چهارشنبه ٣١ شهريور ١٤٠٠ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > طرح درس اساتید > آرشیو طرح درس اساتيد 
 
 

 

گروه تکنولوژی پرتو شناسی

نیمسال اول 98-99
 
   
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
اصول فیزیکی سیستم های توموگرافی کامپیوتری(CT Scan)
دکتر فریبرز فائقی    
تکنیک ها و جنبه های بالینی تصویربرداری MR
دکتر فریبرز فائقی    
فیزیک پرتو ها
دکتر فریبرز فائقی    

 

گروه خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

نیمسال اول 98-99
 
   
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
روشهای کشت سلولی و کشت سلولهای مغزاستخوان
دکتر مهدی اله بخشیان
هماتولوژی 1 اعضای گروه
کشت سلولی دکتر قره باغیان
حیوانات آزمایشگاهی و مدلهای حیوانی هماتوپوئز در بیماریهای خونی
دکتر مهدی اله بخشیان
هماتولوژی پایه اعضای گروه
بیولوژی پیشرفته
دکتر مهدی اله بخشیان

 

گروه آمار زیستی

نیمسال اول 98-99
 
   
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
روشهای ناپارامتری دکترعلیرضا اکبرزاده  ریاضی 2 دکتر معبودی

نرم افزار SPSS

دکترعلیرضا اکبرزاده  آمار و روش تحقیق خانم دکتر شاکری
آمار حیاتی - شنوایی سنجی دکترعلیرضا اکبرزاده  تحلیل داده های بقا در تحقیقات پزشکی خانم دکتر شاکری
آمار حیاتی - فیزیوتراپی دکترعلیرضا اکبرزاده  آمار حیاتی خانم دکتر شاکری
آمار حیاتی پیشرفته دکتر باغستانی کارآزمایی بالینی   دکتر علوی
روش هاي آمار زيستي2  دکتر علوی روش هاي آمار زيستي1   دکتر علوی
کارآزمایی‌های بالینی دکتر زایری تحلیل بقا دکتر خدا کریم
تحلیل داده های طولی دکتر زایری سمینار دکتر خدا کریم

 

گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

نیمسال اول 98-99
 
   
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
مدیریت سيستم های اطلاعات سلامت
دکتر رضا ربيعی-
کتر فرخنده اسدي -
دکتر اعظم السادات حسينی
   
       
       

 

 

گروه علوم آزمایشگاهی

نیمسال اول 98-99
 
   
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
آزمایشگاه انگل شناسی(کرم) دکتر سهیلا کوشا، دکتر نایبعلی احمدی و دکتر کامران پاکداد  انگل شناسی 1 (کرم) دکتر سهیلا کوشا و دکتر نایبعلی احمدی
روش تحقیق دکتر سهیلا کوشا قارچ عملی دکتر نایبعلی احمدی
بیوشیمی پزشکی 1
دکتر رحیمی پور- دکتر کازرونی
قارچ نظری آقای دکتر احمدی و خانم دکترکوشا
باکتری شناسی پزشکی(نظری)

دکتر معصومه نویدینیا

میکروب شناسی پزشکی (نظری) دکتر معصومه نویدی‌نیا
بیوشیمی و تشخیص مولکولی دکتر شانکی روش های کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاهی آقای مهندس علیخانی

 

 گروه زبان

نیمسال اول 98-99
 
   
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
English for Emergency Care Students

SamadSajjadi,PhD

HadiAzimi, PhD

زبان تخصصی کارشناسی ارشد  انفورماتیک پزشکی SamadSajjadi,PhD

Special English for Master’s in Occupational Therapy 

SamadSajjadi,PhD زبان انگلیسی عمومی          دکتر فروغ رحیمی
Special English for Master’s in Optometry SamadSajjadi,PhD
زبان تخصصی شنوائی شناسی
دکتر حیدرپور
General English دکترپورحاجی -دکترسلطانی - دکترعظیمی

Specialized English (2 credits)Students of Nursing

دکتر پورحاجی
Syllabus for General English

خانم نغمه خادم باشی

زبان تخصصی پزشکی دکتر سلطانی

 

گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

نیمسال اول 98-99
 

   
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
مراکز اطلاع رسانی ملی و بین المللی دکترسعیده ولی زاده حقی/ اعظم شاهبداغی­­ مدیریت کتابخانه  ها و مراکز  اطلاع رسانی   اعظم شاهبداغی –دکتر سعیده ولی زاده 
روش تحقیق اعظم شاهبداغی –مریم شکفته   نمایه‌سازی و چكیده‌نویسی دکتر شکفته- دکتر کازرانی
سازماندهی منابع پزشکی  دکتر شکفته- دکتر کازرانی    
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی دکتر مریم کازرانی- دکتر مریم شکفته    

 

 

 

گروه تکنولوژی پرتوشناسی

نیمسال اول 96-97

 

 

نام درس نام استاد نام درس نام استاد
فیزیک تشعشع   آقای دکتر بخشنده  اصول محاسبات دز   آقای دکتر بخشنده
 دزیمتری پرتوهای یونیزان  آقای دکتر بخشنده  Simulation in Radiotherapy   آقای دکتر بخشنده
 سی تی اسکن - ناپیوسته آقای دکتر فائقی  تکنیک ها و جنبه های بالینی تصویربرداری  آقای دکتر فائقی 
 فیزیک پرتوها آقای دکتر فائقی ارزیابی کلیشه های تصویربرداری  آقای دکتر فائقی و آقای نظری مقدم
مراقبت از بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی  آقای نظری مقدم روشهای پرتونگاری 1  آقای نظری مقدم  
 روش های پرتونگاری اختصاصی  آقای نظری مقدم   روش های تصویربرداری پزشکی   آقای دکتر فائقی و آقای نظری مقدم

نیمسال اول 95-96

 

 

نام درس نام استاد نام درس نام استاد
اصطلاحات پزشکی در رادیولوژی آقای حسینی کوه کمری اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه آقای حسینی کوه کمری

سی تی اسکن - ناپیوسته

آقای دکتر فائقی تکنیک ها و روش های تخصصی تصویربرداری ام آر آی- ارشد آقای دکتر فائقی
 تکنیک های تصویربرداری ام آر آی- پیوسته آقای دکتر فائقی  اصول محاسبات دز   آقای دکتر بخشنده
 دزیمتری پرتوهای یونیزان  آقای دکتر بخشنده  Simulation in Radiotherapy   آقای دکتر بخشنده
 روشهای پرتونگاری اختصاصی آقای نظری مقدم    

نیمسال دوم 94-93  

 

نام درس نام استاد نام درس نام استاد
اصول تصویربرداری MRI آقای دکتر فائقی تکنیک ها و روش های تخصصی تصویربرداری MRI آقای دکتر فائقی
تکنیک ها و جنبه های بالینی تصویربرداری آقای دکتر فائقی سی تی اسکن- پیوسته آقای دکتر فائقی
سی تی اسکن - ناپیوسته آقای دکتر فائقی  دزیمتری کلینیکی  آقای دکتر بخشنده
آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراستزادر تصویربرداری پزشکی آقای نظری مقدم ارزیابی تصاویر پزشکی ( 1 ) آقای نظری مقدم

 

گروه علوم پایه

نیمسال اول 97-96

 

نام درس نام استاد نام درس نام استاد
شیمی عمومی تئوری خانم دکتر عارفی اسکویی شیمی عمومی عملی خانم دکتر عارفی اسکویی

 فیزیولوژی عمومی-تئوری

خانم دکتر گشادرو   زیست شناسی-تئوری  خانم اسلامی
 ژنتیک پزشکی آقای دکتر صادقی  آناتومی عمومی تئوری- پرتو درمانی  آقای دکتر حیدری 
       
       
       

 

نیمسال اول 96-95

 

نام درس نام استاد نام درس نام استاد
شیمی عمومی تئوری خانم دکتر عارفی اسکویی شیمی عمومی عملی خانم دکتر عارفی اسکویی

 آناتومی عمومی عملی-علوم آزمایشگاهی

آقای دکتر حیدری  آناتومی عمومی تئوری- علوم آزمایشگاهی آقای دکتر حیدری 
 آناتومی عمومی عملی- پرتو درمانی آقای دکتر حیدری  آناتومی عمومی تئوری- پرتو درمانی آقای دکتر حیدری 
 آناتومی 3  آقای واشقانی بافت شناسی   آقای دکتر منصوری
 فیزیولوژی عمومی-تئوری خانم دکتر گشادرو  زیست شناسی-عملی خانم اسلامی
 زیست شناسی-تئوری  خانم اسلامی آناتومی اندام (تئوری)  آقای دکتر منصوری 
 آناتومی اندام (عملی)  آقای دکتر منصوری     

 

 

نیمسال اول 95-94

 

نام درس نام درس
شیمی عمومی تئوری آناتومی اندام تئوری - رشته رادیولوژی
شیمی عمومی عملی آناتومی اندام عملی - رشته رادیولوژی
فیزیولوژی عمومی آناتومی عمومی تئوری-رشته علوم آزمایشگاهی
ژنتیک پزشکی آناتومی عمومی عملی-رشته علوم آزمایشگاهی
بیولوژی سلولی مولکولی آناتومی سیستمهای بدن تئوری-رشته پرتودرمانی
آناتومی 3 (جمجمه-مغز-اعصاب)-تئوری آناتومی سیستمهای بدن عملی-رشته پرتودرمانی
آناتومی 3 (جمجمه-مغز-اعصاب)-عملی آناتومی مقطعی -رشته ارشد MRI
   

 

نیمسال دوم 94-93

 

نام درس نام استاد نام درس نام استاد
کاوشگرهای هوشمند در پزشکی خانم دکتر مصطفوی فیزیولوژی عملی خانم دکتر گشادرو
فیزیولوژی نظری خانم دکتر گشادرو بافت شناسی آقای دکتر منصوری
روانشناسی عمومی خانم دکتر رنجبر شیمی عمومی خانم کهکشان
بیولوژی سلولی ملکولی خانم دکتر نوشین فر آناتومی مقطعی آقای دکتر حیدری
روانشناسی سرطان خانم دکتر رنجبر کرمانی طیف سنجی جرمی خانم دکتر عارفی
روشهای جداسازی پروتئین ها-عملی خانم دکتر عارفی روشهای جداسازی پروتئین ها -تئوری خانم دکتر عارفی
ژنتیک پزشکی آقای دکتر صادقی  

 

گروه زبان

 نیمسال اول 96-97

 

نام درس نام استاد نام درس نام استاد
زبان تخصصی- رشته مامایی ارشد خانم دکتر رحیمی زبان انگلیسی عمومی خانم دکتر رحیمی 
زبان انگلیسی تخصصی- رشته پرستاری خانم دکتر رحیمی  زبان انگلیسی عمومی تئوری خانم فاضلی
زبان عمومی داروسازی خانم دکتر رحیمی

زبان عمومی- رشته تغذیه

خانم فاضلی
زبان تخصصی پرستاری خانم فاضلی زبان عمومی- دانشکده بهداشت خانم فاضلی
زبان تخصصی کارشناسی ارشد  خانم حیدر پور   اصطلاح شناسی پزشکی  خانم حیدر پور 
 زبان تخصصی پزشکی 1  خانم حیدر پور   زبان تخصصی پزشکی 2  خانم حیدر پور 
       
       
       
       
       

 

نیمسال اول 95-96

 

نام درس نام استاد نام درس نام استاد
    زبان انگلیسی عمومی خانم فاضلی
زبان انگلیسی تخصصی- رشته پرستاری خانم فاضلی HITزبان تخصصی خانم دکتر رحیمی
زبان عمومی داروسازی خانم دکتر رحیمی

زبان  تخصصی پزشکی 1

خانم دکتر رحیمی
Library Sciences- Master   students آقای دکتر سجادی Master in OPtometry آقای دکتر سجادی
St of Anesthesia آقای دکتر سجادی Electronic Education آقای دکترسجادی
زبان تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی آقای صلاحی یکتا زبان عمومی- بهداشت آقای صلاحی یکتا
Emergency   Care آقای دکترسجادی زبان تخصصی - پرتوشناسی آقای صلاحی یکتا
زبان انگلیسی عمومی کارشناسی آقای صلاحی یکتا the St of Public   Health آقای دکترسجادی
زبان عمومی- دندانپزشکی خانم خادم باشی اصطلاح شناسی پزشکی خانم حیدر پور
زبان تخصصی کارشناسی ارشد خانم حیدر پور زبان تخصصی پزشکی 2 خانم حیدر پور
       

 

نیمسال دوم 95-94

 

نام درس نام درس
زبان عمومی دندانپزشکی زبان عمومی -رشته اپتومتری
زبان عمومی- رشته اتاق عمل و پرستاری زبان عمومی-رشته پرستاری
زبان عمومی -رشته تغذیه زبان تخصصی
زبان تخصصی بهداشت حرفه ای زبان تخصصی بهداشت محیط
زبان تخصصی دندانپزشکی زبان تخصصی مدیریت سلامت
زبان تخصصی پرتوشناسی زبان تخصصی پزشکی 1-خانم حیدر پور
زبان تخصصی پزشکی 1-خانم خادم باشی زبان تخصصی پزشکی 1- خانم دکتر رحیمی
زبان تخصصی پزشکی 2 زبان تخصصی شنوایی سنجی

