک

h.zali@sbmu.ac.ir

نام و نام خانوادگي

شيوا کلانتري

872433004

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

بررسي بيومارکرهاي پروتئيني و متابوليتي در بيماريهاي کليوي، Urinomics و Nephromics

عنوان پايان نامه

بررسي پروتئوميکي ادرار بيماران مبتلا به Focal Segmental Glomerulosclerosis (FSGS) و بررسي ارتباط آن با پاسخ به درمان با استروئيد

پست الکترونيک

shivakalantari_81@yahoo.com و Shiva.kalantari@sbmu.ac.ir

نام و نام خانوادگي

سيد عبدالرضا مرتضوي طباطبايي

872433003

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

متابولوميکس

عنوان پايان نامه

بررسي متابونوميکس سرم در بيماران مبتلا به سلياک بر اساس تکنيک طيف سنجي رزونانس مغناطيس هسته(NMR)

پست الکترونيک

rtaba@yahoo.com

نام و نام خانوادگي

سعيد حيدري کشل

882433001

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

پروتئوميکس اشک، بافت چشم، سلول­هاي بنيادي

عنوان پايان نامه

پروتئوميکس سلول بنيادي اندومتريال در شرايط نورمال و مبتلا به اندومتريوز و معرفي 5 بيو مارکر بافتي مستعد تشخيص بيماري

پست الکترونيک

saeedhey@gmail.com

نام و نام خانوادگي

بي­بي فاطمه  نوبخت مطلق­قوچاني

882433002

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

پروتئوميکس، متابولوميکس و بيوشيمي

عنوان پايان نامه

بررسي پروفايل متابولوميک سرم خون بيماران ريوي در معرض قرار گرفته با خردل گوگردي بر اساس تکنيک رزونانس مغناطيس هسته (NMR)

پست الکترونيک

fatemeh.nobakht@yahoo.com

نام و نام خانوادگي

نصيبه خيـر

89243304

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

زيست شناسي سامانه ها ( Systems Biology)

عنوان پايان نامه

بررسي برهمکنش هاي سه طرفه پروتئين ها در موش صحرايي مدل آلزايمري با روش هاي محاسباتي و آزمايشگاهي

پست الکترونيک

nasibeh.khayyer@gmail.com

نام و نام خانوادگي

نسرين دهقان نيـري

894332001

بين الملل

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

سلولي-مولکولي

عنوان پايان نامه

شناسايي بيومارکر(هاي) پروتئيني پيش آگهي دهنده درمان  در دو رده سلولي لوسمي ALL-B cells، حساس به گلوکورتيکوئيدها ( Tom-1) و مقاوم به  گلوکورتيکوئيدها ( Nalm-6)  با روش پروتئوميکس و بررسي ارزش  پيش آگهي دهنده گي آن(ها) در بيماران مبتلا به لوکمي لنفوبلاستيک حاد (ALL) مراجعه کننده به بيمارستان مفيد طي سال 93-92

پست الکترونيک

nasrindehghan10@yahoo.com

نام و نام خانوادگي

امين رستمي

892433002

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

پروتئوميکس، طراحي و بيان پروتئين هاي نوترکيب، مهندسي ژنتيک

عنوان پايان نامه

مطالعه پروتئوميکي مقايسه تاثير آلفا توکسين نمايش داده شده روي اسپور هاي باسيلوس سابتيليس بر پروتئوم سلولهاي بافت پوششي

پست الکترونيک

amin.rstm@gmail.com

نام و نام خانوادگي

ناهيد صفري

892433001

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

آناليز شبکه هاي برهمکنش پروتئين-پروتئين، بررسي پروتئوم و آناليز داده هاي حاصل

عنوان پايان نامه

بررسي ويژگي هاي توپولوژيکي و ساختاري و عملکرد  پروتئين هاي موجود در شبکه هاي برهمکنش پروتئين-پروتئين (PPI)  در بيماريهاي خودايمني( ديابت نوع 1، MS ) به منظور شناسايي الگوهاي پروتئوميکي جديد

