دوشنبه ١١ مرداد ١٤٠٠ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > کتابخانه > تازه های کتابخانه > نمایه تازه های کتابهای فارسی 
 
 

تازه های کتب فارسی 

 

ردیف

عنوان کتاب

مولف/مترجم

سال نشر

1

جعبه سیاه آماروروش تحقیق درعلوم پزشکی

پریسا ذاکری

1397

2

نمودارنامه خون شناسی

امید برادریان قنبری

1397

3

صفرتا صد ایمنی شناسی

الهام عبدالهی

1397

4

صفرتا صد زیست شناسی سلولی ومولکولی

ناصرهاشمی گوردال

1397

5

صفرتا صد انگل شناسی پزشکی

زهره فخریه کاشان

1397

6

کالبد شناسی عمومی

فخرالدین مصباح اردکانی

1397

7

صفرتا صد بیوشیمی پایه وبالینی

هاجرشکری افرا

1397

8

تئوری سازمان،ساختاروطرح سازمانی

استیفن رابینز

1397

9

مدیریت تحول درسازمان

وندال فرنچ

1397

10

روش بررسی وتحلیل مسائل مدیریت

کرم اله دانش فرد

1395

11

مدیریت تغییروتحول سازمانی

رضا واعظی

1397

12

اصول بیوشیمی لنینجر

حسین نعمتی

1398

13

اصول ایمونولوژی وسرولوژی آزمایشگاهی(پایه)

عباس رضایی

1393

14

درسنامه جامع خون شناسی نظریوعملی

امیر سید علی مهبد

1397

15

گنجینه جامع سوالات بیوشیمی

اکرم وطن نژاد

1397

16

مرور وآزمون های فارماکولوژی کاتزونگ- ترور

مجید متقی نژاد

1398

17

فرهنگ جامع پزشکی (انگلیسی-فارسی)

محمد طاهررجبی

1398

18

فیزیولوژی برن ولوی

فاطمه صفری

1398

19

مدیریت کیفیت درعلوم تصویربرداری

علی مهدی پور

1397

20

اطلس جامع بافت شناسی پزشکی دیفیوره

رضا شیرازی

1398

21

رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست

لطف علی مهدی پور

1398

22

مدیریت کیفیت دربیوشیمی یک رهیافت عملی

رضا محمدی

1395

23

هورمون شناسی وفیزیولوژی غدد درون ریز

احمد زارع شحنه

1396

24

بیوشیمی بالینی وتشخیص مولکولی تیتز

علی مطاع

1398

25

حساب دیفرانسیل وانتگرال وهندسه تحلیلی

فرزین حاجی جمشیدی

1397

26

ترسیم نقشه های علمی اصول،فنون وابزارها

رسول زوارقی

1396

27

مدل مرجع کتابخانه ای ایقلا مدل مفهومی اطلاعات کتابشناختی

فاطمه پازوکی

1398

28

میانبرالگوریتم زیست شناسی سلولی ومولکولی

مهسا نایب هاشمی

1398

29

مطالعات میان رشته ای سنجش،تحلیل،شاخص ها و رویکردها

قاسم آزادی احمد آبادی

1397

30

نمایه سازی کتاب راهنمایی برای ناشران،نمایه سازان،نویسندگان و مترجمان

علیرضا نوروزی

1393

31

مراجع وپایگاه های اطلاعاتی علوم پزشکی وعلوم...

ایرج مرادی

1397

32

فناوری اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی

محمدهیواعبدخدا

1397

33

سامانه استاندارد سازوخطا یاب متون علمی فارسی

ملوک السادات حسینی بهشتی

1397

34

روش تحقیق مقدماتی درعلم اطلاعات ودانش شناسی

مریم سلامی

1397

35

نقشه های علمی ترسیم وتحلیل

مریم شکفته

1397

36

مدیریت دانش درکتابخانه ها ومراکز اطلاعات مفاهیم،ابزارها،رویکردها

محمد ناظم

1397

37

آناتومی عمومی

هاتف قاسمی

1398

38

فشرده آناتومی رادیولوژیک نتر

محمد بربرستانی

1395

39

کرم شناسی پزشکی

محمد امین قطعی

1395

40

درسنامه ایمونولوژی به زبان خودمانی برای دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی

مزدک گنجعلی خانی حاکمی

1397

41

نظام های بین المللی رتبه بندی دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی

مهدی پاکزاد بناب

1397

42

IQBانفورماتیک پزشکی

سلیمان سعیدی

1394

43

میانبرالگوریتم هماتولوژی وبانک خون

سوده نامجو

1398

44

آناتومی مقطعی سروگردن برای دانشجویان وپزشکان علوم رادیولوژی ورادیوتراپی

ایوب رستم زاده

1398

45

آناتومی مقطعی اندام برای دانشجویان وپزشکان علوم رادیولوژی ورادیوتراپی

ایوب رستم زاده

1398

46

آناتومی مقطعی تنه برای دانشجویان وپزشکان علوم رادیولوژی ورادیوتراپی

ایوب رستم زاده

1398

47

آناتومی دستگاه های بدن همراه با تصاویررنگی واصطلاحات پزشکی وآناتومی

فریدون نگهدار

1397

48

آناتومی بالینی اسنل(سروگردن)

فردین عمیدی

1398

49

آناتومی بالینی اسنل(ندام)

فردین عمیدی

1398

50

آناتومی گری برای دانشجویان(اندام)

علی والیانی

1398

51

آناتومی گری برای دانشجویان(سروگردن)

حمیدرضا چگینی

1398

52

اصول پایه وکاربردهای تکنیک های تصویربرداری سلولی

ایوب رستم زاده

1398

53

ضروریات رادیوگرافی ازتکنیک تا پاتولوژی

محی الدین آرین

1398

54

تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژی دست وپا مریل به همراه اسکنوگرام

موسی بهری

1398

55

تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژی قفسه سینه وستون فقرات مریل

موسی بهری

1398

56

تکنیک های پرتونگاری آزمون های رادیولوژی جمجمه،اسخوان های صورت وسینوسهای پارانازال مریل

موسی بهری

1398

57

فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن

حمید گورابی

1397

58

ضروریات نوروآناتومی پزشکی

ایوب رستم زاده

1398

59

طراحی پرایمردرتکنیک PCR

زهرا صفایی دلویی

1398

60

نقش فاکتورهای نسخه برداری درهماتوپوئیز وبدخیمی های خونی

فرهاد ذاکر

1395

61

اصول پایه میکروب شناسی پزشکی با دیدگاه تشخیصی

حمید لوا خمسه

1398

62

کاملترین مرجع تستهای تشخیصی وآزمایشگاهی پاگانا

مهرداد صلاحی

1398

63

IQBخونشناسی وبانک خون(همراه با پاسخنامه تشریحی)

سوده نامجو

1396

64

اشتراک دانش درسازمان های آموزشی وپژوهشی

لیلا نعمتی انارکی

1397

65

اخلاق ودرستکاری درکتابخانه ها

ابراهیم افشار

1397

66

تکنیک های نوین آزمایشگاهی

صدیقه مومن زاده

1398

67

کنترل کیفیت درسیستم های تصویربرداری پزشکی

نصراله جباری

1398

68

آناتومی گری برای دانشجویان جلد سوم(سروگردن)

غلامرضا حسن زاده

1398

69

آناتومی گری برای دانشجویان جلد اول(تنه)

غلامرضا حسن زاده

1398

70

فیزیولوژی پزشکی گایتون وهال -2جلد

علی پورمتعبد

1395

71

اصول پایه وبالینی فیزیک تصویربرداری تشدید مغناطیسی(ابل)

حسین معصومی

1395

72

فیزیک ورادیوبیولوژی پزشکی هسته ای ساها

محمد علی تاجیک منصوری

1397

73

دستورالعمل استفاده از مواد حاجب کالج رادیولوژی آمریکا(ACR)