Special English II

 

Special English for Optometry Students

 

 

نیمسال اول 95-94

 

نام درس نام درس
زبان عمومی دندانپزشکی  زبان عمومی داروسازی
زبان اختصاصی HMI2 زبان انگلیسی عمومی-رشته صنایع غذایی
زبان انگلیسی عمومی- رشته پرستاری و هوشبری  زبان تخصصی پرتوشناسی
 زبان تخصصی بینایی سنجی زبان تخصصی کتابداری 
زبان تخصصی فیزیوتراپی زبان تخصصی HIT 
 زبان عمومی رشته بهداشت زبان عمومی کارشناسی پیراپزشکی 
 زبان عمومی فیزیوتراپی – کاردرمانی –شنوایی شناسی زبان عمومی علوم آزمایشگاهی-رادیولوژی-رادیوتراپی 
زبان عمومی بهداشت حرفه ای و محیط  زبان عمومی پرستاری 
 زبان تخصصی فوریت های پزشکی اصطلاح شناسی پزشکی-کارشناسی ارشد
 زیان تخصصی پزشکی 1 زبان تخصصی پزشکی 2 
   

 

نیمسال دوم 94-93 

 

نام درس نام استاد نام درس نام استاد
زبان انگلیسی عمومی - رشته پرستاری خانم فاضلی زبان انگلیسی عمومی خانم فاضلی
زبان انگلیسی تخصصی- رشته پرستاری خانم فاضلی زبان تخصصی 2 مامایی خانم دکتر رحیمی
زبان انگلیسی عمومی خانم دکتر رحیمی  زبان انگلیسی تخصصی- رشته پرستاری  خانم دکتر رحیمی
زبان انگلیسی تخصصی - رشته پرتودرمانی  خانم دکتر رحیمی   زبان تخصصی کارشناسی ارشد- رشته انفورماتیک پزشکی  آقای دکتر سجادی
 زبان تخصصی کارشناسی ارشد- رشته بینایی سنجی آقای دکتر سجادی   زبان تخصصی کارشناسی  آقای دکترسجادی
زبان تخصصی-بهداشت حرفه ای آقای صلاحی یکتا   زبان تخصصی- بهداشت محیط  آقای صلاحی یکتا
 زبان تخصصی کارشناسی ارشد-مهندسی ایمنی صنعتی  آقای صلاحی یکتا  زبان تخصصی کارشناسی- مهندسی ایمنی صنعتی  آقای صلاحی یکتا
 زبان انگلیسی عمومی آقای صلاحی یکتا   زبان تخصصی دکترا- سلامت در بلایا  آقای صلاحی یکتا
 زبان تخصصی کارشناسی- مهندسی صنایع  آقای صلاحی یکتا زبان تخصصی کارشناسی- علوم آزمایشگاهی خانم خادم باشی
زبان عمومی- دندانپزشکی خانم خادم باشی زبان اختصاصی کارشناسی- پرتوشناسی خانم خادم باشی
زبان عمومی کارشناسی- پروتز خانم خادم باشی زبان عمومی کارشناسی- تغذیه خانم خادم باشی
زبان تخصصی- اپتومتری  خانم صائمیان   زبان انگلیسی عمومی- کارشناسی تغذیه  خانم صائمیان
زبان عمومی  خانم صائمیان   زبان تخصصی کاردرمانی  خانم حیدر پور
 زبان تخصصی پزشکی 1  خانم حیدر پور  زبان تخصصی پزشکی 2   خانم حیدر پور
 زبان تخصصی فیزیوتراپی  خانم حیدر پور  زبان تخصصی شنوائی شناسی   خانم حیدر پور
 زبان عمومی آقای دکتر احمدی     

 

گروه آمار

نیمسال اول 97-96

 

نام درس نام استاد نام درس نام استاد
آمار زیستی - رشته علوم تغذیه آقای دکتر زایری  تحلیل داده های طولی آقای دکتر زایری 
روش های آمار زیستی 1- ارشد آقای دکتر علوی تحلیل چند متغیره کاربردی  آقای دکتر زایری 
طرح و تحلیل آزمایش های بالینی آقای دکتر علوی  آمار زیستی- ارشد بیوشیمی  آقای دکترباغستانی
 آمار و روش تحقیق- ارشد بیوشیمی آقای دکترباغستانی  کاربرد کامپیوتر در علوم پزشکی  دکتر نزهت شاکری
 شبیه سازی دکتر نزهت شاکری  آمار و روش تحقیق- پزشکی  دکتر نزهت شاکری
آمار پیشرفته پرستاری   دکتر نزهت شاکری استنباط آماری   آقای دکتر معبودی
ریاضیات عمومی  آقای دکتر معبودی    

 

نیمسال اول 96-95 

 

نام درس نام استاد نام درس نام استاد
روش های آمار زیستی1 آقای دکتر علوی آمار تکنولوژی پرتوشناسی خانم دکتر شاکری
تحلیل بقا آقای دکتر باغستانی تحلیل چند متغیره کاربردی  آقای دکتر زایری 
 استنباط آمار زیستی آقای دکتر معبودی    

 

نیمسال اول 95-94

 

نام درس نام درس
تحلیل داده های بقا در تحقیقات پزشکی  

نیمسال دوم 94-93

 

نام درس نام استاد نام درس نام استاد
روش های آمار زیستی 1 آقای دکتر علوی تحلیل داده های بقا در تحقیقات پزشکی آقای دکتر باغستانی
ریاضیات عمومی آقای دکتر معبودی تحلیل چند متغیره کاربردی آقای دکتر زایری
آمار حیاتی پیشرفته خانم دکتر شاکری    

 

 گروه علوم آزمایشگاهی

نیمسال دوم97-98    
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی 2 دکتر سهیلا کوشا، دکتر نایبعلی احمدی، دکتر کامران پاکداد انگل شناسی و قارچ شناسی  دکتر سهیلا کوشا، دکتر نایبعلی احمدی و دکتر کامران پاکداد
آزمایشگاه انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی 2 دکتر سهیلا کوشا، دکتر نایبعلی احمدی و دکتر کامران پاکداد  انگل شناسی دکتر سهیلا کوشا، دکتر نایبعلی احمدی و دکتر کامران پاکداد
آزمایشگاه انگل شناسی2 (تک یاخته و حشره) دکتر سهیلا کوشا، دکتر نایبعلی احمدی و دکتر کامران پاکداد باکتری شناسی پزشکی(نظری) دکتر معصومه نویدی نیا
انگل شناسی2 (تک یاخته و حشره) دکتر سهیلا کوشا، دکتر نایبعلی احمدی ، دکتر کامران پاکداد میکروب شناسی پزشکی (نظری) دکتر معصومه نویدی نیا

   
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
بیوشیمی بالینی دکتر رحیمی پور- دکتر کازرونی  دکتر شانکی

روشهای آزمایشگاهی و
شناخت کار با دستگاهها 

 دکتر رحیمی پور
یوشیمی پزشکی تئوری دکتر رحیمی پور- دکتر کازرونی  دکتر شانکی بیوشیمی غشاء و انتقال دکتر کازرونی
بیوشیمی عمومی دکتر شانکی– دکتر شهسواری    بیوشیمی هورمونها و تومورمارکرها دکتر رحیمی پور  دکتر کازرونی
یوشیمی پزشکی عملی دکتر کازرونی    

 

نیمسال اول 96-97

 

نام درس نام استاد نام درس نام استاد
بیوشیمی پزشکی 1 آقای دکتر رحیمی پور- خانم دکتر کازرونی انگل شناسی 1 

خانم دکتر کوشا-آقای دکتر نایبعلی احمدی 

ایمنولوژی عمومی  

دکتر وهاب پور رودسری 

 ویروس شناسی پزشکی خانم دکتر نویدی نیا- آقای دکتر وهاب پور 
اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی  آقای مهندس علیخانی     

 

نیمسال دوم 96-95

 

نام درس نام استاد نام درس نام استاد
انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی 2 خانم دکتر کوشا- آقای دکتر احمدی و آقای پاکداد باکتری و میکروب شناسی  پزشکی ، ایمونولوژی 

خانم دکتر نویدی نیا  -آقای دکتر وهاب پور

بیوشیمی پزشکی 2

آقای دکتر رحیمی پور- خانم دکتر کازرونی - خانم دکتر شانکی-خانم دکتر شهسواری

   
       

نیمسال اول 96-95

 

نام درس نام استاد نام درس نام استاد
قارچ شناسی پزشکی آقای دکتر احمدی- خانم دکتر کوشا کنترل تجهیزات آزمایشگاهی آقای دکتر پناهی- آقای مهندس علیخانی
بیوشیمی پزشکی 1

آقای دکتر رحیمی پور- خانم دکتر کازرونی

باکتری شناسی پزشکی خانم دکتر نویدی نیا
       

 

نیمسال دوم 95-94

 

نام درس نام درس
بیوشیمی پزشکی 2 میکروب شناسی عمومی
انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی 2 اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی
   
   

 

 نیمسال اول 95-94

 

نام درس نام درس
بیوشیمی پزشکی (1)- آنزیم شناسی- هورمون شناسی باکتری شناسی - ویروس شناسی پزشکی
انگل شناسی 1(کرم ها)- روش تحقیق روشهای کنترل کیفی و اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی
قارچ شناسی پزشکی-تئوری قارچ شناسی پزشکی- عملی
روش تحقیق  

 

نیمسال دوم 94-93 

نام درس نام استاد نام درس نام استاد
انگل شناسی و حشره شناسی 2-  عملی آقای دکتر احمدی انگل شناسی و حشره شناسی 2-  تئوری آقای دکتر احمدی
قارچ شناسی پزشکی 2-  تئوری آقای دکتر احمدی قارچ شناسی پزشکی 2- عملی آقای دکتر احمدی
تک یاخته و حشره شناسی - عملی آقای دکتر احمدی تک یاخته و حشره شناسی - تئوری آقای دکتر احمدی
روش تحقیق کارشناسی ارشد هماتولوژی آقای دکتر احمدی بیوشیمی پزشکی 2 آقا ی دکتر رحیمی پور- خانم دکتر کازرونی- خانم دکتر شانکی
انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی 2 خانم دکتر کوشا باکتری شناسی پزشکی خانم دکتر نویدی نیا
ایمنی شناسی پزشکی خانم پیش بین و خانم دین محمدپوری اصول فنی ونگهداریتجهیزات آزمایشگاهی آقای مهندس سید علیخانی و آقای مهندس اعظمی
اصول حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه آقای شه مهری    

 

 گروه هماتولوژی
 
نیمسال اول 97-96
نام درس نام استاد نام درس نام استاد

 

حیوانات آزمایشگاهی در بیماریهای خونی

آقای دکتر اله بخشیان

ژن درمانی و سلول درمانی

آقای دکتر اله بخشیان

کشت سلولی هماتولوژی

آقای دکتر اله بخشیان

ایمنوهماتولوژی پیشرفته  آقای دکتر قره باغیان 
اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاهی   آقای دکتر قره باغیان  بیماریهای عفونی  آقای دکتر قره باغیان 
هماتولوژی پایه- ارشد آقای دکتر حمیدپور  هماتولوژی 1- ارشد   آقای دکتر حمیدپور 
 خون شناسی 2  آقای دکتر حمیدپور     

نیمسال اول 96-95

 

نام درس نام استاد نام درس نام استاد

 

ایمونوهماتولوژی پیشرفته

آقای دکتر قره باغیان

کشت سلولی رادیوبیولوژی

آقای دکتر قره باغیان

کشت سلولی هماتولوژی

آقای دکتر قره باغیان

پیشرفتهای نوین هماتولوژی   آقای شیرانی
 رویکرد تشخیص بیماریهای خونی آقایان دکتر محمدی- دکتر حاجی فتحعلی -دکتر عشقی  خون شناسی و بانک خون  آقای دکتر بشاش 
 هماتولوژی 1  آقای دکتر حمیدپور هماتولوژی پایه  آقای دکتر حمیدپور

 

نیمسال دوم 94-93  

 

نام درس نام استاد نام درس نام استاد

ایمونوهماتولوژی

آقای دکتر قره باغیان، دکتر بشاش و اعضای گروه

کشت سلولی

آقای دکتر قره باغیان، دکتر اله بخشیان و آقای شیرانی
کنترل کیفی خون آقای شیرانی هماتولوژی 1 اعضای گروه
هماتولوژی 2 اعضای گروه هماتولوژی پایه اعضای گروه
خون شناسی3- ارشد آقای دکتر حمیدپور و دکتر بشاش خون شناسی 1- کارشناسی پیوسته مدرسین گروه 
خون شناسی 2– کارشناسی ناپیوسته مدرسین گروه    

 

 

 گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت
 
 
نیمسال اول 97-96
 
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
سیستم های طبقه بندی و نامگذاری پزشکی

خانم دکتر اسدی-خانم دکتر حسینی

کامپیوتر رشته کارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی

آقای دکتر رحمتی زاده 

آشنایی با فناوری نوین اطلاعات  آقای دکتر رحمتی زاده  برنامه نویسی کامپیوتر- مهندسی بهداشت حرفه ای 

آقای دکتر رحمتی زاده 

برنامه نویسی و کاربرد کامپیوتر-کارشناسی ایمنی صنعتی 

آقای دکتر رحمتی زاده 

مبانی برنامه نویسی -ارشد کتابداری

آقای دکتر رحمتی زاده 

 ساختمان داده ها و برنامه نویسی- دکتری مدیریت اطلاعات

آقای دکتر رحمتی زاده 

   
 
 
 
نیمسال اول 96-95
 
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
آمار و روش پژوهش آقای دکتر حمید مقدسی روش تحقیق خانم دکتر اسدی-آقای دکتر ربیعی- آقای دکتر امامی
 
 
 
نیمسال اول 95-94
 

 

 
نیمسال دوم 94-93
  
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
سیستم های طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی(2) خانم دکتراسدی    

 

گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 

نیمسال اول 96-97 

 

نام درس نام استاد نام درس نام استاد
مراجع و بانکهای اطلاعاتی پزشکی  خانم شاهبداغی و خانم پورثانی کتابخانه دیجیتال خانم دکتر شکفته و دکتر کازرانی و خانم ولی زاده
مبانی علم اطلاع رسانی خانم دکتر شکفته و دکتر کازرانی مدیریت منابع اطلاعاتی خانم شاهبداغی وخانم ولی زاده حقی
سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات خانم دکتر کازرانی وخانم ولی زاده   سیستم های اطلاعات پزشکی  خانم شاهبداغی
 ذخیره و بازیابی اطلاعات خانم دکتر شکفته و دکتر کازرانی  سیستم های اطلاع رسانی پزشکی خانم دکتر شکفته و دکتر کازرانی

 

نیمسال دوم 95-96

 

نام درس نام استاد نام درس نام استاد
روش تحقیق  خانم دکتر شکفته وخانم شاهبداغی سازماندهی منابع پزشکی خانم دکتر شکفته و دکتر کازرانی
مدیریت کتابخانه ها خانم شاهبداغی وخانم دکتر ولی زاده مراکز اطلاع رسانی ملی و بین المللی خانم ولی زاده حقی و خانم پورثانی
نمایه سازی و چکیده نویسی  خانم دکتر شکفته و خانم دکتر کازرانی    

 

نیمسال اول 95-96

 

نام درس نام استاد نام درس نام استاد
مراجع و بانکهای اطلاعاتی پزشکی  خانم شاهبداغی و خانم پورثانی کتابخانه دیجیتال خانم دکتر شکفته و دکتر کازرانی و خانم ولی زاده
مبانی علم اطلاع رسانی خانم دکتر شکفته و دکتر کازرانی مدیریت منابع اطلاعاتی خانم شاهبداغی وخانم ولی زاده حقی
سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات خانم دکتر کازرانی وخانم ولی زاده    

 

نیمسال اول 95-94

 

نام درس نام درس
کتابخانه دیجیتال سیستم های اطلاع رسانی پزشکی- رشته MRI ارشد
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی- رشته بیوشیمی و تکنولوژی پرتوشناسی مبانی علم اطلاع رسانی
مدیریت منابع اطلاعاتی  سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 
 ذخیره و بازیابی اطلاعات  

 

نیمسال دوم 94-93

 

نام درس نام استاد نام درس نام استاد
روش تحقیق خانم دکتر شکفته، دکتر کازرانی و خانم شاهبداغی سازماندهی منابع پزشکی خانم دکتر شکفته و دکتر کازرانی
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی خانم دکتر شکفته و دکتر کازرانی مدیریت کتابخانه ها خانم شاهبداغی و ولی زاده
مراکز اطلاع رسانی ملی و بین المللی خانم ولی زاده وپورثانی  نمایه سازی و چکیده نویسی  خانم دکتر شکفته و کازرانی

 

گروه تکنولوژی پرتو شناسی

نیمسال اول 98-99
 
   
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
اصول فیزیکی سیستم های توموگرافی کامپیوتری(CT Scan)
دکتر فریبرز فائقی    
تکنیک ها و جنبه های بالینی تصویربرداری MR
دکتر فریبرز فائقی    
فیزیک پرتو ها
دکتر فریبرز فائقی    

 

گروه خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

نیمسال اول 98-99
 
   
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
روشهای کشت سلولی و کشت سلولهای مغزاستخوان
دکتر مهدی اله بخشیان
هماتولوژی 1 اعضای گروه
کشت سلولی دکتر قره باغیان
حیوانات آزمایشگاهی و مدلهای حیوانی هماتوپوئز در بیماریهای خونی
دکتر مهدی اله بخشیان
هماتولوژی پایه اعضای گروه
بیولوژی پیشرفته
دکتر مهدی اله بخشیان

 

گروه آمار زیستی

نیمسال اول 98-99
 
   
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
روشهای ناپارامتری دکترعلیرضا اکبرزاده  ریاضی 2 دکتر معبودی

نرم افزار SPSS

دکترعلیرضا اکبرزاده  آمار و روش تحقیق خانم دکتر شاکری
آمار حیاتی - شنوایی سنجی دکترعلیرضا اکبرزاده  تحلیل داده های بقا در تحقیقات پزشکی خانم دکتر شاکری
آمار حیاتی - فیزیوتراپی دکترعلیرضا اکبرزاده  آمار حیاتی خانم دکتر شاکری
آمار حیاتی پیشرفته دکتر باغستانی کارآزمایی بالینی   دکتر علوی
روش هاي آمار زيستي2  دکتر علوی روش هاي آمار زيستي1   دکتر علوی
کارآزمایی‌های بالینی دکتر زایری تحلیل بقا دکتر خدا کریم
تحلیل داده های طولی دکتر زایری سمینار دکتر خدا کریم

 

گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

نیمسال اول 98-99
 
   
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
مدیریت سيستم های اطلاعات سلامت
دکتر رضا ربيعی-
کتر فرخنده اسدي -
دکتر اعظم السادات حسينی
   
       
       

 

 

گروه علوم آزمایشگاهی

نیمسال اول 98-99
 
   
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
آزمایشگاه انگل شناسی(کرم) دکتر سهیلا کوشا، دکتر نایبعلی احمدی و دکتر کامران پاکداد  انگل شناسی 1 (کرم) دکتر سهیلا کوشا و دکتر نایبعلی احمدی
روش تحقیق دکتر سهیلا کوشا قارچ عملی دکتر نایبعلی احمدی
بیوشیمی پزشکی 1
دکتر رحیمی پور- دکتر کازرونی
قارچ نظری آقای دکتر احمدی و خانم دکترکوشا
باکتری شناسی پزشکی(نظری)

دکتر معصومه نویدینیا

میکروب شناسی پزشکی (نظری) دکتر معصومه نویدی‌نیا
بیوشیمی و تشخیص مولکولی دکتر شانکی روش های کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاهی آقای مهندس علیخانی

 

 گروه زبان

نیمسال اول 98-99
 
   
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
English for Emergency Care Students

SamadSajjadi,PhD

HadiAzimi, PhD

زبان تخصصی کارشناسی ارشد  انفورماتیک پزشکی SamadSajjadi,PhD

Special English for Master’s in Occupational Therapy 

SamadSajjadi,PhD زبان انگلیسی عمومی          دکتر فروغ رحیمی
Special English for Master’s in Optometry SamadSajjadi,PhD
زبان تخصصی شنوائی شناسی
دکتر حیدرپور
General English دکترپورحاجی -دکترسلطانی - دکترعظیمی

Specialized English (2 credits)Students of Nursing

دکتر پورحاجی
Syllabus for General English

خانم نغمه خادم باشی

زبان تخصصی پزشکی دکتر سلطانی

 

گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

نیمسال اول 98-99
 

   
نام درس نام استاد نام درس نام استاد
مراکز اطلاع رسانی ملی و بین المللی دکترسعیده ولی زاده حقی/ اعظم شاهبداغی­­ مدیریت کتابخانه  ها و مراکز  اطلاع رسانی   اعظم شاهبداغی –دکتر سعیده ولی زاده 
روش تحقیق اعظم شاهبداغی –مریم شکفته   نمایه‌سازی و چكیده‌نویسی دکتر شکفته- دکتر کازرانی
سازماندهی منابع پزشکی  دکتر شکفته- دکتر کازرانی    
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی دکتر مریم کازرانی- دکتر مریم شکفته    

 

 

 
 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی- دانشکده پیراپزشکی

آدرس : تهران - شمیران- تجریش- میدان قدس- ابتدای خیابان دربند- دانشکده پیراپزشکی

تلفن : 22718531 - 021

پست الکترونیک :
paramedical_school@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.