پست الکترونيک

n.safari@sbmu.ac.ir

نام و نام خانوادگي

غلامرضاکربلايي

892433003

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

پروتئوميکس باليني- پروتئوميکس محاسباتي- طب سنتي

عنوان پايان نامه

شناسايي پروتئين هاي کليدي موثر بر مراحل اوليه بيماري آلزايمر از طريق شبکه برهمکنش پروتئيني بيماري

پست الکترونيک

g.karbalaei@sbmu.ac.ir

karbalaeei@yahoo.com

نام و نام خانوادگي

مونا زمانيان عضدي

 902433001

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

علوم اعصاب و بيوانفورماتيک

عنوان پايان نامه

بررسي پروتئوميکي اختلال وسواس عملي از نوع شستشو متعاقب درمان با داروهاي فلوکسيتين، فلوکسامين و کلوميپرامين و امواج الکترومغناتيس کم فرکانس )

پست الکترونيک

mona.azodi@gmail.com

نام و نام خانوادگي

مسعود سهيلي

 904332001

بين الملل

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

 

عنوان پايان نامه

بررسي اثر عصاره آبي اسطوخدوس روي القاء LTP در هيپوکمپ و نيز تغيير متابولوم سرم موش­هاي صحرايي مدل آلزايمري

پست الکترونيک

soheili_masoud@yahoo.com

نام و نام خانوادگي

اکرم صفايي

 902433004

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

تدريس و تحقيقات علمي

عنوان پايان نامه

بررسي پروفايل متابوليتي و  تغيير بيان پروتئينها  ي مرتبط با متابوليت هاي تغيير يافته سرم  بيماران سيروز کبدي جبران نشده  با منشا هپاتيت C

پست الکترونيک

akramsafaei.134@gmail.com

نام و نام خانوادگي

سعيد ضيايي قهنويه

902433005

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

بيوتکنولوژي، توليد پروتئين نوترکيب، سلول­هاي بنيادي

عنوان پايان نامه

بررسي اثر افزايش بيان ژن رونين در سلول هاي فيبروبلاست انساني از طريق روش هاي ارزيابي سلولي، ترانسکريپتي و پروتئوميکسي

پست الکترونيک

sziaee@gmail.com

نام و نام خانوادگي

زينب فاضلي باوندپور

90243302

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

پروتئوميکس در تشخيص و درمان بيماري

عنوان پايان نامه

بررسي تغييرات الگوي پروتئوميکي رده سلوليAGS در پاسخ به دو موتيف مختلف ABC و ABCCC آنکوپروتئين CagA هليکوباکتر پيلوري

پست الکترونيک

zeinab_fazeli@yahoo.com

نام و نام خانوادگي

آنا ميفور

912433006

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

سلول هاي بنيادي، پروتئوميکس و کاربرد اين دو در درمان

عنوان پايان نامه

بررسي پروتئوم کروموزوم Y انسان در طي تمايز سلول هاي بنيادي جنيني به سلول هاي قلبي

پست الکترونيک

meyfour_a@yahoo.com

نام و نام خانوادگي

نسرين اميري داش­آتان

912433006

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

پروتئوميکس، بيولوژي مولکولي

عنوان پايان نامه

مشخص نشده

پست الکترونيک

nasrinamiri91@gmail.com

 

نام و نام خانوادگي

فرناز بارنه

912433001

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

 

عنوان پايان نامه

مشخص نشده

پست الکترونيک

barneh@edc.mui.ac.ir

نام و نام خانوادگي

حانيه باشي­زاده فخار

914332001

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

پروتئوميکس بياني (سرطان بيومارکر)

عنوان پايان نامه

 

پست الکترونيک

haniyehfakhar@yahoo.com

نام و نام خانوادگي

فاطمه زندي

912433005

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

استفاده از تکنيکهاي پروتئوميک در مطالعه ي مکانيسم بيماريزايي پاتوژنها

عنوان پايان نامه

بررسي پاتوژنز مولکولي بيماري هاري با رويکرد پروتئوميک

پست الکترونيک

fa_zandi2003@yahoo.com

نام و نام خانوادگي

امير طاهرخاني

912433007

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

تدريس در دانشگاه

عنوان پايان نامه

شناسايي اهداف دارويي پروتئيني که  بطور معنا داري باعث ايجاد برخي از عوارض دارويي بسيار خطرناک مانند سکته قلبي، کما، انسداد عروق ريوي و تومور هاي بدخيم سرطاني، مي شوند.

پست الکترونيک

amir.007.taherkhani@gmail.com

 

نام و نام خانوادگي

حامد عبدالهي

914332002

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

 

عنوان پايان نامه

مشخص نشده

پست الکترونيک

dr.abdollahidvm@gmail.com

نام و نام خانوادگي

معصومه فراهاني

91243304

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

 

عنوان پايان نامه

مشخص نشده

پست الکترونيک

m_farahani80@yahoo.com

نام و نام خانوادگي

ريحانه فرخي يکتا

912433008

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

متابولوميکس، پروتئوميکس

عنوان پايان نامه

مشخص نشده

پست الکترونيک

rfyekta83@gmail.com

 

نام و نام خانوادگي

ستاره فياض فر

912433003

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

 

عنوان پايان نامه

مشخص نشده

پست الکترونيک

setareh_fayaz@yahoo.com

نام و نام خانوادگي

محسن قاسمي علي آباد

912433002

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

پروتئوميکس ساختاري و محاسباتي

عنوان پايان نامه

مشخص نشده

پست الکترونيک

moghasm@yahoo.com

نام و نام خانوادگي

آمنه جعفري

922133002

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

سرطان

عنوان پايان نامه

مشخص نشده

پست الکترونيک

amenehjafari@gmail.com

نام و نام خانوادگي

انسيه خلخال

922433003

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

تحقيق در زمينه طب سنتي و اثر گياهان در بيماريها و توليد دارو

عنوان پايان نامه

مشخص نشده

پست الکترونيک

khalkhal.pr@gmail.com

نام و نام خانوادگي

فاطمه­سادات سجادي

924332003

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

 

عنوان پايان نامه

مشخص نشده

پست الکترونيک

fa.sj135@yahoo.com

f.sadjjadi92@sbmu.ac.ir

نام و نام خانوادگي

الميرا قاسمي

922433001

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

 

عنوان پايان نامه

مشخص نشده

پست الکترونيک

eghasemi.vet@gmail.com

نام و نام خانوادگي

سميرا گيلانچي

924332004

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

تحقيقات فارماکوپروتئوميکسي و سرطان

عنوان پايان نامه

مشخص نشده

پست الکترونيک

samira.guilanchi@gmail.com

نام و نام خانوادگي

راحله مرادپور خشتي

922433004

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

 

عنوان پايان نامه

مشخص نشده

پست الکترونيک

Moradpoorr1@mums.ac.ir

نام و نام خانوادگي

زهرا نيکنام

924332001

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

در زمينه دارو

عنوان پايان نامه

مشخص نشده

پست الکترونيک

Niknam_zahra@yahoo.com

نام و نام خانوادگي

پادينا واثقي مغوان

924332002

رشته

پروتئوميکس کاربردي

مقطع تحصيلي

دکتري تخصصي

گرايش و علاقه کاري

پروتئوميکس سرطان

عنوان پايان نامه

مشخص نشده

پست الکترونيک

padinavm@gmail.com

 

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی- دانشکده پیراپزشکی

آدرس : تهران - شمیران- تجریش- میدان قدس- ابتدای خیابان دربند- دانشکده پیراپزشکی

تلفن : 22718531 - 021

پست الکترونیک :
paramedical_school@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.