چهارشنبه ٠٦ مرداد ١٤٠٠ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت ها > معاونت اداری و مالی > فهرست عناوین فعالیتهای کارگزینی 
 
 

 

الف: صدور احکام مختلف کارگزینی ( هیات علمی و غیر هیات علمی ) از جمله :

 1. احکام استخدامی اعم از ( پیمانی ، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی ).
 2. "      تغییر ضریب جدول حقوقی .
 3. "      افزایش ضریب حقوقی اعضاء هئیت علمی .
 4. "     تبدیل وضعیت استخدامی.
 5. "     مرخصی بدون حقوق .
 6. "     خدمت نیمه وقت بانوان.
 7. "     انفصال موقت از خدمت .
 8. "     انتقال به دانشکده و بالعکس .
 9. "    بازخرید سنوات خدمت .
 10.  "   ماموریت آموزشی .
 11. "    اخراج از خدمت .
 12. "    استعفاء .
 13. "   برکناری از خدمت .
 14. صدور احکام  اصلاحی کارگزینی .
 15. "         "      برقراری ، افزایش و یا کاهش فوق العاده مدیریت، فوق العاده حق اشعه ، کمک هزینه عائله مندی و اولاد................
 16. احتساب سوابق آموزشی و اعطای پایه .
 17.  صدور ترفیع پایه سالیانه اعضاء هیات علمی .
 18. "         تغییر حقوق و مزایا .
 19. "        اعطاء ترفیع پایه تشویقی اعضاء هیات علمی .

 

ب: امور مربوط به مرخصیها ، رفاه و تعاون از جمله :

 صدور احکام مرخصی استحقاقی برابر ضوابط مربوطه .

 1. "        "            "       استعلاجی کوتاه مدت با تائید پزشک معتمد دانشکده و بلند مدت با تائید شورای پزشکی دانشگاه .
 2. اعلام وضعیت مرخصی استحقاقی سالیانه در پایان هر سال .
 3. مراحل صدور کارت شناسائی ( کامپیوتری )
 4. "         "      دفترچه بیمه خدمات درمانی .
 5. "         "      کارت گواهی بیمه درمان تکمیلی .
 6. مکاتبه جهت صدور معرفی به بیمارستان و اخذ هزینه درمان .
 7. صدور معرفینامه جهت استفاده از تسهیلات تفریحی ، زیارتی ، آموزشی ، درمانی .........
 8. تهیه لیست پرسنل بمنظور اخذ بن ارزاق .
 9. تهیه لیست پرسنل مشمول دریافت البسه ( با توجه به دستور العمل شماره 15 ).

 

 

پ : امور مربوط به مکاتبات و آمار از جمله : 

 

 1. پاسخ به نامه های وارده .
 2. پاسخ به نامه های داخلی .
 3. مکاتبات مربوط به خدمات طرح پزشکان و پیراپزشکان .
 4. تهیه آمار پرسنلی و آمار مربوطه به خودروها و ساختمان .
 5. گواهی انجام کار .
 6. تائیدیه های مربوط به پرسنل هنگام استخدام .
 7. گواهی اشتغال به کار .

 

 

 ت : امور مربوط به بازنشستگی ، وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وراث از جمله 

 1. 1.  تهیه و ارسال مدارک لازم جهت برقراری حقوق بازنشستگی .
 2. 2.  تهیه و ارسال مدارک لازم جهت برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی .
 3. 3.  تهیه و ارسال مدارک لازم جهت برقراری حقوق وظیفه وراث متوفی .

 

 ث: انجام کلیه مکاتبات متفرقه ..................

 

 

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی- دانشکده پیراپزشکی

آدرس : تهران - شمیران- تجریش- میدان قدس- ابتدای خیابان دربند- دانشکده پیراپزشکی

تلفن : 22718531 - 021

پست الکترونیک :
paramedical_school@sbmu.ac.ir

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.