حمید رضا اصلانی

1397

74

راهنمای عملی درمان فرا شناختی اضطراب و افسردگی

آدریان ولز

1396

75

درمان توجه آگاهی برای افسردگی

جان تیز دل

1397

76

مبانی با فت شناسی

غلامرضا حسن زاده

1397

77

آناتومی موضعی مقطعی بالینی

غلامرضا حسن زاده

1396

78

چکیده آسیب شناسی پایه – عمومی رابینز

وینی کومار

1397

79

اطلس آسیب شناسی عملی(عمومی-اختصاصی)

عبدالمجید حسینی

1396

80

نمایه سازی تصاویر

یعقوب نوروزی

1397

81

پایگاه داده برای کتابداران آشنایی با ساختارسیستم جامع کتابخانه ومدیریت پایگاه داده

احمد سلمانی

1398

82

دگرسنجه ها برای متخصصاناطلاعات گذشته،حال،آینده

مهری صدیقی

1397

83

مشاوره اطلاعاتی اصول،روش ها وفنون

علیرضا نوروزی

1388

84

مبانی کتابخانه های دیجیتالی

مهدی علیپورحافظی

1397

 

 

عنوان

نویسنده

سال

1

ضروریات باکتری شناسی پزشکی

شیوایی

1396

2

مبانی بیوشیمی

محمدی

1395

3

آسیب شناسی رابینز پایه عمومی 2018

عبدالهی

1397

4

جنین شناسی انسانی لارسن

جغتایی

1396

5

هماتولوژی سلولی و مولکولی

وظیفه شیران

1392

6

کلیات پزشکی

نوبهار

1396

7

فیزیولوژی پزشگی گایتون 2016

هال

1395

8

بافت شناسی پایه 2016

جان کوئیرا

1396

9

کالبد شناسی

مصباح

1397

10

آناتومی عمومی

شبانی زاده

1396

11

خلاصه بافت شناسی 2016

جان کوئیرا

1396

12

PCRاصول ، انواع و کار برد ها

محمود زاده

1395

13

اصو ل تحقیق کیفی

کوربین

1396

14

روش های تحقیق کیفی

ادیب حاج باقری

1396

15

کرم شناسی

ارفع

1396

16

دزیمتری در رادیولوژی

جباری

1393

17

روش تحقیق کاربردی در علوم پزشکی

سپندی

1396

18

روش های استاندارد در آزمایشگاه خون شناسی

گل افشان

1392

19

مهارت های آزمایشگاهی در خون شناسی

گل افشان

1395

20

تکنولوژی عامل و نظام اطلاعات سلامت

گل افشان

1395

21

راهنمای تکنیک های MRI

المااوقلو

1396

22

خون شناسی نظری و عملی

سید علی مهبد

1396

23

ضروریات بیوشیمی بالینی

دولین

1396

24

اصول کنترل کیفیت در آزمایشگاه بالینی

وستگارد

1397

25

اصول و روشهای آزمایشگاهی در بانک خون

گل افشان

1397

26

بیوشیمی

معصومیان

1397

27

ضروریات فیزیولوژی پزشکی

قاسمی

1396

28

ایمونولوژی

خلیلی

1395

29

بیوشیمی بالینی

هنری دیویدسون

1396

30

وضعیت در پارامترهای MRI

کیانی نظر لو

1395

31

خون شناسی ، انعقاد

هنری دیویدسون 1396

1396

32

تعیین حجم نمونه در مطالعات بالینی

میچین

1396

33

مبانی فیزیکی و کنترل کیفی برش نگاری کامپیوتری CT

شهبازی گهروبی

1395

34

کالبد شناسی بالینی

محرری

1396

35

مباحث پیشرفته در تصویر برداری پرتو ایکس

شهبازی گهروبی

1396

36

ضروریات فیزیولوژی  پزشکی

صالحیان

1396

37

مبانی طب داخلی سیسیل 2016

 

