شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت آموزشي پژوهشی > پژوهش > کمیته پژوهشی دانشجویی 
 
 

معرفی کمیته پژوهشی دانشجویی

کمیته پژوهشی دانشجویان زیر نظر معاونت تحقیقات و فن آوری دانشکده می باشد که برخی وظایف آن به شرح زیر است:

اهداف اصلی کمیته

- تقویت پژوهشگر

- توسعه کمی و کیفی تولیدات علمی دانشجویان

 

- نهادینه کردن نظام پژوهش در تمام امور

وظایف

 کمک به انتشار مقالات دانشجویی با افیلیشن دانشکده

انجام طرح های پژوهشی دانشجویی

برگزاری کارگاه و وبینارهای پژوهشی دانشجویی

برگزاری تورهای تحقیقاتی و بازدید از مراکز تحقیقاتی

برگزاری همایش و کنگره های دانشجویی

برگزاری ژورنال کلاب های دانشجویی

مشاور آماری

 

وابستگی سازمانی دانشجویان

درمقاله های فارسی

کمیته تحقیقات دانشجویان، نام گروه آموزشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

در مقاله های انگلیسی

 

ِStudent Research Committee, Department of ..... , School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir