شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 

 

کارگاههای برگزارشده خرداد93

مرکزمهارتهای بالینی

 

 

عنوان کارگاه

تاریخ

تعداد

اساتید

گروه هدف

مقدمات بالینی غدد (اختلالات آدرنال)

1/3/93

113

آقای دکتر عبادی

دانشجویان مهر90

مقدمات بالینی غدد (اختلالات کلسیم وفسفر)

1/3/93

113

آقای دکتر حسین پناه

دانشجویان مهر90

معاینه فیزیکی دستگاه غدد داخلی (سمیولوژی)

1/3/93

113

آقای دکتر کلباسی

دانشجویان مهر90

کارگاه احیای بزرگسال

3/3/93

18

آقای دکتر قرایی

دانشجویان بهمن 89

کارگاه زنان

3/3/93

23

خانم دکتر درویش

دانشجویان مهر88

مقدمات بالینی غدد (اختلالات هیپوفیز)

5/3/93

113

خانم دکتر روحی گیلانی

دانشجویان مهر90

مقدمات بالینی غدد (دیابت)

5/3/93

113

آقای دکترعلمداری

دانشجویان مهر90

مقدمات بالینی کلیه (اختلالات اسید وباز)

8/3/93

113

خانم دکتر سموات

دانشجویان مهر90

مقدمات بالینی کلیه (گلومرلی )

8/3/93

113

خانم دکتر صمدیان

دانشجویان مهر90

کارگاه جراحی

10/3/93

28

خانم دکتر عبدالهی

دانشجویان مهر89

معاینه فیزیکی دستگاه پوست (علو پایه)

11/3/93

163

آقای دکتر رباطی

دانشجویان بهمن91

معاینه فیزیکی دستگاه گوارش( علوپایه )

11/3/93

134

آقای دکتر احسانی

دانشجویان مهر91

کارگاه ENT

27و13/3/93

18

آقای دکتر احمدی روز بهانی

دانشجویان مهر88

مقدمات بالینی کلیه (پاتوژنز نارسایی مزمن کلیه )

12/3/93

113

خانم دکتر عصمت قنعی

دانشجویان مهر90

مقدمات بالینی کلیه (اختلالات آب والکترولیت )

12/3/93

113

آقای دکتر میلادی پور

دانشجویان مهر90

مقدمات بالینی کلیه (پاتوژنز نارسایی حاد کلیه )

13/3/93

113

خانم دکتر برزی

دانشجویان مهر90

معاینه فیزیکی دستگاه خون ( سمیولوژی)

13/3/93

113

خانم دکتر مهدیزاده

دانشجویان مهر90

کارگاه زنان

17/3/93

28

خانم دکتر آجری

دانشجویان مهر88

کارگاه ارولوژی

17/3/93

16

آقای دکترلاشیئی

دانشجویان مهر89

کارگاه جراحی

19/3/93

30

آقای دکتر ثابت

دانشجویان مهر89

مقدمات بالینی گوارش (مروری بر بیماریهای مری)

19/3/93

113

خانم دکتر فروتن

دانشجویان مهر90

مقدمات بالینی گوارش (مروری بر بیماریهای معده )

19/3/93

113

آقای دکتر اسدزاده

دانشجویان مهر90

مقدمات بالینی گوارش (مروری بر بیماریهای روده کوچک )

20/3/93

113

خانم دکتر شریفیان

دانشجویان مهر90

عنوان کارگاه

تاریخ

تعداد

اساتید

گروه هدف

مقدمات بالینی گوارش (مروری بر بیماریهای روده بزرگ )

20/3/93

113

آقای دکتر نادری

دانشجویان مهر90

کارگاه احیای نوزادان

25-24/3/93

21

آقای دکتر ناصح

انترنها

کارگاه نورولوژی

25/3/93

17

آقای دکتر دلاور کسمایی

دانشجویان مهر89

مقدمات بالینی گوارش (مروری بر بیماریهای کبد و پانکراس)

26/3/93

113

آقای دکتر احسانی

دانشجویان مهر90

معاینه فیزیکی دستگاه گوارش (سمیولوژی)

26/3/93

113

آقای دکتر احسانی

دانشجویان مهر90

معاینه فیزیکی دستگاه بینایی(سمیولوژی)

27/3/93

113

آقای دکتر رمضانی

دانشجویان مهر90

کارگاه اطفال

27/3/93

40

خانم دکتر بصیر

دانشجویان بهمن88

 

 


 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.