1395

38

بیماریهای مغز و اعصاب

هاریسون

1396

39

ضروریات ژنتیک پزشکی و انسانی

ذکی

1396

40

اصول فیزیک پزشکی هسته ای

چاندرا

1396

41

مدیریت برنامه ها و پروژه های سلامت

لانگست

1396

42

کرم شناسی پزشکی صفر تا 100

فخریه کاشانی

1396

43

درسنامه بیوفیزیک

شانئی

1395

44

مدیریت عملکرد در نظام سلامت

بهرامی

1394

45

درسنامه مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی

حسام کریم

1396

46

راهنمای فنی  انتقال خون و سلول درمانی

4جلدی

1395

47

اطلس بافت شناسی

نوبخت

1396

48

میکروب شناسی 2017

هنری دیوید سون

1396

49

میکروب شناسی پزشکی 2016

مورای

1395

50

زیست شناسی سلولی و مولکولی 2016

لودیش

1395

51

پاتولوژی رادیوگرافیک برای تکنولوژیست

قوامی

1397

52

نقشه راه پرونده الکترونیک سلامت

قاضی سعیدی

1396

53

خون شناسی در یک نگاه

هافبراند

1396

54

درسنامه تستی تشریحی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (4 جلدی )

-

1397

55

مبانی بافت شناسی

نوبخت

1397

56

تکنیکهای پرتونگاری : جمجمه و دستگاه گوارش

تورچیان

1396

57

تکنیکهای پرتونگاری :دست و پا

"

1396

58

تکنیکهای پرتونگاری :تنه و شکم

"

1396

59

الگوریتم بیوشیمی

شریعتی

1396

60

بیوشیمی به همراه مواد بالینی

مرادی

1395

61

تکنیکهای های نوین آزمایشگاهی

مومن زاده

1396

62

سرولوژی و ایمونولوژی کاربردی همراه با اصول و تفیسر آزمایش ها

عزیزی

1396

63

سئوالات تالیفی تئوری مدیریت

صادقی فر

1395

64

تجهیزات آزمایشگاهی

سید علیخانی

1395

65

راهنمای تفسیر نتایج غیر طبیعی آزمایشگاهی

کلرمن

1393

66

فرهنگ معاصر هزاره

حق شناس

1391

67

فرهنگ معاصر پویا

باطنی

1396

68

راهنمایی برای انتشار مقاله‌ای علمی

کرنر

1396

69

مدیریت اطلاعات علمی و شخصی با فناوری ذخیره ابری

صراف زاده

1396

70

آموزش ۲۰۱۶ WORD  برای نگارش پایان نامه و طرح تحقیقاتی

علی بیک

1396

71

آشنایی با نرم افزار مندلی Mendeley

رفیعی نسب

1396

72

کتابداری پزشکی

هیویر

1396

 

73

آردی اف

پازوکی

1396

74

NFC و FID فناوری های مدرن در کتابخانه ها و مراکز اطلاعات

قاضی میر سعید

1396

75

مهارت‌های ارتباطی برای کتابداران

افشار

1397

76

اخلاق و درستکاری در کتابخانه‌ها

بسنوی

1396

77

آشنایی با حق مؤلف

کلین

1396

78

موفقیت ۱۰۰٪ در سواد اطلاعاتی

سولومن

1397

79

درآمدی بر نظریه داده ها

فتاحی

1397

80

مدیریت دانش: ابزارهای سیستم مدیریت دانش و پرتالها

عوض

1397

81

نشریات علمی کشور: مجموعه مقاله‌های همایش ملی نشریات علمی کشور

 

1396

82

حاکمیت اطلاعات

 

1396

83

مروری بربرخی از:انجمن‌های بین‌المللی و ملی کتابداری واطلاع رسانی

 

 

1397

84

سنجه‌های وبی: برای متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی

استوارت

1397

85

فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

عبد خدا

1397

86

نقشه‌های علمی: ترسیم و تحلیل

شکفته

1396

87

رزیابی علم، فناوری و نوآوری

نامداریان 

1396

 

           

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی- دانشکده پیراپزشکی

آدرس : تهران - شمیران- تجریش- میدان قدس- ابتدای خیابان دربند- دانشکده پیراپزشکی

تلفن : 22718531 - 021

پست الکترونیک :
paramedical_school@sbmu.ac.ir

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.