سه شنبه ٢٨ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي >  كتابخانه > کارگاه‌ها 
 
 

کارگاههای برگزارشده 99

نام کارگاه تاریخ مدرس شرکت کنندگان
(وبینار) راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکی
سرویسهای گوگل   مگیران
19/7/99
دکتر جولاهی

اسامی

(وبینار) راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکی
جهاد دانشگاهی SID   گوگل اسکالر     ایرانداک
28/7/99
دکتر جولاهی

اسامی

(وبینار) آموزش نرم افزار مدیریت منابع ENDNOTE)
4/11/99 دکتر جولاهی  اسامی
       

کارگاههای برگزارشده 98

نام کارگاه
تاریخ
مدرس
لیست شرکت کنندگان
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکی

گوگل‎شناسی، ساینس‎دایرکت، پابمد،

21/7/98
دکتر جولاهی
اسامی
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکی

پابمد، گوگل اسکالر

8/8/98
دکتر جولاهی
اسامی
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکی

گوگل اسکالر ، کلینیکال‎کی

19/8/98
دکتر جولاهی
اسامی
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکی

گوگل‎شناسی، ساینس‎دایرکت، پابمد،  گوگل اسکالر ،

1/10/98
دکتر جولاهی
اسامی
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکی

گوگل‎شناسی، ساینس‎دایرکت، پابمد، گوگل اسکالر ،

8/10/98
دکتر جولاهی
اسامی
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکی

گوگل‎شناسی، ساینس‎دایرکت، پابمد، گوگل اسکالر ،

15/10/98
دکتر جولاهی
اسامی
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکی

گوگل‎شناسی، ساینس‎دایرکت، پابمد، گوگل اسکالر ،

6/11/98
دکتر جولاهی
اسامی
کارگاهای برگزار شده سال 97
نام کارگاه
تاریخ
مدرس
لیست شرکت کنندگان
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکی
6/11/97
دکتر جولاهی
اسامی
آموزش EndNote
13/11/97
دکتر جولاهی
اسامی
کارگاههای برگزار شده سال 96
نام کارگاه
تاریخ
نام کارگاه
تاریخ
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکی pubmed
سه‌شنبه26/2/96
آموزش EndNote
سه‌شنبه 28/6/96
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکی pubmed
سه‌شنبه 2/3/96
آموزش EndNote
یکشنبه 16/7/96
نحوه ایجاد پروفایل در Scopus،  Orcidو ResearchGate
سه‌شنبه 27/4/96
آموزش EndNote
یکشنبه 20/8/96
آموزش EndNote
سه‌شنبه 28/6/96
آموزش EndNote
یکشنبه 10/10/96
کلاس توانمندسازی اعضای هیئت علمی
سه‌شنبه 3/11/96
کلاس توانمندسازی اعضای هیئت علمی
سه‌شنبه 10/11/96
کارگاههای برگزار شده سال 95
نام کارگاه
تاریخ
نام کارگاه
تاریخ
راهکارهای جستجو در  پایگاههای اطلاعات پزشکی
کتابخانه8/10/95
آموزش نرم افزار  اند نوت
دفتر تحقیقات و فنآوری دانشجویی و کتابخانه30/11/95
آموزش نرم افزار  اندنوت
کتابخانه22/10/95
آموزش نرم افزار  اند نوت
دفتر تحقیقات و فنآوری دانشجویی و کتابخانه30/9/95
راهکارهای جستجو در  پایگاههای اطلاعات پزشکی
کتابخانه11/11/95
آموزش نرم افزار  اند نوت
دفتر تحقیقات و فنآوری دانشجویی و کتابخانه2/8/95
Wordپیشرفته
کتابخانه12/12/95
آموزش نرم افزار  اند نوت
دفتر تحقیقات و فنآوری دانشجویی و کتابخانه10/8/95
راهکارهای جستجو در  پایگاههای اطلاعات پزشکی
دفتر تحقیقات و فنآوری دانشجویی و کتابخانه12/8/95
راهکارهای جستجو در  پایگاههای اطلاعات پزشکی
دفتر تحقیقات و فنآوری دانشجویی و کتابخانه29/8/95
راهکارهای جستجو در  پایگاههای اطلاعات پزشکی
دفتر تحقیقات و فنآوری  دانشجویی و کتابخانه22/9/95
 
 
 متقاضیان کارگاههای آموزشی جهت ثبت نام کارگاه آموزشی مورد نظر به کتابخانه مراجعه نمایند.
کارگاههای آموزشی شامل:
1-راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکی(  Scopus, ProQuest, PubMed, SienceDirect, Ovid,....)
2-جستجو پیشرفته گوگل و گوگل اسکالر
3-آموزش نرم افزار Word پیشرفته برای نگارش پایان نامه و طرح تحقیقاتی
4-آموزش نرم افزار رفرنس نویسی(EndNote)
5- استخراج مقاله از پایان نامه و طرح تحقیقاتی و راهکار انتخاب مجله و ارسال
 
 
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشکده علوم توانبخشی - دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خیابان دماوند روبروی بیمارستان بوعلی
دانشکده علوم توانبخشی
 
تلفن :77561721-77542057
 

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.