چهارشنبه ٠٦ مرداد ١٤٠٠ - 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > گروه علوم آزمایشگاهی > دانشجویان تحصیلات تکمیلی  

دانشجويان تحصيلات تکميلی  گروه  علوم  آزمايشگاهی

 نام و نام خانوادگی

  افسانه  لبّـاف

 رشتـه  تحصیلی

بیوشیمی بالینی            (Clinical  Biochemistry) 

 مقطـع  تحصیلی

کارشناسی ارشد                                        (MSc) 

 گرایش  تحقيقاتی                     

 پلی مورفیسم   

rs3746444

  پست الکترونیک

a.labbaf @gmail.com 

  تلفن  تماس

26850560-021

 نام و نام خانوادگی

  محبت  قـایم پور

 رشتـه  تحصیلی

بیوشیمی بالینی            (Clinical  Biochemistry) 

 مقطـع  تحصیلی

کارشناسی ارشد                                        (MSc) 

 گرایش  تحقيقاتی                     

 کاربرد روش های مولکولی در بررسی بیماری ها

  پست الکترونیک

ghaempoor.bio @gmail.com 

  تلفن  تماس

26850560-021

 

نام و نام خانوادگی

امّ البنين یونسيان

رشتـه تحصیلی

بیوشیمی بالینی (Clinical Biochemistry)

مقطـع تحصیلی

کارشناسی ارشد (MSc)

گرایش تحقيقاتی

سرطان سینـه

پست الکترونیک

negaryounesian @gmail.com

تلفن تماس

26850560-021

 

 نام و نام خانوادگی

  روزبه  محمّدی   آبندانسری

 رشتـه  تحصیلی

بیوشیمی بالینی            (Clinical  Biochemistry) 

 مقطـع  تحصیلی

کارشناسی ارشد                                        (MSc) 

 گرایش  تحقيقاتی                     

 رده سلولی PC3  سرطان پروستات

  پست الکترونیک

Rouzbehal @gmail.com 

  تلفن  تماس

26850560-021

 نام و نام خانوادگی

  مریم  غفّـارزاده

 رشتـه  تحصیلی

بیوشیمی بالینی            (Clinical  Biochemistry) 

 مقطـع  تحصیلی

کارشناسی ارشد                                        (MSc) 

 گرایش  تحقيقاتی                     

 پلی مورفیسم 

rs2292832

 

  پست الکترونیک

ghaffarzadeh.maryam @gmail.com 

  تلفن  تماس

26850560-021

 نام و نام خانوادگی

  مریم  رضـاپور   کلخوران

 رشتـه  تحصیلی

بیوشیمی بالینی            (Clinical  Biochemistry) 

 مقطـع  تحصیلی

کارشناسی ارشد                                        (MSc) 

 گرایش  تحقيقاتی                     

 سرطان سینـه

  پست الکترونیک

rezapour.mar @gmail.com 

  تلفن  تماس

26850560-021

 نام و نام خانوادگی

  فاطمه     چشمی

 رشتـه  تحصیلی

بیوشیمی بالینی            (Clinical  Biochemistry) 

 مقطـع  تحصیلی

کارشناسی ارشد                                        (MSc) 

 گرایش  تحقيقاتی                     

 بررسی بیان ژن های 

VEGF-A و VEGFR-2

 

  پست الکترونیک

ghaffarzadeh.maryam @gmail.com 

  تلفن  تماس

26850560-021

 

 

نام و نام خانوادگی

سمانه ساغرچيان

رشتـه تحصیلی

بیوشیمی بالینی (Clinical Biochemistry)

مقطـع تحصیلی

کارشناسی ارشد (MSc)

گرایش تحقيقاتی

سوپراکسید دیسموتاز

 

پست الکترونیک

samanehsagharchian 63@gmail.com

تلفن تماس

26850560-021

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی

  زهرا     شاهرخی

 رشتـه  تحصیلی

بیوشیمی بالینی            (Clinical  Biochemistry) 

 مقطـع  تحصیلی

کارشناسی ارشد                                        (MSc) 

 گرایش  تحقيقاتی                     

 آنتی مولرين هورمون 

 

  پست الکترونیک

Zahra.shahrokhi70@gmail.com 

  تلفن  تماس

26850560-021

 نام و نام خانوادگی

  سُميّـه     رحیمی

 رشتـه  تحصیلی

بیوشیمی بالینی            (Clinical  Biochemistry) 

 مقطـع  تحصیلی

کارشناسی ارشد                                        (MSc) 

 گرایش  تحقيقاتی                     

 پروگرلين

Leu72Met

  پست الکترونیک

somayeh.rahimi89@gmail.com 

  تلفن  تماس

26850560-021

 نام و نام خانوادگی

  رقيّـه     صَمـدی

 رشتـه  تحصیلی

بیوشیمی بالینی            (Clinical  Biochemistry) 

 مقطـع  تحصیلی

کارشناسی ارشد                                        (MSc) 

 گرایش  تحقيقاتی                     

 سرطان کولون 

 

  پست الکترونیک

r.samady92@gmail.com 

  تلفن  تماس

26850560-021

 نام و نام خانوادگی

  هُـدی     زينليـان

 رشتـه  تحصیلی

بیوشیمی بالینی            (Clinical  Biochemistry) 

 مقطـع  تحصیلی

کارشناسی ارشد                                        (MSc) 

 گرایش  تحقيقاتی                     

 پراکسیداسیون  لیپیـدی

 

  پست الکترونیک

zeynalian.h@gmail.com 

  تلفن  تماس

26850560-021

 نام و نام خانوادگی

  شهريار     طَـريقی

 رشتـه  تحصیلی

بیوشیمی بالینی            (Clinical  Biochemistry) 

 مقطـع  تحصیلی

کارشناسی ارشد                                        (MSc) 

 گرایش  تحقيقاتی                     

 پلی مورفیسم 

RS7041 و RS4588

  پست الکترونیک

Shahryar Tarighi @gmail.com 

  تلفن  تماس

26850560-021

دانشجويان تحصيلات تکميلی گروه علوم آزمايشگاهی- واحد بين الملل دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی

ابوالفضل افروخته

رشتـه تحصیلی

بیوشیمی بالینی (Clinical Biochemistry)

مقطـع تحصیلی

کارشناسی ارشد (MSc)

گرایش تحقيقاتی

بررسی

CTRP13

در بیماران دیابتی

پست الکترونیک

Abolfazlafrookhteh @gmail.com

تلفن تماس

26850560-021

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی- دانشکده پیراپزشکی

آدرس : تهران - شمیران- تجریش- میدان قدس- ابتدای خیابان دربند- دانشکده پیراپزشکی

تلفن : 22718531 - 021

پست الکترونیک :
paramedical_school@sbmu.ac.ir

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.