جمعه ٢٨ خرداد ١٤٠٠ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت آموزشي پژوهشی > پژوهش > کارگاه ها و وبینارها 
 
 

وبینارهای برگزار شده در سال 1400

 

 
لینک ثبت نام:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وبینارهای برگزار شده در سال 1399
 
 
 
 
لینک ورود به وبینارها
 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir